ICS: 07.100.20 - Mikrobiologija vode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 50
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6222:1999
angleško: Water quality - Enumeration of culturable micro-organisms - Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium (ISO 6222:1999)
slovensko: Kakovost vode – Ugotavljanje števila mikroorganizmov, sposobnih tvorbe kolonij - Štetje kolonij z nasajanjem v hranljivi agar (ISO 6222:1999)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7704:1985
angleško: Water quality -- Evaluation of membrane filters used for microbiological analyses
slovensko: Kakovost vode - Vrednotenje membranskih filtrov, ki se uporabljajo za mikrobiološke analize
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8199:2018
angleško: Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture (ISO 8199:2018)
slovensko: Kakovost vode - Splošne zahteve in navodilo za mikrobiološke preiskave v kulturi (ISO 8199:2018)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11731:2017
angleško: Water quality - Enumeration of Legionella (ISO 11731:2017)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje števila legionel (ISO 11731:2017)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 12869:2019
angleško: Water quality - Detection and quantification of Legionella spp. and/or Legionella pneumophila by concentration and genic amplification by quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje prisotnosti in števila Legionella spp. in/ali Legionella pneumophila s koncentriranjem in pomnoževanjem genov s kvantitativno verižno reakcijo s polimerazo (qPCR)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.70 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13843:2017
angleško: Water quality - Requirements for establishing performance characteristics of quantitative microbiological methods (ISO 13843:2017)
slovensko: Kakovost vode - Zahteve za določitev delovnih karakteristik kvantitativnih mikrobioloških metod (ISO 13843:2017)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 14189:2013
angleško: Water quality - Enumeration of Clostridium perfringens - Method using membrane filtration
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje števila Clostridium perfringens - Metoda membranske filtracije
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.70 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14189:2016
angleško: Water quality - Enumeration of Clostridium perfringens - Method using membrane filtration (ISO 14189:2013)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje števila Clostridium perfringens - Metoda membranske filtracije (ISO 14189:2013)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14486:2005
angleško: Water quality - Detection of human enteroviruses by monolayer plaque assay
slovensko: Kakovost vode - Detekcija človeških enterovirusov z metodo enoplastnega plaka
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15553:2006
angleško: Water quality - Isolation and identification of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts from water
slovensko: Kakovost vode - Izolacija in identifikacija oocist Cryptosporidium in cist Giardia
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16421:2014
angleško: Influence of materials on water for human consumption - Enhancement of microbial growth (EMG)
slovensko: Vpliv materialov na pitno vodo - Spodbujanje mikrobiološke rasti
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 67.250 13.060.20 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16493:2014
angleško: Water quality - Nomenclatural requirements for the recording of biodiversity data, taxonomic checklists and keys
slovensko: Kakovost vode - Zahteve za poimenovanje pri zapisovanju podatkov o biološki raznovrstnosti, taksonomskih preglednicah in ključih
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.70 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17994:2014
angleško: Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods (ISO 17994:2014)
slovensko: Kakovost vode - Zahteve za primerjavo relativne ponovitve mikroorganizmov z dvema kvantitativnima metodama (ISO 17994:2014)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.70 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 17995:2019
angleško: Water quality - Detection and enumeration of thermotolerant Campylobacter species
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje prisotnosti in števila termotolerantnih vrst Campylobacter
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.70 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 19250:2010
angleško: Water quality - Detection of Salmonella spp.
slovensko: Kakovost vode - Določanje prisotnosti Salmonella spp.
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19250:2013
angleško: Water quality - Detection of Salmonella spp. (ISO 19250:2010)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje prisotnosti Salmonella spp. (ISO 19250:2010)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20227:2017
angleško: Water quality - Determination of the growth inhibition effects of waste waters, natural waters and chemicals on the duckweed Spirodela polyrhiza - Method using a stock culture independent microbiotest (ISO 20227:2017)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje učinka odpadne vode, naravne vode in kemikalij na zaviranje rasti vodne leče Spirodela polyrhiza - Metoda z neodvisnim mikrobiološkim preskusom z založno kulturo (ISO 20227:2017)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7899-1:1998
angleško: Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci in surface and wastewater - Part 1: Miniaturized method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium (ISO 7899-1:1998)
slovensko: Kakovost vode – Ugotavljanje prisotnosti in števila intestinalnih enterokokov v površinskih in odpadnih vodah – 1. del: Metoda z miniaturizacijo (najbolj verjetno število) z nasajanjem v tekočem gojišču (ISO 7899-1:1998)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7899-2:2000
angleško: Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci - Part 2: Membrane filtration method (ISO 7899-2:2000)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje prisotnosti in števila intestinalnih enterokokov - 2. del: Metoda membranske filtracije (ISO 7899-2:2000)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9308-1:2014
angleško: Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora (ISO 9308-1:2014)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje števila Escherichia coli in koliformnih bakterij - 1. del: Metoda membranske filtracije za vode z majhnim številom spremljajočih bakterij (ISO 9308-1:2014)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.70 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9308-2:2012
angleško: Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 2: Most probable number method
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje števila Escherichia coli in koliformnih bakterij - 2. del: Metoda najverjetnejšega števila
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9308-2:2014
angleško: Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 2: Most probable number method (ISO 9308-2:2012)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje števila Escherichia coli in koliformnih bakterij - 2. del: Metoda najverjetnejšega števila (ISO 9308-2:2012)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.01 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9308-3:1998
angleško: Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria in surface and wastewater - Part 3: Miniaturized method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium (ISO 9308-3:1998)
slovensko: Kakovost vode – Ugotavljanje prisotnosti in števila Escherichia coli in koliformnih bakterij v površinski in odpadnih vodah – 3. del: Metoda z miniaturizacijo (najbolj verjetno število) z nasajanjem v tekočem gojišču (ISO 9308-3:1998)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10705-1:2001
angleško: Water quality - Detection and enumeration of bacteriophages - Part 1: Enumeration of F-specific RNA bacteriophages (ISO 10705-1:1995)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje prisotnosti in števila bakteriofagov - 1. del - Ugotavljanje števila F-specifičnih RNA bakteriofagov (ISO 10705-1:1995)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10705-2:2001
angleško: Water quality - Detection and enumeration of bacteriophages - Part 2: Enumeration of somatic coliphages (ISO 10705-2:2000)
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje prisotnosti in števila bakteriofagov - 2. del - Ugotavljanje števila somatskih kolifagov (ISO 10705-2:2000)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi