ICS: 07.100.30 - Mikrobiologija živil

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 142
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7218:2007
angleško: Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218:2007)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Splošna pravila za mikrobiološke preiskave (ISO 7218:2007)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7932:2004
angleško: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count technique at 30 °C (ISO 7932:2004)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Splošno navodilo za štetje domnevno prisotnih Bacillus cereus - Štetje kolonij pri 30 °C (ISO 7932:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7937:2004
angleško: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of Clostridium perfringens - Colony-count technique (ISO 7937:2004)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Horizontalna metoda za ugotavljanje števila Clostridium perfringens - Tehnika štetja kolonij (ISO 7937:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10273:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Horizontalna metoda za ugotavljanje prisotnosti patogene bakterije Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11133:2014
angleško: Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO 11133:2014)
slovensko: Mikrobiologija živil, krme in vode - Priprava, izdelava, skladiščenje in preskušanje lastnosti gojišč (ISO 11133:2014)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.20 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 13136:2012
angleško: Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups (ISO/TS 13136:2012)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Odkrivanje prisotnosti patogenih mikroorganizmov z metodo na osnovi polimerazne verižne reakcije (PCR) v realnem času - Horizontalna metoda za ugotavljanje prisotnosti Escherichia coli (STEC) ki proizvaja Shiga toksin in določevanje serotipov O157, O111, O26, O103 ter O145 seroskupin (ISO/TS 13136:2012)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13307:2013
angleško: Microbiology of food and animal feed - Primary production stage - Sampling techniques (ISO 13307:2013)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Faza primarne proizvodnje - Tehnike vzorčenja (ISO 13307:2013)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13969:2004
angleško: Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of microbial inhibitor tests (ISO 13969:2003)
slovensko: Mleko in mlečni izdelki - Navodila za standardiziran opis mikrobioloških metod za ugotavljanje zaviralnih snovi (ISO 13969:2003)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14131:2003
angleško: Foodstuffs - Determination of folate by microbiological assay
slovensko: Živila - Določevanje folata z mikrobiološko metodo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14166:2009
angleško: Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by microbiological assay
slovensko: Živila - Določevanje vitamina B6 z mikrobiološko analizo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14569:2004
angleško: Foodstuffs - Microbiological screening for irradiated food using LAL/GNB procedures
slovensko: Živila - Mikrobiološka presejalna analiza za iradiacijo živil z uporabo postopkov LAL/GNB
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16654:2001
angleško: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Horizontalna metoda za ugotavljanje Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17468:2016
angleško: Microbiology of the food chain - Technical requirements and guidance on establishment or revision of a standardized reference method (ISO 17468:2016)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Tehnične zahteve in navodila za vzpostavitev ali revizijo standardnih referenčnih metod (ISO 17468:2016)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17604:2015
angleško: Microbiology of the food chain - Carcass sampling for microbiological analysis (ISO 17604:2015)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Vzorčenje trupov živali za mikrobiološke analize (ISO 17604:2015)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 17728:2015
angleško: Microbiology of food and animal feed - Sampling techniques for microbiological analysis of food and feed samples (ISO/TS 17728:2015)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Tehnike vzorčenja za mikrobiološke analize vzorcev živil in krme (ISO/TS 17728:2015)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 17919:2013
angleško: Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Polimerazna verižna reakcija (PCR) za ugotavljanje prisotnosti patogenih mikroorganizmov v živilih - Ugotavljanje prisotnosti klostridijev, ki tvorijo botulinusne nevrotoksine tipov A, B, E in F (ISO/TS 17919:2013)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.020 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18465:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Quantitative determination of emetic toxin (cereulide) using LC-MS/MS (ISO 18465:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Kvantitativno določanje emetičnih toksinov (cereulide) z uporabo LC-MS/MS (ISO 18465:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18593:2018
angleško: Microbiology of the food chain - Horizontal methods for surface sampling (ISO 18593:2018)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Horizontalne metode za tehnike vzorčenja s površin (ISO 18593:2018)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18743:2015
angleško: Microbiology of the food chain - Detection of Trichinella larvae in meat by artificial digestion method (ISO 18743:2015)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Ugotavljanje prisotnosti ličink Trichinella v mesu z digestivno metodo (ISO 18743:2015)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18744:2016
angleško: Microbiology of the food chain - Detection and enumeration of Cryptosporidium and Giardia in fresh leafy green vegetables and berry fruits (ISO 18744:2016)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Ugotavljanje prisotnosti in števila "Cryptosporidium" in "Giardia" v sveži zeleni listni zelenjavi in jagodičevju (ISO 18744:2016)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.080.01 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 18867:2015
angleško: Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of pathogenic Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis (ISO/DTS 18867:2015)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Polimerazna verižna reakcija (PCR) za ugotavljanje prisotnosti patogenih mikroorganizmov v živilih - Ugotavljanje prisotnosti patogenih Yersinia enterocolitica in Yersinia pseudotuberculosis (ISO/DTS 18867:2015)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19020:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Horizontal method for the immunoenzymatic detection of staphylococcal enterotoxins in foodstuffs (ISO 19020:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Horizontalna metoda za imunoencimsko ugotavljanje stafilokoknih enterotoksinov v živilih (ISO 19020:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19036:2019
angleško: Microbiology of the food chain - Estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations (ISO 19036:2019)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Ocena merilne negotovosti pri kvantitativnem določanju (ISO 19036:2019)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19343:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Detection and quantification of histamine in fish and fishery products - HPLC method (ISO 19343:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Odkrivanje prisotnosti in kvantifikacija histamina v ribah in ribjih proizvodih - Metoda HPLC (ISO 19343:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 20836:2005
angleško: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Performance testing for thermal cyclers (ISO/TS 20836:2005)
slovensko: Mikrobiologija živil in krme - Polimerazna verižna reakcija (PCR) za ugotavljanje prisotnosti povzročiteljev zastrupitev s hrano - Preskus izvedbe preiskave s pomnoževalnikom (ISO/TS 20836:2005)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi