ICS: 07.080 - Biologija. Botanika. Zoologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 51
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1619:1996
angleško : Biotechnology - Large-scale process and production - General requirements for management and organization for strain conservation procedures
slovensko : Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Splošne zahteve za vodenje in organizacijo v postopkih shranjevanja sevov
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1620:1996
angleško : Biotechnology - Large-scale process and production - Plant building according to the degree of hazard
slovensko : Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Gradnja objektov glede na stopnjo nevarnosti
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1826:1996
angleško : Biotechnology - Large-scale process and production - Control procedures for raw materials
slovensko : Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Postopki kontrole vhodnih materialov
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12075:1997
angleško : Biotechnology - Large-scale process and production - Procedures for fermentation and downstream processes
slovensko : Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Fermentacijski in zaključni procesi
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12128:1998
angleško : Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Containment levels of microbiology laboratories, areas of risk, localities and physical safety requirements
slovensko : Biotehnologija - Raziskovalni, razvojni in analitski laboratoriji - Zadrževalne stopnje v mikrobioloških laboratorijih, področja tveganja, prostori in fizikalne varnostne zahteve
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.100.01 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12296:1998
angleško : Biotechnology - Equipment - Guidance on testing procedures for cleanability
slovensko : Biotehnologija – Oprema - Navodilo o preskusnih postopkih za ugotavljanje čistosti
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12297:1998
angleško : Biotechnology - Equipment - Guidance on testing procedures for sterilizability
slovensko : Biotehnologija – Oprema - Navodilo o preskusnih postopkih za ugotavljanje sterilnosti
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12298:1998
angleško : Biotechnology - Equipment - Guidance on testing procedures for leaktightness
slovensko : Biotehnologija – Oprema - Navodilo o preskusnih postopkih za ugotavljanje prepustnosti
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12305:1997
angleško : Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the sampling strategies for deliberate releases of genetically modified plaints
slovensko : Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za strategijo vzorčenja namernega sproščanja gensko spremenjenih rastlin
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12306:1997
angleško : Biotechnology - Guidance for quality control of diagnostic kits used in agriculture, plant and animal pest and disease control and environmental contamination
slovensko : Biotehnologija - Navodilo za kontrolo kakovosti diagnostičnih kompletov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, kontrola rastlinskih in živalskih škodljivcev, kontrola obolenj in onesnaževanja okolja
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 65.020.99 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12307:1997
angleško : Biotechnology - Large-scale process and production - Guidance for good practice, procedures, training and control for personnel
slovensko : Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Navodilo dobre prakse, postopkov, šolanja in nadzora osebja
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 03.100.30 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12347:1998
angleško : Biotechnology - Performance criteria for steam sterilizers and autoclaves
slovensko : Biotehnologija – Merila za delovanje parnih sterilizatorjev in avtoklavov
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 11.080.10 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12460:1998
angleško : Biotechnology - Large-scale process and production - Guidance on equipment selection and installation in accordance with the biological risk
slovensko : Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Navodilo za izbiro in postavitev opreme glede na biološko tveganje
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12461:1998
angleško : Biotechnology - Large scale process and production - Guidance for the handling, inactivating and testing of waste
slovensko : Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Navodilo za ravnanje z odpadki, njihovo inaktivacijo in preskušanje
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 13.030.01 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12462:1998
angleško : Biotechnology - Performance criteria for pumps
slovensko : Biotehnologija - Merila za delovanje za črpalke
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 23.080 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12468:1997
angleško : Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the monitoring strategies for deliberate releases of genetically modified plants
slovensko : Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za strategije spremljanja in nadzora namernega sproščanja gensko spremenjenih rastlin
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12469:2000
angleško : Biotechnology - Performance criteria for microbiological safety cabinets
slovensko : Biotehnologija - Merila za mikrobiološko varne prostore
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.100.01 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12682:1998
angleško : Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the characterization of the genetically modified organism by analysis of the functional expression of the genomic modification
slovensko : Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za ugotavljanje značilnosti gensko spremenjenega organizma z analizo funkcionalne ekspresije spremenjenega genoma
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12683:1998
angleško : Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the characterization of the genetically modified organism by analysis of the molecular stability of the genomic modification
slovensko : Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za ugotavljanje značilnosti gensko spremenjenega organizma z analizo molekularne stabilnosti spremenjenega genoma
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12685:1998
angleško : Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the monitoring strategies for deliberate releases of genetically modified microorganisms, including viruses
slovensko : Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za strategije spremljanje in nadzora namernega sproščanja gensko spremenjenih mikroorganizmov, vključno z virusi
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.100.01 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12686:1998
angleško : Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the sampling strategies for deliberate releases of genetically modified microorganisms, including viruses
slovensko : Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za strategije vzorčenja namernega sproščanja genetsko spremenjenih mikroorganizmov, vključno z virusi
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.100.01 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12687:1998
angleško : Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the characterization of the genetically modified organism by analysis of the genomic modification
slovensko : Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za ugotavljanje značilnosti gensko spremenjenega organizma z analizo spremenjenega genoma
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.100.01 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12689:1998
angleško : Biotechnology - Guidance on assessment of the purity, biological activity and stability of microorganism based products
slovensko : Biotehnologija - Navodilo za ocenjevanje čistosti, biološke aktivnosti in obstojnosti mikrobioloških proizvodov
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 07.100.01 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12690:1999
angleško : Biotechnology - Performance criteria for shaft seals
slovensko : Biotehnologija – Merila za delovanje tesnil za gredi
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 21.140 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12738:1999
angleško : Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Guidance for containment of animals inoculated with microorganisms in experiments
slovensko : Biotehnologija - Raziskovalni, razvojni in analitski laboratoriji - Navodilo za vzdrževanje poskusnih živali, cepljenih z mikroorganizmi
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 11.100.01 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi