ICS: 03.120.10 - Vodenje in zagotavljanje kakovosti

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 156
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 9002:2016
angleško : Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2015
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15378:2017
angleško : Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (ISO 15378:2017)
slovensko : Primarni embalažni materiali za zdravila - Posebne zahteve za uporabo ISO 9001:2015 v povezavi z dobro proizvodno prakso (DPP) (ISO 15378:2017)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 55.040 11.040.01 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9000:2015
angleško : Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar (ISO 9000:2015)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9001:2015
angleško : Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve (ISO 9001:2015)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9004:2018
angleško : Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)
slovensko : Vodenje kakovosti - Kakovost organizacije - Napotki za doseganje trajne uspešnosti (ISO 9004:2018)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9100:2018
angleško : Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9101:2018
angleško : Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za presojo organizacij zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9102:2015
angleško : Aerospace series - Quality systems - First article inspection requirements
slovensko : Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za prvi pregled vzorcev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9103:2014
angleško : Aerospace series - Quality management systems - Variation management of key characteristics
slovensko : Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Vodenje sprememb ključnih značilnosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9107:2018
angleško : Aerospace series - Quality systems - Direct Delivery Authorization - Guidance for Aerospace Companies
slovensko : Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Dovoljenje za neposredno dostavo - Navodilo za letalsko in vesoljsko industrijo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.10 49.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9110:2018
angleško : Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za vzdrževanje letal
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9114:2015
angleško : Aerospace series - Quality systems - Direct Ship Guidance for Aerospace Companies
slovensko : Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Navodilo letalski in vesoljski industriji za neposredne dobave
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.10 49.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9115:2018
angleško : Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (dopolnilo k EN 9100)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.70 95.020 49.020 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9120:2018
angleško : Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za distributerje na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 95.020 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9130:2020
angleško : Aerospace series - Quality systems - Record retention
slovensko : Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Hramba dokumentov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9131:2020
angleško : Aerospace series - Quality Management Systems - Nonconformance Data Definition and Documentation
slovensko : Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Definicija podatkov o neskladnosti in dokumentacija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9132:2017
angleško : Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking
slovensko : Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za kakovost črtne kode Data Matrix za označevanje delov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.70 49.020 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9133:2018
angleško : Aerospace series - Quality Management Systems - Qualification Procedure for Aerospace Standard Products
slovensko : Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Postopek za razvrščanje standardiziranih proizvodov v aeronavtiki
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9137:2012
angleško : Quality management systems - Guidance for the Application of AQAP 2110 within an EN 9100 Quality Management System
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Napotki za uporabo AQAP 2110 v standardu EN 9100 Sistem vodenja kakovosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9138:2019
angleško : Aerospace Series - Quality Management Systems - Statistical Product - Acceptance Requirements
slovensko : Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Statistični proizvod - Zahteve za sprejem
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.10 49.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10001:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za kodeks ravnanja organizacij
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10002:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za ravnanje s pritožbami v organizacijah
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10003:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za reševanje nesoglasij z odjemalci s pomočjo drugih organizacij
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10004:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za nadzorovanje in merjenje
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10005:2018
angleško : Quality management systems - Guidelines for quality plans
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za plane kakovosti
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi