ICS: 03.120.01 - Kakovost na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 46
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9136:2018
angleško: Aerospace series - Root cause analysis and problem solving (9S Methodology)
slovensko: Aeronavtika - Analiza izvornih vzrokov in reševanje težav (metodologija 9S)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.01 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9145:2018
angleško: Aerospace series - Requirements for Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval Process
slovensko: Aeronavtika - Zahteve za napredno načrtovanje kakovosti izdelkov in proces odobravanja proizvodnih delov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.01 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17161:2019
angleško: Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users
slovensko: Oblikovanje za vse - Dostopnost, ki sledi pristopu "oblikovanje za vse" v proizvodih, dobrinah in storitvah - Razširitev kroga uporabnikov
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.080.01 03.120.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 25064:2017
angleško: Systems and software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: User needs report (ISO/IEC 25064:2013)
slovensko: Sistemi in programska oprema - Zahteve za kakovost in vrednotenje programske opreme (SQuaRE) - Skupni industrijski format (CIF) za uporabnost: poročilo o uporabniških potrebah (ISO/IEC 25064:2013)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 03.120.01 35.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60812:2018
angleško: Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA) (IEC 60812:2018)
slovensko: Analiza vrste okvar in njihovih učinkov (FMEA in FMECA) (IEC 60812:2018)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61025:2007
angleško: Fault tree analysis (FTA)
slovensko: Analiza drevesa okvar (FTA) (IEC 61025:2006)
TC: IEZS - Zagotovljivost ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61078:2016
angleško: Reliability block diagrams (IEC 61078:2016)
slovensko: Zanesljivost, blokovni diagrami (IEC 61078:2016)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61123:2020
angleško: Reliability testing - Compliance test plans for success ratio (IEC 61123:2019)
slovensko: Preskušanje zanesljivosti - Načrti za preverjanje skladnosti z določeno stopnjo uspešnosti (IEC 61123:2019)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.120.01 21.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61164:2004
angleško: Reliability growth - Statistical test and estimation methods
slovensko: Rast zanesljivosti – Statistične preskusne in ocenjevalne metode
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 03.120.01 21.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61165:2006
angleško: Application of Markov techniques
slovensko: Uporaba tehnik Markov (IEC 61165:2006)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 29.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62308:2006
angleško: Equipment reliability - Reliability assessment methods
slovensko: Zanesljivost opreme - Metode ocenjevanja zanesljivosti (IEC 62308:2006)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62309:2004
angleško: Dependability of products containing reused parts - Requirements for functionality and tests
slovensko: Zagotovljivost izdelkov, ki vsebujejo rabljene dele - Zahteve za funkcionalnost in preskušanje (IEC 62309:2004)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62347:2007
angleško: Guidance on system dependability specifications
slovensko: Napotki za specifikacije sistemske zagotovljivosti (IEC 62347:2006)
TC: IEZS - Zagotovljivost ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62429:2008
angleško: Reliability growth - Stress testing for early failures in unique complex systems
slovensko: Rast zanesljivosti - Obremenjevalno preskušanje za odkrivanje zgodnjih odpovedi v edinstvenih kompleksnih sistemih (IEC 62429:2007)
TC: IEZS - Zagotovljivost ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62506:2013
angleško: Methods for product accelerated testing
slovensko: Metode za pospešeno preskušanje proizvodov (IEC 62506:2013)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.120.01 19.020 21.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62508:2010
angleško: Guidance on human aspects of dependability (IEC 62508:2010)
slovensko: Napotki o človeških vidikih zagotovljivosti (IEC 62508:2010)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62550:2017
angleško: Spare parts provisioning (IEC 62550:2017)
slovensko: Oskrba z nadomestnimi deli (IEC 62550:2017)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62628:2012
angleško: Guidance on software aspects of dependability
slovensko: Navodilo o programskih vidikih zagotovljivosti
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62740:2015
angleško: Root cause analysis (RCA) (IEC 62740:2015)
slovensko: Analiza izvornih razlogov (RCA) (IEC 62740:2015)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62741:2015
angleško: Guide to the demonstration of dependability requirements - The dependability case
slovensko: Vodilo za predstavitev zahtev za zagotovljivost - Primer zagotovljivosti
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.120.01 21.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62853:2018
angleško: Open systems dependability (IEC 62853:2018)
slovensko: Odprti sistemi zanesljivosti (IEC 62853:2018)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.100.40 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EG 202 934 V1.1.1 (2012-01)
angleško: User Group - The assessment of the overall Quality of Services (QoS) as perceived by the users - Definition of QoS indexes for all the customer relationship stages
slovensko: Uporabniška skupina - Ocenjevanje celotne kakovosti storitev (QoS), kot jo dojemajo uporabniki - Definicija kazalnikov QoS za vse stopnje odnosov s strankami
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 03.120.01 03.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50126-1:2017
angleško: Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 1: Generic RAMS Process
slovensko: Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 1. del: Generični procesi RAMS
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 03.120.01 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50126-2:2017
angleško: Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Systems Approach to Safety
slovensko: Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 2. del: Sistemski pristop k varnosti
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 03.120.01 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60300-1:2014
angleško: Dependability management - Part 1: Guidance for management and application
slovensko: Vodenje zagotovljivosti - 1. del: Navodilo za vodenje in izvedbo (IEC 60300-1:2014)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi