ICS: 03.120.99 - Drugi standardi v zvezi s kakovostjo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 77
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10372:2020
angleško : Quality tracking system for flat steel products using barcode - Printing, reading and information processing
slovensko : Sistem sledenja kakovosti za ravne jeklene izdelke z uporabo črtne kode - Tiskanje, branje in obdelava podatkov
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 03.120.99 77.140.50 35.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12408:2004
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Quality assurance
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Zagotavljanje kakovosti
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100 03.120.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12507:2005
angleško : Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO 9001:2000 to the road transportation, storage, distribution and railway goods industries
slovensko : Transportne storitve – Navodila za uporabo EN ISO 9001:2000 v cestnem in železniškem tovornem transportu, pri skladiščenju ter distribuciji
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 03.220.01 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12798:2007
angleško : Transport Quality Management System - Road, Rail and Inland navigation transport - Quality management system requirements to supplement EN ISO 9001 for the transport of dangerous goods with regard to safety
slovensko : Sistem zagotavljanja kakovosti transportnih storitev - Cestni in železniški prevoz ter prevoz po notranjih vodah - Zahteve sistema zagotavljanja kakovosti prevoza kot dopolnitev EN ISO 9001 za prevoz nevarnih snovi glede na varnost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 03.220.01 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13850:2020
angleško : Postal services - Quality of services - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail
slovensko : Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 14873:2013
angleško : Information and documentation -- Statistics and quality issues for web archiving
slovensko : Informatika in dokumentacija - Statistika in vprašanja glede kakovosti za spletno arhiviranje
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.120.99 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15253:2005
angleško : Health informatics - Quality of service requirements for health information interchange
slovensko : Zdravstvena informatika – Zahteve za kakovost storitev pri izmenjavi zdravstvenih informacij
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.120.99 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15358:2011
angleško : Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels
slovensko : Trdna alternativna goriva - Sistemi vodenja kakovosti - Posebne zahteve za njihovo uporabo pri proizvodnji trdnih alternativnih goriv
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 03.120.99 75.160.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15569:2009
angleško : Solid biofuels - A guide for a quality assurance system
slovensko : Trdna biogoriva - Vodilo za zagotavljanje sistema kakovosti
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 03.120.99 75.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16426:2002
angleško : Fasteners - Quality assurance system (ISO 16426:2002)
slovensko : Mehanski vezni elementi - Sistem zagotavljanja kakovosti (ISO 16426:2002)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 03.120.99 21.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16880:2015
angleško : Service excellence - Creating outstanding customer experiences through service excellence
slovensko : Odličnost storitev - Ustvarjanje pomembnih odjemalskih izkušenj z odličnostjo storitev
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.120.99 03.100.99 03.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16894:2015
angleško : Postal services - Quality of delivery: Reforwarding
slovensko : Poštne storitve - Kakovost dostave: ponovno pošiljanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17500:2021
angleško : Quality of care and support for older persons
slovensko : Kakovost oskrbe in pomoči za starejše
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 11.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19157:2013
angleško : Geographic information - Data quality (ISO 19157:2013)
slovensko : Geografske informacije - Kakovost podatkov (ISO 19157:2013)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 03.120.99 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3834-1:2021
angleško : Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements (ISO 3834-1:2021)
slovensko : Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov - 1. del: Merila za izbiro ustrezne stopnje zahtev za kakovost (ISO 3834-1:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 03.120.99 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3834-2:2021
angleško : Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO 3834-2:2021)
slovensko : Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov - 2. del: Obširnejše zahteve za kakovost (ISO 3834-2:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 03.120.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3834-3:2021
angleško : Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality requirements (ISO 3834-3:2021)
slovensko : Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov - 3. del: Standardne zahteve za kakovost (ISO 3834-3:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 03.120.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3834-4:2021
angleško : Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality requirements (ISO 3834-4:2021)
slovensko : Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov - 4. del: Osnovne zahteve za kakovost (ISO 3834-4:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 03.120.99 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3834-5:2021
angleško : Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2021)
slovensko : Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov - 5. del: Dokumenti, katerih zahteve morajo biti izpolnjene, da se ustvari domneva o skladnosti z zahtevami za kakovost iz ISO 3834-2, ISO 3834-3 ali ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 03.120.99 03.120.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 3834-6:2007
angleško : Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834 (ISO/TR 3834-6:2007)
slovensko : Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov – 6. del: Smernice za izvajanje ISO 3834 (ISO/TR 3834-6:2007)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 03.120.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62673:2013
angleško : Methodology for communication network dependability assessment and assurance
slovensko : Metodologija za ocenjevanje in zagotavljanje zagotovljivosti komunikacijskega omrežja (IEC 62673:2013)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.040.40 03.120.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62941:2020
angleško : Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Quality system for PV module manufacturing
slovensko : Prizemni fotonapetostni (PV) moduli - Sistem kakovosti za proizvodnjo PV-modulov
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 03.120.99 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14554-1:2013
angleško : Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 1: Comprehensive quality requirements (ISO 14554-1:2013)
slovensko : Zahteve za kakovost pri varjenju - Uporovno varjenje kovinskih materialov - 1. del: Splošne zahteve za kakovost (ISO 14554-1:2013)
TC : VAR - Varjenje ICS : 03.120.99 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14554-2:2013
angleško : Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 2: Elementary quality requirements (ISO 14554-2:2013)
slovensko : Zahteve za kakovost pri varjenju - Uporovno varjenje kovinskih materialov - 2. del: Osnovne zahteve za kakovost (ISO 14554-2:2013)
TC : VAR - Varjenje ICS : 03.120.99 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16907-5:2018
angleško : Earthworks - Part 5: Quality control
slovensko : Zemeljska dela - 5. del: Kontrola kakovosti
TC : ZEM - Zemeljska dela ICS : 03.120.99 93.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi