ICS: 03.240 - Poštne storitve

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 82
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13619:2002
angleško : Postal services - Mail item processing - Optical characteristics for processing letters
slovensko : Poštne storitve - Prenos pošiljk - Optične karakteristike za prenos pisemskih pošiljk
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13724:2013
angleško : Postal services - Apertures of private letter boxes and letter plates - Requirements and test methods
slovensko : Poštne storitve - Odprtine na hišnih predalčnikih in vratne reže za pisma - Zahteve in preskusne metode
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13850:2020
angleško : Postal services - Quality of services - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail
slovensko : Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14012:2019
angleško : Postal services - Quality of service - Complaints handling principles
slovensko : Poštne storitve - Kakovost storitve - Načela ravnanja s pritožbami
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 14014:2015
angleško : Postal services - Hybrid mail - XML definition of encapsulation of letters for automated postal handling
slovensko : Poštne storitve - Hibridna pošta - Definicija oblike dokumenta XML za stranke/uporabnike pri ponudniku: skupno uporabni seznam označb
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.69 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 14442:2003
angleško : Postal services - Automated processing of mail items - Facing identification marks
slovensko : Poštne storitve – Avtomatsko usmerjanje poštnih pošiljk - Identifikacijske označbe na prednji strani
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14482:2010
angleško : Postal services - Trays for international letter mail - Test methods and performance requirements
slovensko : Poštne storitve - Pismarnice za mednarodne pisemske pošiljke - Preskusne metode in zahtevane lastnosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 55.160 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14508:2016
angleško : Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece non-priority mail and second class mail
slovensko : Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke neprednostne pošte in pošte drugega razreda
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14534:2016
angleško : Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail
slovensko : Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za masovno pošto
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 14567:2004
angleško : Postal services - Automated processing of mail items - Address block locator
slovensko : Poštne storitve – Avtomatsko usmerjanje poštnih pošiljk - Lokator naslovnega polja
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14615:2017
angleško : Postal services - Digital postage marks - Applications, security and design
slovensko : Poštne storitve - Digitalne poštne označbe - Uporaba, varnost in oblikovanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 14631:2005
angleško : Postal services - Automatic identification of receptacles and containers - Receptacle asset numbering
slovensko : Poštne storitve – Avtomatska identifikacija prevoznih enot – Številčenje prevoznih enot
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 14773:2004
angleško : Postal services - Quality of service - Measurement of loss and substantial delay in priority and first class single piece mail using a survey of test letters
slovensko : Poštne storitve – Kakovost storitve – Merjenje izgub in znatnih upočasnitev pri prednostnih in prvorazrednih pošiljkah z uporabo preskusnih pisem
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 14826:2004
angleško : Postal services - Automatic identification of items - Two dimensional bar code symbol print quality specification for machine readable Digital Postage Marks
slovensko : Poštne storitve – Avtomatska identifikacija pošiljk – Specifikacija kakovosti tiska dvodimenzionalnega simbola črtne kode za strojno branje digitalne poštne označbe
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 35.040.50 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15130:2020
angleško : Postal services - DPM infrastructure - Messages supporting DPM applications
slovensko : Poštne storitve - Infrastruktura za elektrotehnične zaznamke pri frankiranju (DPM) - Informacije v podporo uporabi DPM
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.69 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15448:2014
angleško : Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
slovensko : Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik med obdelovalnikom slike in napravami za obogatitev (optično prepoznavanje znakov (OCR), sistemi za videokodiranje, glasovalni sistemi)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.69 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15472:2016
angleško : Postal services - Method for measurement of parcel transit time for cross-border parcels within the European Union and EFTA using Tracking and Tracing
slovensko : Poštne storitve - Metode za merjenje tranzitnih časov za pakete v čezmejnem prometu v Evropski Uniji in državah EFTA s sistemom sledenja pošiljkam
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15511:2008
angleško : Postal services - Quality of service - Information available on postal services
slovensko : Poštne storitve - Kakovost storitve - Informacije o poštnih storitvah
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15523:2011
angleško : Postal Services - Statement of mailing submission
slovensko : Poštne storitve - Izjava o dostavi pisemske pošiljke
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15735:2008
angleško : Postal services - Quality of service - Distance to access points
slovensko : Poštne storitve - Kakovost storitve - Kakovost dostopa do poštnih storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15873:2009
angleško : Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation
slovensko : Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik - Datotečni format naslovnih podatkov za generiranje slovarja s pomočjo OCR/VCS (sistem za optično razpoznavanje znakov)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.69 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16238:2011
angleško : Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading Coding System - MC/RC-Interface
slovensko : Poštne storitve - Odprti vmesnik med strojnim procesorjem in bralnim kodirnim sistemom - Vmesnik MC/RC
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.200 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16316:2012
angleško : Postal services - Open interface - Sortplan
slovensko : Poštne storitve - Odprti vmesniki - Sortirni načrt
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.200 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16326:2013
angleško : Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail
slovensko : Poštne storitve - Hibridna pošta - Funkcionalne specifikacije za elektronske poštne pošiljke
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16706:2014
angleško : Postal Services - Quality of Service - Measurement of incorrect delivery - Feasibility Report
slovensko : Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje napačne dostave pošiljke - Poročilo o izvedljivosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi