ICS: 03.240 - Poštne storitve

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 79
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13619:2002
angleško: Postal services - Mail item processing - Optical characteristics for processing letters
slovensko: Poštne storitve - Prenos pošiljk - Optične karakteristike za prenos pisemskih pošiljk
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13724:2013
angleško: Postal services - Apertures of private letter boxes and letter plates - Requirements and test methods
slovensko: Poštne storitve - Odprtine na hišnih predalčnikih in vratne reže za pisma - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13850:2020
angleško: Postal services - Quality of services - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail
slovensko: Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14012:2019
angleško: Postal services - Quality of service - Complaints handling principles
slovensko: Poštne storitve - Kakovost storitve - Načela ravnanja s pritožbami
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14014:2015
angleško: Postal services - Hybrid mail - XML definition of encapsulation of letters for automated postal handling
slovensko: Poštne storitve - Hibridna pošta - Definicija oblike dokumenta XML za stranke/uporabnike pri ponudniku: skupno uporabni seznam označb
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14442:2003
angleško: Postal services - Automated processing of mail items - Facing identification marks
slovensko: Poštne storitve – Avtomatsko usmerjanje poštnih pošiljk - Identifikacijske označbe na prednji strani
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14482:2010
angleško: Postal services - Trays for international letter mail - Test methods and performance requirements
slovensko: Poštne storitve - Pismarnice za mednarodne pisemske pošiljke - Preskusne metode in zahtevane lastnosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.160 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14508:2016
angleško: Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece non-priority mail and second class mail
slovensko: Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke neprednostne pošte in pošte drugega razreda
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14534:2016
angleško: Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail
slovensko: Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za masovno pošto
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14567:2004
angleško: Postal services - Automated processing of mail items - Address block locator
slovensko: Poštne storitve – Avtomatsko usmerjanje poštnih pošiljk - Lokator naslovnega polja
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14615:2017
angleško: Postal services - Digital postage marks - Applications, security and design
slovensko: Poštne storitve - Digitalne poštne označbe - Uporaba, varnost in oblikovanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14631:2005
angleško: Postal services - Automatic identification of receptacles and containers - Receptacle asset numbering
slovensko: Poštne storitve – Avtomatska identifikacija prevoznih enot – Številčenje prevoznih enot
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14773:2004
angleško: Postal services - Quality of service - Measurement of loss and substantial delay in priority and first class single piece mail using a survey of test letters
slovensko: Poštne storitve – Kakovost storitve – Merjenje izgub in znatnih upočasnitev pri prednostnih in prvorazrednih pošiljkah z uporabo preskusnih pisem
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14826:2004
angleško: Postal services - Automatic identification of items - Two dimensional bar code symbol print quality specification for machine readable Digital Postage Marks
slovensko: Poštne storitve – Avtomatska identifikacija pošiljk – Specifikacija kakovosti tiska dvodimenzionalnega simbola črtne kode za strojno branje digitalne poštne označbe
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 35.040.50 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15130:2020
angleško: Postal services - DPM infrastructure - Messages supporting DPM applications
slovensko: Poštne storitve - Infrastruktura za elektrotehnične zaznamke pri frankiranju (DPM) - Informacije v podporo uporabi DPM
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15448:2014
angleško: Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
slovensko: Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik med obdelovalnikom slike in napravami za obogatitev (optično prepoznavanje znakov (OCR), sistemi za videokodiranje, glasovalni sistemi)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15472:2016
angleško: Postal services - Method for measurement of parcel transit time for cross-border parcels within the European Union and EFTA using Tracking and Tracing
slovensko: Poštne storitve - Metode za merjenje tranzitnih časov za pakete v čezmejnem prometu v Evropski Uniji in državah EFTA s sistemom sledenja pošiljkam
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15511:2008
angleško: Postal services - Quality of service - Information available on postal services
slovensko: Poštne storitve - Kakovost storitve - Informacije o poštnih storitvah
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15523:2011
angleško: Postal Services - Statement of mailing submission
slovensko: Poštne storitve - Izjava o dostavi pisemske pošiljke
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15735:2008
angleško: Postal services - Quality of service - Distance to access points
slovensko: Poštne storitve - Kakovost storitve - Kakovost dostopa do poštnih storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15873:2009
angleško: Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation
slovensko: Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik - Datotečni format naslovnih podatkov za generiranje slovarja s pomočjo OCR/VCS (sistem za optično razpoznavanje znakov)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16238:2011
angleško: Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading Coding System - MC/RC-Interface
slovensko: Poštne storitve - Odprti vmesnik med strojnim procesorjem in bralnim kodirnim sistemom - Vmesnik MC/RC
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.200 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16316:2012
angleško: Postal services - Open interface - Sortplan
slovensko: Poštne storitve - Odprti vmesniki - Sortirni načrt
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.200 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16326:2013
angleško: Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail
slovensko: Poštne storitve - Hibridna pošta - Funkcionalne specifikacije za elektronske poštne pošiljke
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16706:2014
angleško: Postal Services - Quality of Service - Measurement of incorrect delivery - Feasibility Report
slovensko: Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje napačne dostave pošiljke - Poročilo o izvedljivosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi