ICS: 03.220.01 - Transport na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 68
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1573:2015
angleško : Bar coding - Multi industry transport label
slovensko : Črtno kodiranje - Nalepka za medindustrijski transport
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12507:2005
angleško : Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO 9001:2000 to the road transportation, storage, distribution and railway goods industries
slovensko : Transportne storitve – Navodila za uporabo EN ISO 9001:2000 v cestnem in železniškem tovornem transportu, pri skladiščenju ter distribuciji
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 03.220.01 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12798:2007
angleško : Transport Quality Management System - Road, Rail and Inland navigation transport - Quality management system requirements to supplement EN ISO 9001 for the transport of dangerous goods with regard to safety
slovensko : Sistem zagotavljanja kakovosti transportnih storitev - Cestni in železniški prevoz ter prevoz po notranjih vodah - Zahteve sistema zagotavljanja kakovosti prevoza kot dopolnitev EN ISO 9001 za prevoz nevarnih snovi glede na varnost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 03.220.01 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13816:2002
angleško : Transportation - Logistics and services - Public passenger transport - Service quality definition, targeting and measurement
slovensko : Transport - Logistika in storitve - Javni prevoz potnikov - Določitev kakovosti, cilji in merjenje kakovosti storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.220.01 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13876:2002
angleško : Transport - Logistics and Services - Goods transport chains - Code of practice for the provision of cargo transport services
slovensko : Transport - Logistika in storitve - Sistemi za transport tovora - Pravila ravnanja pri izvedbi transporta tovora
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.10 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15140:2006
angleško : Public passenger transport - Basic requirements and recommendations for systems that measure delivered service quality
slovensko : Javni prevoz potnikov – Osnovne zahteve in priporočila za sisteme vrednotenja kakovosti izvedenih storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15946:2011
angleško : Conservation of cultural property - Packing principles for transport
slovensko : Ohranjanje kulturne dediščine - Postopki pakiranja za transport
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.220.01 55.020 97.195
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16427:2013
angleško : Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Javni prevoz - Potovalne informacije za slabovidne (TI-VIP)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.220.01 35.240.60 11.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17184:2018
angleško : Intelligent transport systems - eSafety - eCall High level application Protocols (HLAP) using IMS packet switched networks
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Visokonivojski aplikacijski protokoli za e-Klic z uporabo IMS v paketno preklopnih omrežjih
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.220.01 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17423:2018
angleško : Intelligent transport systems - Cooperative systems - Application requirements and objectives (ISO 17423:2018)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Zahteve in cilji (ISO 17423:2018)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.220.01 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 17424:2015
angleško : Intelligent transport systems - Cooperative systems - State of the art of Local Dynamic Maps concepts (ISO/TR 17424:2015)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Stanje poznavanja lokalnih dinamičnih zemljevidov (ISO/TR 17424:2015)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 17425:2016
angleško : Intelligent transport systems - Cooperative systems - Data exchange specification for in-vehicle presentation of external road and traffic related data (ISO 17425:2016)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Specifikacije za izmenjavo zunanjih cestnih in prometnih podatkov za prikaz v vozilu (ISO 17425:2016)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 17426:2016
angleško : Intelligent transport systems - Cooperative systems - Contextual speeds (ISO/TS 17426:2016)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Kontekstualne hitrosti (ISO/TS 17426:2016)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 17429:2017
angleško : Intelligent transport systems - Cooperative ITS - ITS station facilities for the transfer of information between ITS stations (ISO/TS 17429:2017)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistem (ITS) - Objekti postaj ITS za prenos podatkov med postajami ITS (ISO/TS 17429:2017)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17478:2021
angleško : Transport Services - Customer communications for passenger transport services - A Universal Design approach
slovensko : Transportne storitve - Strankine komunikacije pri storitvah potniškega prometa - Pristop s splošno zasnovo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.60 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 21176:2020
angleško : Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Position, velocity and time functionality in the ITS station (ISO/TS 21176:2020)
slovensko : Kooperativni inteligentni transportni sistemi (C-ITS) - Položaj, hitrost in časovna funkcionalnost na postaji ITS (ISO/TS 21176:2020)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 21177:2019
angleško : Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO/TS 21177:2019)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Storitve varovanja postaj ITS za varno vzpostavitev sej in preverjanje pristnosti med zaupanja vrednimi napravami (ISO/TS 21177:2019)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.030 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 21184:2021
angleško : Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Global transport data management (GTDM) framework (ISO/TS 21184:2021)
slovensko : Kooperativni inteligentni transportni sistemi (C-ITS) - Okvir globalnega upravljanja podatkov o prometu (GTDM) (ISO/TS 21184:2021)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 21189:2019
angleško : Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Test requirements and Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) pro forma for CEN ISO TS 17426 (ISO/TS 21189:2019)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi (ITS) - Kooperativni ITS - Zahteve za preskušanje in izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS) pro forma za CEN ISO TS 17426 (ISO/TS 21189:2019)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.220.01 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22418:2020
angleško : Intelligent transport systems - Fast service announcement protocol (FSAP) for general purposes in ITS (ISO 22418:2020)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Protokol objave hitre storitve (FSAP) za splošne namene v ITS (ISO 22418:2020)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 25110:2017
angleško : Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO 25110:2017)
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija vmesnika za obračun pristojbin, ki uporablja kartico z integriranim vezjem (ICC) (ISO 25110:2017)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50148:1995
angleško : Electronic taximeters
slovensko : Electronic taximeters
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 03.220.01 43.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14383-7:2009
angleško : Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities
slovensko : Preprečevanje kriminala - Urbanistično planiranje in projektiranje - 7. del: Načrtovanje in upravljanje javnih prevoznih sredstev
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.020 13.310 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16247-4:2014
angleško : Energy audits - Part 4: Transport
slovensko : Energetske presoje - 4. del: Transport
TC : I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS : 27.015 03.100.70 03.220.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16614-1:2020
angleško : Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 1: Public transport network topology exchange format
slovensko : Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 1. del: Izmenjavni format za topologijo omrežja javnega prevoza
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.220.01 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-2J: 314.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi