ICS: 03.120.20 - Certificiranje proizvodov in podjetij. Ugotavljanje skladnosti

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 83
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-902
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Part 902: Conformity assessment
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 902: Ugotavljanje skladnosti
TC : TRM - Terminologija ICS : 29.020 01.040.03 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 13881:2011
angleško : Petroleum and natural gas industries - Classification and conformity assessment of products, processes and services (ISO/TR 13881:2000)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Klasifikacija ter ugotavljanje skladnosti proizvodov, procesov in storitev (ISO/TR 13881:2000)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.20 75.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14065:2021
angleško : General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information (ISO 14065:2020)
slovensko : Splošna načela in zahteve za organe na področju vrednotenja in preverjanja okoljskih informacij (ISO 14065:2020)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 03.120.20 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15225:2005
angleško : Guidance on Factory Production Control for the CE Marking (Attestation of Conformity 2+) of designed masonry mortars
slovensko : Navodilo za kontrolo proizvodnje za CE-označevanje (potrjevanje skladnosti 2+) zidarske malte
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17000:2020
angleško : Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2020, Corrected version 2020-12)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Slovar in splošna načela (ISO/IEC 17000:2020, popravljena verzija 2020-12)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17011:2017
angleško : Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2017)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za ugotavljanje skladnosti (ISO/IEC 17011:2017)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17020:2012
angleško : Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo (ISO/IEC 17020:2012)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17024:2012
angleško : Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2012)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja (ISO/IEC 17024:2012)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.100.30 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17025:2017
angleško : General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
slovensko : Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev (ISO/IEC 17025:2017)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 19.020 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17029:2019
angleško : Conformity Assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies (ISO/IEC 17029:2019)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošna načela in zahteve za organe, ki izvajajo validacijo in verifikacijo (ISO/IEC 17029:2019)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17030:2021
angleško : Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity (ISO/IEC 17030:2021)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za znake skladnosti tretje stranke (ISO/IEC 17030:2021)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17034:2016
angleško : Conformity assessment - General requirements for the competence of reference material producers (ISO 17034:2016)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za usposobljenost proizvajalcev referenčnih materialov (ISO 17034:2016)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17040:2005
angleško : Conformity assessment - General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies (ISO/IEC 17040:2005)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za medsebojno ocenjevanje organov za ugotavljanje skladnosti in akreditacijskih organov (ISO/IEC 17040:2005)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17043:2010
angleško : Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (ISO/CASCO 17043:2010)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za preskušanje strokovne usposobljenosti (ISO/CASCO 17043:2010)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17065:2012
angleško : Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve (ISO/IEC 17065:2012)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17067:2013
angleško : Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 17067:2013)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Osnovna pravila za certificiranje proizvodov in smernice za sheme certificiranja proizvodov (ISO/IEC 17067:2013)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17622:2021
angleško : Accessibility and usability of the built environment - Conformity assessment
slovensko : Dostopnost in uporabnost grajenega okolja - Ugotavljanje skladnosti
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 91.040.01 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 22003:2013
angleško : Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
slovensko : Sistemi vodenja varnosti živil - Zahteve za organe, ki izvajajo presoje in certificiranje sistemov vodenja varnosti živil
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 03.100.70 67.020 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 23406:2021
angleško : Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)
slovensko : Jedrski sektor - Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja kakovosti za organizacije, ki dobavljajo izdelke in storitve, pomembne za jedrsko varnost (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.01 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27006:2020
angleško : Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems (ISO/IEC 27006:2015, including Amd 1:2020)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Zahteve za organe, ki izvajajo presojanje in certificiranje sistemov upravljanja informacijske varnosti (ISO/IEC 27006:2015, vključno z dopolnilom 1:2020)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.120.20 03.100.70 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27007:2022
angleško : Information security, cybersecurity and privacy protection - Guidelines for information security management systems auditing (ISO/IEC 27007:2020)
slovensko : Informacijska varnost, kibernetska varnost in varovanje zasebnosti - Smernice za presojanje sistemov upravljanja informacijske varnosti (ISO/IEC 27007:2020)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.120.20 35.030 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3834-5:2021
angleško : Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2021)
slovensko : Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov - 5. del: Dokumenti, katerih zahteve morajo biti izpolnjene, da se ustvari domneva o skladnosti z zahtevami za kakovost iz ISO 3834-2, ISO 3834-3 ali ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 03.120.99 03.120.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50349:2004
angleško : Qualification of electrical installation contractors
slovensko : Kvalifikacije izvajalcev električne napeljave
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 91.140.50 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15267-1:2009
angleško : Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 1: General principles
slovensko : Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov (AMS) - 1. del: Splošna načela
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 03.120.20 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15267-2:2009
angleško : Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 2: Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process
slovensko : Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov (AMS) - 2. del: Začetno ocenjevanje proizvajalčevih sistemov kakovosti za AMS in nadzor nad proizvajalčevimi procesi proizvodnje po certificiranju
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 03.120.20 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi