ICS: 03.120.01 - Kakovost na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 48
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9136:2018
angleško : Aerospace series - Root cause analysis and problem solving (9S Methodology)
slovensko : Aeronavtika - Analiza izvornih vzrokov in reševanje težav (metodologija 9S)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.01 49.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9145:2018
angleško : Aerospace series - Requirements for Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval Process
slovensko : Aeronavtika - Zahteve za napredno načrtovanje kakovosti izdelkov in proces odobravanja proizvodnih delov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.01 49.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17161:2019
angleško : Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users
slovensko : Oblikovanje za vse - Dostopnost, ki sledi pristopu "oblikovanje za vse" v proizvodih, dobrinah in storitvah - Razširitev kroga uporabnikov
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.080.01 03.120.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 25064:2017
angleško : Systems and software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: User needs report (ISO/IEC 25064:2013)
slovensko : Sistemi in programska oprema - Zahteve za kakovost in vrednotenje programske opreme (SQuaRE) - Skupni industrijski format (CIF) za uporabnost: poročilo o uporabniških potrebah (ISO/IEC 25064:2013)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 03.120.01 35.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60812:2018
angleško : Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA) (IEC 60812:2018)
slovensko : Analiza vrste okvar in njihovih učinkov (FMEA in FMECA) (IEC 60812:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 21.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61025:2007
angleško : Fault tree analysis (FTA)
slovensko : Analiza drevesa okvar (FTA) (IEC 61025:2006)
TC : IEZS - Zagotovljivost ICS : 21.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61078:2016
angleško : Reliability block diagrams (IEC 61078:2016)
slovensko : Zanesljivost, blokovni diagrami (IEC 61078:2016)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 21.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61123:2020
angleško : Reliability testing - Compliance test plans for success ratio (IEC 61123:2019)
slovensko : Preskušanje zanesljivosti - Načrti za preverjanje skladnosti z določeno stopnjo uspešnosti (IEC 61123:2019)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.120.01 21.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61164:2004
angleško : Reliability growth - Statistical test and estimation methods
slovensko : Rast zanesljivosti – Statistične preskusne in ocenjevalne metode
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 03.120.01 21.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61165:2006
angleško : Application of Markov techniques
slovensko : Uporaba tehnik Markov (IEC 61165:2006)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 29.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62308:2006
angleško : Equipment reliability - Reliability assessment methods
slovensko : Zanesljivost opreme - Metode ocenjevanja zanesljivosti (IEC 62308:2006)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 21.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62309:2004
angleško : Dependability of products containing reused parts - Requirements for functionality and tests
slovensko : Zagotovljivost izdelkov, ki vsebujejo rabljene dele - Zahteve za funkcionalnost in preskušanje (IEC 62309:2004)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 21.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62347:2007
angleško : Guidance on system dependability specifications
slovensko : Napotki za specifikacije sistemske zagotovljivosti (IEC 62347:2006)
TC : IEZS - Zagotovljivost ICS : 21.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62429:2008
angleško : Reliability growth - Stress testing for early failures in unique complex systems
slovensko : Rast zanesljivosti - Obremenjevalno preskušanje za odkrivanje zgodnjih odpovedi v edinstvenih kompleksnih sistemih (IEC 62429:2007)
TC : IEZS - Zagotovljivost ICS : 21.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62506:2013
angleško : Methods for product accelerated testing
slovensko : Metode za pospešeno preskušanje proizvodov (IEC 62506:2013)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.120.01 19.020 21.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62508:2010
angleško : Guidance on human aspects of dependability (IEC 62508:2010)
slovensko : Napotki o človeških vidikih zagotovljivosti (IEC 62508:2010)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62550:2017
angleško : Spare parts provisioning (IEC 62550:2017)
slovensko : Oskrba z nadomestnimi deli (IEC 62550:2017)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 21.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62628:2012
angleško : Guidance on software aspects of dependability
slovensko : Navodilo o programskih vidikih zagotovljivosti
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62740:2015
angleško : Root cause analysis (RCA) (IEC 62740:2015)
slovensko : Analiza izvornih razlogov (RCA) (IEC 62740:2015)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62741:2015
angleško : Guide to the demonstration of dependability requirements - The dependability case
slovensko : Vodilo za predstavitev zahtev za zagotovljivost - Primer zagotovljivosti
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.120.01 21.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62853:2018
angleško : Open systems dependability (IEC 62853:2018)
slovensko : Odprti sistemi zanesljivosti (IEC 62853:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.40 21.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EG 202 934 V1.1.1 (2012-01)
angleško : User Group - The assessment of the overall Quality of Services (QoS) as perceived by the users - Definition of QoS indexes for all the customer relationship stages
slovensko : Uporabniška skupina - Ocenjevanje celotne kakovosti storitev (QoS), kot jo dojemajo uporabniki - Definicija kazalnikov QoS za vse stopnje odnosov s strankami
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 03.120.01 03.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50126-1:2017
angleško : Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 1: Generic RAMS Process
slovensko : Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 1. del: Generični procesi RAMS
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 03.120.01 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50126-2:2017
angleško : Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Systems Approach to Safety
slovensko : Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 2. del: Sistemski pristop k varnosti
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 03.120.01 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60300-1:2014
angleško : Dependability management - Part 1: Guidance for management and application
slovensko : Vodenje zagotovljivosti - 1. del: Navodilo za vodenje in izvedbo (IEC 60300-1:2014)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 21.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi