ICS: 03.120.99 - Drugi standardi v zvezi s kakovostjo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 75
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10372:2020
angleško: Quality tracking system for flat steel products using barcode - Printing, reading and information processing
slovensko: Sistem sledenja kakovosti za ravne jeklene izdelke z uporabo črtne kode - Tiskanje, branje in obdelava podatkov
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 03.120.99 77.140.50 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12408:2004
angleško: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Quality assurance
slovensko: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Zagotavljanje kakovosti
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 45.100 03.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12507:2005
angleško: Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO 9001:2000 to the road transportation, storage, distribution and railway goods industries
slovensko: Transportne storitve – Navodila za uporabo EN ISO 9001:2000 v cestnem in železniškem tovornem transportu, pri skladiščenju ter distribuciji
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 03.220.01 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12798:2007
angleško: Transport Quality Management System - Road, Rail and Inland navigation transport - Quality management system requirements to supplement EN ISO 9001 for the transport of dangerous goods with regard to safety
slovensko: Sistem zagotavljanja kakovosti transportnih storitev - Cestni in železniški prevoz ter prevoz po notranjih vodah - Zahteve sistema zagotavljanja kakovosti prevoza kot dopolnitev EN ISO 9001 za prevoz nevarnih snovi glede na varnost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 03.220.01 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13850:2020
angleško: Postal services - Quality of services - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail
slovensko: Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 14873:2013
angleško: Information and documentation -- Statistics and quality issues for web archiving
slovensko: Informatika in dokumentacija - Statistika in vprašanja glede kakovosti za spletno arhiviranje
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 03.120.99 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15253:2005
angleško: Health informatics - Quality of service requirements for health information interchange
slovensko: Zdravstvena informatika – Zahteve za kakovost storitev pri izmenjavi zdravstvenih informacij
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.120.99 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15358:2011
angleško: Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels
slovensko: Trdna alternativna goriva - Sistemi vodenja kakovosti - Posebne zahteve za njihovo uporabo pri proizvodnji trdnih alternativnih goriv
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 03.120.99 75.160.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15569:2009
angleško: Solid biofuels - A guide for a quality assurance system
slovensko: Trdna biogoriva - Vodilo za zagotavljanje sistema kakovosti
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 03.120.99 75.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16426:2002
angleško: Fasteners - Quality assurance system (ISO 16426:2002)
slovensko: Mehanski vezni elementi - Sistem zagotavljanja kakovosti (ISO 16426:2002)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 03.120.99 21.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16880:2015
angleško: Service excellence - Creating outstanding customer experiences through service excellence
slovensko: Odličnost storitev - Ustvarjanje pomembnih odjemalskih izkušenj z odličnostjo storitev
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.120.99 03.100.99 03.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16894:2015
angleško: Postal services - Quality of delivery: Reforwarding
slovensko: Poštne storitve - Kakovost dostave: ponovno pošiljanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19157:2013
angleško: Geographic information - Data quality (ISO 19157:2013)
slovensko: Geografske informacije - Kakovost podatkov (ISO 19157:2013)
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 03.120.99 07.040 35.240.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3834-1:2021
angleško: Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements (ISO 3834-1:2021)
slovensko: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov - 1. del: Merila za izbiro ustrezne stopnje zahtev za kakovost (ISO 3834-1:2021)
TC: VAR - Varjenje ICS: 03.120.99 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3834-2:2021
angleško: Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO 3834-2:2021)
slovensko: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov - 2. del: Obširnejše zahteve za kakovost (ISO 3834-2:2021)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 03.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3834-3:2021
angleško: Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality requirements (ISO 3834-3:2021)
slovensko: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov - 3. del: Standardne zahteve za kakovost (ISO 3834-3:2021)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 03.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3834-4:2021
angleško: Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality requirements (ISO 3834-4:2021)
slovensko: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov - 4. del: Osnovne zahteve za kakovost (ISO 3834-4:2021)
TC: VAR - Varjenje ICS: 03.120.99 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3834-5:2015
angleško: Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2015)
slovensko: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov - 5. del: Dokumenti, katerih zahteve morajo biti izpolnjene, da se ustvari domneva o skladnosti z zahtevami za kakovost iz ISO 3834-2, ISO 3834-3 ali ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2015)
TC: VAR - Varjenje ICS: 03.120.99 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Razveljavitev: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 3834-6:2007
angleško: Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834 (ISO/TR 3834-6:2007)
slovensko: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov – 6. del: Smernice za izvajanje ISO 3834 (ISO/TR 3834-6:2007)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 03.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62673:2013
angleško: Methodology for communication network dependability assessment and assurance
slovensko: Metodologija za ocenjevanje in zagotavljanje zagotovljivosti komunikacijskega omrežja (IEC 62673:2013)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 33.040.40 03.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62941:2020
angleško: Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Quality system for PV module manufacturing
slovensko: Prizemni fotonapetostni (PV) moduli - Sistem kakovosti za proizvodnjo PV-modulov
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 03.120.99 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14554-1:2013
angleško: Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 1: Comprehensive quality requirements (ISO 14554-1:2013)
slovensko: Zahteve za kakovost pri varjenju - Uporovno varjenje kovinskih materialov - 1. del: Splošne zahteve za kakovost (ISO 14554-1:2013)
TC: VAR - Varjenje ICS: 03.120.99 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14554-2:2013
angleško: Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 2: Elementary quality requirements (ISO 14554-2:2013)
slovensko: Zahteve za kakovost pri varjenju - Uporovno varjenje kovinskih materialov - 2. del: Osnovne zahteve za kakovost (ISO 14554-2:2013)
TC: VAR - Varjenje ICS: 03.120.99 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16907-5:2018
angleško: Earthworks - Part 5: Quality control
slovensko: Zemeljska dela - 5. del: Kontrola kakovosti
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 03.120.99 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 25239-5:2020
angleško: Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements (ISO 25239-5:2020)
slovensko: Varjenje z gnetenjem - Aluminij - 5. del: Zahteve za kakovost in kontrolo (ISO 25239-5:2020)
TC: VAR - Varjenje ICS: 03.120.99 77.120.10 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi