ICS: 03.220.01 - Transport na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 67
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1573:2015
angleško: Bar coding - Multi industry transport label
slovensko: Črtno kodiranje - Nalepka za medindustrijski transport
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12507:2005
angleško: Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO 9001:2000 to the road transportation, storage, distribution and railway goods industries
slovensko: Transportne storitve – Navodila za uporabo EN ISO 9001:2000 v cestnem in železniškem tovornem transportu, pri skladiščenju ter distribuciji
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 03.220.01 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12798:2007
angleško: Transport Quality Management System - Road, Rail and Inland navigation transport - Quality management system requirements to supplement EN ISO 9001 for the transport of dangerous goods with regard to safety
slovensko: Sistem zagotavljanja kakovosti transportnih storitev - Cestni in železniški prevoz ter prevoz po notranjih vodah - Zahteve sistema zagotavljanja kakovosti prevoza kot dopolnitev EN ISO 9001 za prevoz nevarnih snovi glede na varnost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 03.220.01 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13816:2002
angleško: Transportation - Logistics and services - Public passenger transport - Service quality definition, targeting and measurement
slovensko: Transport - Logistika in storitve - Javni prevoz potnikov - Določitev kakovosti, cilji in merjenje kakovosti storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.220.01 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13876:2002
angleško: Transport - Logistics and Services - Goods transport chains - Code of practice for the provision of cargo transport services
slovensko: Transport - Logistika in storitve - Sistemi za transport tovora - Pravila ravnanja pri izvedbi transporta tovora
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.10 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15140:2006
angleško: Public passenger transport - Basic requirements and recommendations for systems that measure delivered service quality
slovensko: Javni prevoz potnikov – Osnovne zahteve in priporočila za sisteme vrednotenja kakovosti izvedenih storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15946:2011
angleško: Conservation of cultural property - Packing principles for transport
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Postopki pakiranja za transport
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.220.01 55.020 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16427:2013
angleško: Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Javni prevoz - Potovalne informacije za slabovidne (TI-VIP)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.220.01 35.240.60 11.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17184:2018
angleško: Intelligent transport systems - eSafety - eCall High level application Protocols (HLAP) using IMS packet switched networks
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Visokonivojski aplikacijski protokoli za e-Klic z uporabo IMS v paketno preklopnih omrežjih
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.220.01 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17423:2018
angleško: Intelligent transport systems - Cooperative systems - Application requirements and objectives (ISO 17423:2018)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Zahteve in cilji (ISO 17423:2018)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.220.01 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 17424:2015
angleško: Intelligent transport systems - Cooperative systems - State of the art of Local Dynamic Maps concepts (ISO/TR 17424:2015)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Stanje poznavanja lokalnih dinamičnih zemljevidov (ISO/TR 17424:2015)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 17425:2016
angleško: Intelligent transport systems - Cooperative systems - Data exchange specification for in-vehicle presentation of external road and traffic related data (ISO 17425:2016)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Specifikacije za izmenjavo zunanjih cestnih in prometnih podatkov za prikaz v vozilu (ISO 17425:2016)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 35.240.60 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 17426:2016
angleško: Intelligent transport systems - Cooperative systems - Contextual speeds (ISO/TS 17426:2016)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Kontekstualne hitrosti (ISO/TS 17426:2016)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 17429:2017
angleško: Intelligent transport systems - Cooperative ITS - ITS station facilities for the transfer of information between ITS stations (ISO/TS 17429:2017)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistem (ITS) - Objekti postaj ITS za prenos podatkov med postajami ITS (ISO/TS 17429:2017)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 21176:2020
angleško: Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Position, velocity and time functionality in the ITS station (ISO/TS 21176:2020)
slovensko: Kooperativni inteligentni transportni sistemi (C-ITS) - Položaj, hitrost in časovna funkcionalnost na postaji ITS (ISO/TS 21176:2020)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 21177:2019
angleško: Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO/TS 21177:2019)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Storitve varovanja postaj ITS za varno vzpostavitev sej in preverjanje pristnosti med zaupanja vrednimi napravami (ISO/TS 21177:2019)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 35.030 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 21184:2021
angleško: Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Global transport data management (GTDM) framework (ISO/TS 21184:2021)
slovensko: Kooperativni inteligentni transportni sistemi (C-ITS) - Okvir globalnega upravljanja podatkov o prometu (GTDM) (ISO/TS 21184:2021)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 21189:2019
angleško: Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Test requirements and Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) pro forma for CEN ISO TS 17426 (ISO/TS 21189:2019)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi (ITS) - Kooperativni ITS - Zahteve za preskušanje in izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS) pro forma za CEN ISO TS 17426 (ISO/TS 21189:2019)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.220.01 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22418:2020
angleško: Intelligent transport systems - Fast service announcement protocol (FSAP) for general purposes in ITS (ISO 22418:2020)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Protokol objave hitre storitve (FSAP) za splošne namene v ITS (ISO 22418:2020)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 25110:2017
angleško: Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO 25110:2017)
slovensko: Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija vmesnika za obračun pristojbin, ki uporablja kartico z integriranim vezjem (ICC) (ISO 25110:2017)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50148:1995
angleško: Electronic taximeters
slovensko: Electronic taximeters
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 03.220.01 43.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14383-7:2009
angleško: Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities
slovensko: Preprečevanje kriminala - Urbanistično planiranje in projektiranje - 7. del: Načrtovanje in upravljanje javnih prevoznih sredstev
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.020 13.310 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16247-4:2014
angleško: Energy audits - Part 4: Transport
slovensko: Energetske presoje - 4. del: Transport
TC: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS: 27.015 03.100.70 03.220.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16614-1:2020
angleško: Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 1: Public transport network topology exchange format
slovensko: Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 1. del: Izmenjavni format za topologijo omrežja javnega prevoza
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.220.01 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-2J: 314.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16614-2:2020
angleško: Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 2: Public transport scheduled timetables exchange format
slovensko: Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 2. del: Izmenjavni format za vozne rede rednega javnega prevoza
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.220.01 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi