ICS: 03.120.30 - Uporaba statističnih metod

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 101
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2602:1980
angleško: Statistical interpretation of test results -- Estimation of the mean -- Confidence interval
slovensko: Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean - Confidence interval
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2854:1976
angleško: Statistical interpretation of data -- Techniques of estimation and tests relating to means and variances
slovensko: Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and tests relating to means and variances
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3301:1975
angleško: Statistical interpretation of data -- Comparison of two means in the case of paired observations
slovensko: Statistical interpretation of data - Comparison of two means in the case of paired observations
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3494:1976
angleško: Statistical interpretation of data -- Power of tests relating to means and variances
slovensko: Statistical interpretation of data - Power of tests relating to means and variances
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10017:2021
angleško: Quality management - Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015
slovensko: Vodenje kakovosti - Napotki za statistične metode v zvezi z ISO 9001:2015
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.120.10 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 10345:2013
angleško: Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods
slovensko: Smernice za statistične postopke laboratorijskih poskusov za validacijo analitičnih metod
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16369:2012
angleško: Use of control charts in the production of concrete
slovensko: Uporaba kontrolnih kart kontrole kakovosti pri proizvodnji betona
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16886:2016
angleško: Guidance on the application of statistical methods for determining the properties of masonry products
slovensko: Navodilo za uporabo statističnih metod za določanje lastnosti zidarskih proizvodov
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 18532:2009
angleško: Guidance on the application of statistical methods to quality and to industrial standardization
slovensko: Napotek za uporabo statističnih metod na področju kakovosti in industrijske standardizacije
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24153:2009
angleško: Random sampling and randomization procedures
slovensko: Naključno vzorčenje in postopki za doseganje naključnosti
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 28590:2017
angleško: Sampling procedures for inspection by attributes - Introduction to the ISO 2859 series of standards for sampling for inspection by attributes
slovensko: Postopki vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah - Uvod v skupino standardov ISO 2859 za vzorčenje za kontrolo po opisnih spremenljivkah
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2859-1:1999
angleško: Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
slovensko: Postopki vzorčenja pri kontroli po opisnih (atributivnih) spremenljivkah – 1. del : Pravila vzorčenja razvrščena po prevzemni meji kakovosti (AQL) za kontrolo zaporednih partij (lotov)
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 28591:2017
angleško: Sequential sampling plans for inspection by attributes
slovensko: Sekvenčni načrti vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 28592:2017
angleško: Double sampling plans by attributes with minimal sample sizes, indexed by producer's risk quality (PRQ) and consumer's risk quality (CRQ)
slovensko: Dvojni načrti vzorčenja za opisne spremenljivke z najmanjšimi velikostmi vzorcev, razvrščeni po stopnji kakovosti, ki ustreza določenemu tveganju proizvajalca in odjemalca
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2859-2:2020
angleško: Sampling procedures for inspection by attributes - Part 2: Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection
slovensko: Postopki vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah - 2. del: Načrti vzorčenja, razvrščeni po omejilni kakovosti (LQ) za kontrolo izolirane partije
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2859-3:2005
angleško: Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 3: Skip-lot sampling procedures
slovensko: Postopki vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah – 3. del: Postopki vzorčenja z izpuščanjem partij
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2859-4:2020
angleško: Sampling procedures for inspection by attributes - Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels
slovensko: Postopki vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah - 4. del: Postopki za ugotavljanje deklariranih ravni kakovosti
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2859-5:2005
angleško: Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
slovensko: Postopki vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah - 5. del: Sistem sekvenčnih vzorčnih načrtov, razvrščenih po prevzemni meji kakovosti (AQL) za kontrolo zaporednih partij (lotov)
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 28597:2017
angleško: Acceptance sampling procedures by attributes - Specified quality levels in nonconforming items per million
slovensko: Postopki prevzemnega vzorčenja po opisnih spremenljivkah - Nivoji kakovosti, specificirani s številom neskladnih primerkov na milijon
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 28640:2010
angleško: Random variate generation methods
slovensko: Metode generiranja naključnih spremenljivk
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3534-1:2006
angleško: Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability
slovensko: Statistika - Slovar in simboli - 1. del: Splošni statistični izrazi in izrazi v zvezi z verjetnostjo
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30 01.040.03
Stopnja: 8000 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3534-2:2006
angleško: Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics
slovensko: Statistika - Slovar in simboli - 2. del: Uporabna statistika
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški in francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3534-3:2013
angleško: Statistics - Vocabulary and symbols - Part 3: Design of experiments
slovensko: Statistika - Slovar in simboli - 3. del: Načrtovanje poskusov
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški in francoski jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3951-1:2013
angleško: Sampling procedures for inspection by variables - Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL
slovensko: Postopki vzorčenja za kontrolo po številskih spremenljivkah - 1. del: Specifikacija enojnih vzorčnih načrtov, razvrščenih po prevzemni meji kakovosti (AQL), za kontrolo zaporednih partij za posamezno karakteristiko kakovosti in posamezno AQL
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 39511:2018
angleško: Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation)
slovensko: Sekvenčni načrti vzorčenja za kontrolo po številskih spremenljivkah za odstotkovno neskladje (znan standardni odklon)
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi