ICS: 07.120 - Nanotehnologije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 30
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10801:2010
angleško: Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method (ISO 10801:2010)
slovensko: Nanotehnologija - Pridobivanje kovinskih nanodelcev za preskušanje toksičnosti z uporabo metode izparevanja/kondenzacije (ISO 10801:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10808:2010
angleško: Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing (ISO 10808:2010)
slovensko: Nanotehnologija - Karakterizacija nanodelcev v inhalacijskih komorah za preskušanje toksičnosti pri vdihovanju (ISO 10808:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 11811:2012
angleško: Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements (ISO/TR 11811:2012)
slovensko: Nanotehnologija - Navodila za metode nano- in mikrotriboloških merjenj (ISO/TR 11811:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 12025:2015
angleško: Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols (ISO/TS 12025:2012)
slovensko: Nanomateriali - Kvantifikacija sproščanja nanoobjektov iz prahu s proizvodnjo aerosola (ISO/TS 12025:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 13830:2013
angleško: Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013)
slovensko: Nanotehnologija - Navodila za prostovoljno označevanje proizvodov, namenjenih potrošnikom, ki vsebujejo nanoobjekte (ISO/TS 13830:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16937:2016
angleško: Nanotechnologies - Guidance for the responsible development of nanotechnologies
slovensko: Nanotehnologija - Navodila za odgovoren razvoj nanotehnologije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17010:2016
angleško: Nanotechnologies - Guidance on measurands for characterising nano-objects and materials that contain them
slovensko: Nanotehnologija - Navodilo glede merjenih veličin za ugotavljanje lastnosti nanodelcev in materialov, ki jih vsebujejo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 17200:2015
angleško: Nanotechnology - Nanoparticles in powder form - Characteristics and measurements (ISO/TS 17200:2013)
slovensko: Nanotehnologija - Nanodelci v obliki prahu - Karakteristike in mere (ISO/TS 17200:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17222:2019
angleško: Textile products and nanotechnologies - Guidance on tests to simulate nanoparticle release - Skin exposure
slovensko: Tekstilni izdelki in nanotehnologije - Napotki za preskuse simulacije sproščanja nanodelcev - Izpostavljenost kože
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.01 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17273:2018
angleško: Nanotechnologies - Guidance on detection and identification of nano-objects in complex matrices
slovensko: Nanotehnologija - Navodilo za odkrivanje in identifikacijo nanopredmetov v kompleksnih matrikah
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17274:2018
angleško: Nanotechnologies - Guidelines for determining protocols for the explosivity and flammability of powders containing nano-objects (for transport, handling and storage)
slovensko: Nanotehnologija - Smernice za določanje protokolov za eksplozivnost in vnetljivost praškov, ki vsebujejo nanomateriale (za transport, ravnanje z njimi in shranjevanje)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.220.40 13.230 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17275:2018
angleško: Nanotechnologies - Guidelines for the management and disposal of waste from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects
slovensko: Nanotehnologija - Smernice za ravnanje z odpadki in njihovo odstranjevanje pri proizvodnji in predelavi proizvedenih nanopredmetov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.01 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17276:2018
angleško: Nanotechnologies - Guidelines for Life Cycle Assessment - Application of EN ISO 14044:2006 to Manufactured Nanomaterials
slovensko: Nanotehnologija - Smernice za ocenjevanje življenjskega cikla - Uporaba EN ISO 14044:2006 za izdelane nanomateriale
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.60 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 19590:2019
angleško: Nanotechnologies - Size distribution and concentration of inorganic nanoparticles in aqueous media via single particle inductively coupled plasma mass spectrometry (ISO/TS 19590:2017)
slovensko: Nanotehnologije - Granulometrijska sestava in koncentracija anorganskih nanodelcev v vodnih medijih z masno spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ISO/TS 19590:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 29701:2010
angleško: Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test (ISO 29701:2010)
slovensko: Nanotehnologija - Endotoksinski preskus vzorcev iz nanomaterialov za sisteme in vitro - Preskus Limulus amebocyte lysate (LAL) (ISO 29701:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 80004-1:2015
angleško: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS 80004-1:2015)
slovensko: Nanotehnologije - Slovar - 1. del: Temeljni izrazi (ISO/TS 80004-1:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120 01.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 80004-2:2017
angleško: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 2: Nano-objects (ISO/TS 80004-2:2015)
slovensko: Nanotehnologija - Slovar - 2. del: Nanoobjekti (ISO/TS 80004-2:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120 01.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 80004-3:2014
angleško: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2010)
slovensko: Nanotehnologije - Slovar - 3. del: Ogljikovi nanogradniki (ISO/TS 80004-3:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120 01.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 80004-4:2014
angleško: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS 80004-4:2011)
slovensko: Nanotehnologije - Slovar - 4. del: Nanostrukturirani materiali (ISO/TS 80004-4:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120 01.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 80004-6:2015
angleško: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2013)
slovensko: Nanotehnologije - Slovar - 6. del: Karakterizacija nanoobjektov (ISO/TS 80004-6:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120 01.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 80004-8:2015
angleško: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes (ISO/TS 80004-8:2013)
slovensko: Nanotehnologije - Slovar - 8. del: Procesi nanoproizvodnje (ISO/TS 80004-8:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120 01.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62607-3-1:2014
angleško: Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 3-1: Luminescent nanomaterials - Quantum efficiency
slovensko: Nanoproizvodnja - Ključne značilnosti - 3-1. del: Luminescenčni nanomateriali - Kvantna učinkovitost
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 80004-12:2017
angleško: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 12: Quantum phenomena in nanotechnology (ISO/TS 80004-12:2016)
slovensko: Nanotehnologija - Slovar - 12. del: Kvantni pojavi v nanotehnologiji (ISO/TS 80004-12:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120 01.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 27687:2008
angleško: Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008)
slovensko: Nanotehnologija - Terminologija in definicije za nanoobjekte - Nanodelci, nanovlakna in nanosnopi (ISO/TS 27687:2008)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120 01.040.07
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2008
Razveljavitev: 01-jan-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 27687:2009
angleško: Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008)
slovensko: Nanotehnologija - Terminologija in definicije za nanoobjekte - Nanodelci, nanovlakna in nanosnopi (ISO/TS 27687:2008)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120 01.040.07
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2010
Razveljavitev: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi