ICS: 03.120.20 - Certificiranje proizvodov in podjetij. Ugotavljanje skladnosti

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 81
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-902
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 902: Conformity assessment
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 902: Ugotavljanje skladnosti
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.020 01.040.03 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2016
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 13881:2011
angleško: Petroleum and natural gas industries - Classification and conformity assessment of products, processes and services (ISO/TR 13881:2000)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Klasifikacija ter ugotavljanje skladnosti proizvodov, procesov in storitev (ISO/TR 13881:2000)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.20 75.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15225:2005
angleško: Guidance on Factory Production Control for the CE Marking (Attestation of Conformity 2+) of designed masonry mortars
slovensko: Navodilo za kontrolo proizvodnje za CE-označevanje (potrjevanje skladnosti 2+) zidarske malte
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17000:2020
angleško: Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2020, Corrected version 2020-12)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Slovar in splošna načela (ISO/IEC 17000:2020, popravljena verzija 2020-12)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17011:2017
angleško: Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2017)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za ugotavljanje skladnosti (ISO/IEC 17011:2017)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17020:2012
angleško: Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo (ISO/IEC 17020:2012)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17024:2012
angleško: Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2012)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja (ISO/IEC 17024:2012)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.100.30 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17025:2017
angleško: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
slovensko: Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev (ISO/IEC 17025:2017)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 19.020 03.120.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17029:2019
angleško: Conformity Assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies (ISO/IEC 17029:2019)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Splošna načela in zahteve za organe, ki izvajajo validacijo in verifikacijo (ISO/IEC 17029:2019)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17030:2021
angleško: Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity (ISO/IEC 17030:2021)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za znake skladnosti tretje stranke (ISO/IEC 17030:2021)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17034:2016
angleško: Conformity assessment - General requirements for the competence of reference material producers (ISO 17034:2016)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za usposobljenost proizvajalcev referenčnih materialov (ISO 17034:2016)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17040:2005
angleško: Conformity assessment - General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies (ISO/IEC 17040:2005)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za medsebojno ocenjevanje organov za ugotavljanje skladnosti in akreditacijskih organov (ISO/IEC 17040:2005)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17043:2010
angleško: Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (ISO/CASCO 17043:2010)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za preskušanje strokovne usposobljenosti (ISO/CASCO 17043:2010)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17065:2012
angleško: Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve (ISO/IEC 17065:2012)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17067:2013
angleško: Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 17067:2013)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Osnovna pravila za certificiranje proizvodov in smernice za sheme certificiranja proizvodov (ISO/IEC 17067:2013)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17622:2021
angleško: Accessibility and usability of the built environment - Conformity assessment
slovensko: Dostopnost in uporabnost grajenega okolja - Ugotavljanje skladnosti
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 91.040.01 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 22003:2013
angleško: Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
slovensko: Sistemi vodenja varnosti živil - Zahteve za organe, ki izvajajo presoje in certificiranje sistemov vodenja varnosti živil
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 03.100.70 67.020 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 23406:2021
angleško: Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)
slovensko: Jedrski sektor - Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja kakovosti za organizacije, ki dobavljajo izdelke in storitve, pomembne za jedrsko varnost (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.01 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 27006:2015
angleško: Information technology -- Security techniques -- Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Zahteve za organe, ki izvajajo presojanje in certificiranje sistemov upravljanja informacijske varnosti
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.120.20 35.030 03.100.70
Stopnja: 98 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27006:2020
angleško: Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems (ISO/IEC 27006:2015, including Amd 1:2020)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Zahteve za organe, ki izvajajo presojanje in certificiranje sistemov upravljanja informacijske varnosti (ISO/IEC 27006:2015, vključno z dopolnilom 1:2020)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.120.20 03.100.70 35.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50349:2004
angleško: Qualification of electrical installation contractors
slovensko: Kvalifikacije izvajalcev električne napeljave
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 91.140.50 03.120.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15267-1:2009
angleško: Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 1: General principles
slovensko: Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov (AMS) - 1. del: Splošna načela
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 03.120.20 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15267-2:2009
angleško: Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 2: Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process
slovensko: Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov (AMS) - 2. del: Začetno ocenjevanje proizvajalčevih sistemov kakovosti za AMS in nadzor nad proizvajalčevimi procesi proizvodnje po certificiranju
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 03.120.20 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15267-3:2007
angleško: Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 3: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources
slovensko: Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov - 3. del: Zahteve za delovanje in postopki preskušanja avtomatskih merilnih sistemov za spremljanje in nadzor emisij nepremičnih virov
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 03.120.20 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15267-4:2017
angleško: Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 4: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for periodic measurements of emissions from stationary sources
slovensko: Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov (AMS) - 4. del: Merila za delovanje in postopki preskušanja prenosnih avtomatskih merilnih sistemov (P-AMS) za periodične meritve emisij nepremičnih virov
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 03.120.20 13.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi