ICS: 07.100.40 - Kozmetika - mikrobiologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 33
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11930:2019
angleško : Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product (ISO 11930:2019)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Vrednotenje protimikrobne zaščite kozmetičnih izdelkov (ISO 11930:2019)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16212:2017
angleško : Cosmetics - Microbiology - Enumeration of yeast and mould (ISO 16212:2017)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje števila kvasovk in plesni (ISO 16212:2017)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17516:2014
angleško : Cosmetics - Microbiological limits (ISO 17516:2014)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiološke mejne vrednosti (ISO 17516:2014)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18415:2017
angleško : Cosmetics - Microbiology - Detection of specified and non-specified microorganisms (ISO 18415:2017)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti specifičnih in nespecifičnih mikroorganizmov (ISO 18415:2017)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18416:2015
angleško : Cosmetics - Microbiology - Detection of Candida albicans (ISO 18416:2015)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti kvasovke Candida albicans (ISO 18416:2015)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 19838:2016
angleško : Microbiology - Cosmetics - Guidelines for the application of ISO standards on Cosmetic Microbiology (ISO/TR 19838:2016)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Smernice za uporabo standardov ISO o mikrobiologiji v kozmetiki (ISO/TR 19838:2016)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21148:2017
angleško : Cosmetics - Microbiology - General instructions for microbiological examination (ISO 21148:2017)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Splošna navodila za mikrobiološko preskušanje (ISO 21148:2017)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21149:2017
angleško : Cosmetics - Microbiology - Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria (ISO 21149:2017)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti in števila aerobnih mezofilnih bakterij (ISO 21149:2017)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21150:2015
angleško : Cosmetics - Microbiology - Detection of Escherichia coli (ISO 21150:2015)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti bakterije Escherichia coli (ISO 21150:2015)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 21322:2020
angleško : Microbiology - Microbiological testing of impregnated or coated products - Wipes and masks
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Preskušanje impregniranih izdelkov ali izdelkov, obdelanih s premazi - Robčki in maske
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21322:2021
angleško : Cosmetics - Microbiology - Testing of impregnated or coated wipes and masks (ISO 21322:2020)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Preskušanje impregniranih izdelkov ali izdelkov, obdelanih s premazi - Robčki in maske (ISO 21322:2020)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22717:2015
angleško : Cosmetics - Microbiology - Detection of Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2015)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti bakterije Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2015)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22718:2015
angleško : Cosmetics - Microbiology - Detection of Staphylococcus aureus (ISO 22718:2015)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti bakterije Staphylococcus aureus (ISO 22718:2015)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29621:2017
angleško : Cosmetics - Microbiology - Guidelines for the risk assessment and identification of microbiologically low-risk products (ISO 29621:2017)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Smernice za oceno tveganja in prepoznavanja izdelkov, ki ne predstavljajo večjega mikrobiološkega tveganja (ISO 29621:2017)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11930:2012
angleško : Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product (ISO 11930:2012)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Vrednotenje protimikrobne zaščite kozmetičnih izdelkov (ISO 11930:2012)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40 71.100.70
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
Razveljavitev : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16212:2011
angleško : Cosmetics - Microbiology - Enumeration of yeast and mould (ISO 16212:2008)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje števila kvasovk in plesni (ISO 16212:2008)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
Razveljavitev : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18415:2011
angleško : Cosmetics - Microbiology - Detection of specified and non-specified microorganisms (ISO 18415:2007)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti specifičnih in nespecifičnih mikroorganizmov (ISO 18415:2007)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
Razveljavitev : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18416:2009
angleško : Cosmetics - Microbiology - Detection of Candida albicans (ISO 18416:2007)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti kvasovke Candida albicans (ISO 18416:2007)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
Razveljavitev : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21148:2009
angleško : Cosmetics - Microbiology - General instructions for microbiological examination (ISO 21148:2005, including Cor 1:2006)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Splošna navodila za mikrobiološko preskušanje (ISO 21148:2005, vključno s popravkom Cor 1:2006)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
Razveljavitev : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21149:2009
angleško : Cosmetics - Microbiology - Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria (ISO 21149:2006)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti in števila aerobnih mezofilnih bakterij (ISO 21149:2006)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
Razveljavitev : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21150:2009
angleško : Cosmetics - Microbiology - Detection of Escherichia coli (ISO 21150:2006)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti bakterije Escherichia coli (ISO 21150:2006)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
Razveljavitev : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22717:2009
angleško : Cosmetics - Microbiology - Detection of Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2006)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti bakterije Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2006)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
Razveljavitev : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22718:2009
angleško : Cosmetics - Microbiology - Detection of Staphylococcus aureus (ISO 22718:2006)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti bakterije Staphylococcus aureus (ISO 22718:2006)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
Razveljavitev : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29621:2011
angleško : Cosmetics - Microbiology - Guidelines for the risk assessment and identification of microbiologically low-risk products (ISO 29621:2010)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Smernice za oceno tveganja in prepoznavanja izdelkov, ki ne predstavljajo večjega mikrobiološkega tveganja (ISO 29621:2010)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40 71.100.70
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
Razveljavitev : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 29621:2010
angleško : Cosmetics - Microbiology - Guidelines for the risk assessment and identification of microbiologically low-risk products
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Smernice za oceno tveganja in prepoznavanja izdelkov, ki ne predstavljajo večjega mikrobiološkega tveganja
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.40 71.100.70
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi