ICS: 07.100.99 - Drugi standardi v zvezi z mikrobiologijo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 19 od 19


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 846:2019
angleško : Plastics - Evaluation of the action of microorganisms (ISO 846:2019)
slovensko : Polimerni materiali - Vrednotenje delovanja mikroorganizmov (ISO 846:2019)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 07.100.99 83.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12225:2020
angleško : Geosynthetics - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test
slovensko : Geosintetika - Metoda ugotavljanja mikrobiološke odpornosti s preskusom zakopavanja v zemljo
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70 07.100.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12353:2021
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Shranjevanje preskusnih organizmov za določanje baktericidnega (vključno Legionella), mikobaktericidnega, sporocidnega, fungicidnega in virucidnega (vključno bakteriofagi) delovanja
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.99 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13098:2019
angleško : Workplace exposure - Measurement of airborne microorganisms and microbial compounds - General requirements
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Ugotavljanje prisotnosti mikroorganizmov v zraku in merjenje njihovih metabolitov - Splošne zahteve
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30 07.100.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14065:2016
angleško : Textiles - Laundry processed textiles - Biocontamination control system
slovensko : Tekstilije - Tekstilije v postopku pranja - Sistem kontrole biokontaminacije
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01 07.100.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14119:2003
angleško : Testing of textiles - Evaluation of the action of microfungi
slovensko : Preskušanje tekstilij - Ocenjevanje delovanja mikrogliv
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.30 07.100.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20645:2004
angleško : Textile fabrics - Determination of antibacterial activity - Agar diffusion plate test (ISO 20645:2004)
slovensko : Ploskovne tekstilije - Določitev protibakterijskega delovanja - Preskus na plošči, prekriti z agarjem (ISO 20645:2004)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 07.100.99 59.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20743:2021
angleško : Textiles - Determination of antibacterial activity of textile products (ISO 20743:2021)
slovensko : Tekstilije - Ugotavljanje protibakterijske aktivnosti na tekstilnih izdelkih (ISO 20743:2021)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 07.100.99 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11721-1:2001
angleško : Textiles - Determination of the resistance of cellulose-containing textiles to micro-organisms - Soil burial test - Part 1: Assessment of rot-retardant finishing (ISO 11721-1:2001)
slovensko : Tekstilije - Ugotavljanje odpornosti teksilij, ki vsebujejo celulozo, proti mikroorganizmom - Preskus z zemljo - 1. del: Ocena apreture zaviranja gnitja (ISO 11721-1:2001)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.30 07.100.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11721-2:2003
angleško : Textiles - Determination of the resistance of cellulose-containing textiles to micro-organisms - Soil burial test - Part 2: Identification of long-term resistance of a rot retardant finish (ISO 11721:2003)
slovensko : Tekstilije - Ugotavljanje odpornosti tekstilij, ki vsebujejo celulozo proti mikroorganizmom - Preskus z zakopavanjem v zemljo - 2. del: Prepoznavanje dolgotrajne odpornosti apretur proti gnitju
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.30 07.100.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16602-70-55:2015
angleško : Space product assurance - Microbiological examination of flight hardware and cleanrooms
slovensko : Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Mikrobiološka preiskava letalske strojne opreme in čistih prostorov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.100.99 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 846:1997
angleško : Plastics - Evaluation of the action of microorganisms (ISO 846:1997)
slovensko : Polimerni materiali - Vrednotenje delovanja mikroorganizmov (ISO 846:1997)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 07.100.99 83.080.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1999
Razveljavitev : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 12225:1996
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Metoda ugotavljanja mikrobiološke odpornosti s preskusom zakopavanja v zemljo
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70 07.100.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
Razveljavitev : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12225:2000
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Metoda ugotavljanja mikrobiološke odpornosti s preskusom zakopavanja v zemljo
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70 07.100.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12353:1999
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of microbial strains used for the determination of bactericidal and fungicidal activity
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Shranjevanje mikrobioloških sevov za ugotavljanje baktericidnega in fungicidnega delovanja
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.99 71.100.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12353:2006
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal and fungicidal activity
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki – Shranjevanje preskusnih organizmov za določanje baktericidnega, sporocidnega in fungicidnega delovanja
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.99 71.100.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
Razveljavitev : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12353:2013
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Shranjevanje preskusnih organizmov za določanje baktericidnega (vključno Legionella), mikobaktericidnega, sporocidnega, fungicidnega in virucidnega (vključno bakteriofagi) delovanja
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35 07.100.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
Razveljavitev : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14065:2002
angleško : Textiles - Laundry processed textiles - Biocontamination control system
slovensko : Tekstilije - Tekstilije v postopku pranja - Sistem kontrole biokontaminacije
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01 07.100.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2003
Razveljavitev : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20743:2013
angleško : Textiles - Determination of antibacterial activity of textile products (ISO 20743:2013)
slovensko : Tekstilije - Ugotavljanje protibakterijske aktivnosti na tekstilnih izdelkih (ISO 20743:2013)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01 07.100.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
Razveljavitev : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi