ICS: 07.100.01 - Mikrobiologija na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 16 od 16


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12128:1998
angleško: Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Containment levels of microbiology laboratories, areas of risk, localities and physical safety requirements
slovensko: Biotehnologija - Raziskovalni, razvojni in analitski laboratoriji - Zadrževalne stopnje v mikrobioloških laboratorijih, področja tveganja, prostori in fizikalne varnostne zahteve
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12469:2000
angleško: Biotechnology - Performance criteria for microbiological safety cabinets
slovensko: Biotehnologija - Merila za mikrobiološko varne prostore
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12685:1998
angleško: Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the monitoring strategies for deliberate releases of genetically modified microorganisms, including viruses
slovensko: Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za strategije spremljanje in nadzora namernega sproščanja gensko spremenjenih mikroorganizmov, vključno z virusi
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12686:1998
angleško: Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the sampling strategies for deliberate releases of genetically modified microorganisms, including viruses
slovensko: Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za strategije vzorčenja namernega sproščanja genetsko spremenjenih mikroorganizmov, vključno z virusi
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12687:1998
angleško: Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the characterization of the genetically modified organism by analysis of the genomic modification
slovensko: Biotehnologija - Spremenjeni organizmi za uporabo v okolju - Navodilo za ugotavljanje značilnosti gensko spremenjenega organizma z analizo spremenjenega genoma
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12689:1998
angleško: Biotechnology - Guidance on assessment of the purity, biological activity and stability of microorganism based products
slovensko: Biotehnologija - Navodilo za ocenjevanje čistosti, biološke aktivnosti in obstojnosti mikrobioloških proizvodov
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12885:1999
angleško: Biotechnology - Performance criteria for cell disrupters
slovensko: Biotehnologija - Merila za delovanje celičnih razbijalcev
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 12894:1997
angleško: Biotechnology - Microorganisms - Examination of the various existing lists of animal pathogens and production of a report
slovensko: Biotehnologija – Mikroorganizmi - Preiskava živalskih škodljivcev z različnih obstoječih seznamov in izdelava poročila
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 13426:1998
angleško: Biotechnology - Microorganisms - Report on the criteria used to classify Group I genetically modified microorganisms
slovensko: Biotehnologija – Mikroorganizmi - Poročilo o uporabi kriterijev za razvrstitev gensko spremenjenih mikroorganizmov v I. skupino
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 14252:2001
angleško: Co-ordination on microbiological Standards - Register of work items of common interest
slovensko: Uskladitev mikrobioloških standardov – Seznam delovnih osnutkov standardov splošnega pomena
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 07.100.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13311-1:2001
angleško: Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 1: General performance criteria
slovensko: Biotehnologija - Merila za delovanje posod - 1. del: Splošna merila za delovanje
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13311-2:2001
angleško: Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 2: Pressure protection devices
slovensko: Biotehnologija - Merila za delovanje posod - 2. del: Zaščitna oprema pred tlakom
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13311-3:2001
angleško: Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 3: Glass pressure vessels
slovensko: Biotehnologija - Merila za delovanje posod - 3. del: Steklene tlačne posode
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13311-4:2001
angleško: Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 4: Bioreactors
slovensko: Biotehnoogija - Merila za delovanje posod - 4. del: Bioreaktorji
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13311-5:2001
angleško: Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 5: Kill tanks
slovensko: Biotehnologija - Merila za delovanje posod - 5. del: Naprave za inaktivacijo mikroorganizmov v tekočinah ali odpadnih vodah
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13311-6:2001
angleško: Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 6: Chromatography columns
slovensko: Biotehnologija - Merila za delovanje posod - 6. del: Kromatografske kolone
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 07.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi