ICS: 07.060 - Geologija. Meteorologija. Hidrologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 55
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-1:1974
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 1: General rules of representation
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 1. del: Splošna navodila za prikaz
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-2:1974
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 2: Representation of sedimentary rocks
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 2. del: Prikaz sedimentnih kamnin
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-3:1974
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 3: Representation of magmatic rocks
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 3. del: Prikaz magmatskih kamnin
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-4:1982
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 4: Representation of metamorphic rocks
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 4. del: Prikaz metamorfnih kamnin
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-5:1989
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 5: Representation of minerals
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 5. del: Prikaz mineralov
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-6:1984
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 6: Representation of contact rocks and rocks which have undergone metasomatic, pneumatolytic or hydrothermal transformation or transformation by weathering
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 6. del: Prikaz kontaktnih kamnin in kamnin, ki so bile metasomatsko, pnevmatolitsko ali hidrotermalno spremenjene ter spremenjene zaradi preperevanja
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-7:1984
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 7: Tectonic symbols
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 7. del: Prikaz tektonskih elementov
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13798:2010
angleško : Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit
slovensko : Hidrometrija - Specifikacija referenčnega jaška za postavitev dežemera
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.01 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14614:2020
angleško : Water quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti vodotokov
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15996:2010
angleško : Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices
slovensko : Hidrometrija - Merjenje količine vode v snegu s pomočjo naprav za registracijo snežne mase
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16469:2013
angleško : Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements
slovensko : Hidrometrija - Merjenje intenzivnosti padavin (tekoče padavine): zahteve, kalibracijske metode in terenske meritve
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16588:2014
angleško : Manual measurement of snow water equivalent
slovensko : Ročno merjenje količine vode v snegu
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16622:2002
angleško : Meteorology - Sonic anemometers/thermometers - Acceptance test methods for mean wind measurements
slovensko : Meteorologija – Zvočni anemometri/termometri – Preskus sprejemljivosti metode za določanje povprečne vrednosti vetra
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16870:2017
angleško : Water quality - Guidance standard on determining the degree of modification of lake hydromorphology
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za določevanje stopnje spremenjenosti hidromorfoloških značilnosti jezer
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17123:2018
angleško : Water quality - Guidance on determining the degree of modification of the hydromorphological features of transitional and coastal waters
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za določevanje stopnje spremenjenosti hidromorfoloških značilnosti somornic in obalnih morij
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17171:2018
angleško : Management of observed hydrometric data - Guidance
slovensko : Vodenje opazovanih hidrometričnih podatkov - Navodilo
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 35.240.70 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17211:2019
angleško : Water quality - Guidance on mapping of seagrasses and macroalgae in the eulittoral zone
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za kartiranje morskih trav in makroalg v evlitoralni coni
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17277:2019
angleško : Hydrometry - Measurement requirements and classification of rainfall intensity measuring instruments
slovensko : Hidrometrija - Merilne zahteve in razvrstitev instrumentov za merjenje moči padavin
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17798:2022
angleško : Optimal design of hydrometric networks
slovensko : Optimalno načrtovanje hidrometričnih omrežij
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 17916:2022
angleško : Rooting nuisance (alien) aquatic plants - Control by means of rake method with a boat
slovensko : Ukoreninjenje motečih (tujerodnih) vodnih rastlin - Nadzor z metodo grabljenja s čolnom
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.060 13.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 35106:2019
angleško : Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Metocean, ice, and seabed data (ISO 35106:2017)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Obratovanje v arktičnem okolju - Meteorološko-oceanografski podatki ter podatki o ledu in morskem dnu (ISO 35106:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.060 75.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60528
angleško : Expression of performance of air quality infra-red analyzers
slovensko : Expression of performance of air quality infra red analyzers
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15518-1:2011
angleško : Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 1: Global definitions and components
slovensko : Oprema za zimska vzdrževalna dela - Cestni vremensko-informacijski sistemi - 1. del: Splošne definicije in oprema
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99 13.030.40 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15518-2:2011
angleško : Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 2: Road weather - Recommended observation and forecast
slovensko : Oprema za zimska vzdrževalna dela - Cestni vremensko-informacijski sistemi - 2. del: Vremenske razmere na cestah - Priporočena opazovanja in napovedi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99 13.030.40 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15518-3:2011
angleško : Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 3: Requirements on measured values of stationary equipments
slovensko : Oprema za zimska vzdrževalna dela - Cestni vremensko-informacijski sistemi - 3. del: Zahteve za merjene vrednosti pri stacionarni opremi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99 13.030.40 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi