ICS: 07.120 - Nanotehnologije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 42
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10801:2010
angleško : Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method (ISO 10801:2010)
slovensko : Nanotehnologija - Pridobivanje kovinskih nanodelcev za preskušanje toksičnosti z uporabo metode izparevanja/kondenzacije (ISO 10801:2010)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10808:2010
angleško : Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing (ISO 10808:2010)
slovensko : Nanotehnologija - Karakterizacija nanodelcev v inhalacijskih komorah za preskušanje toksičnosti pri vdihovanju (ISO 10808:2010)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 11811:2012
angleško : Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements (ISO/TR 11811:2012)
slovensko : Nanotehnologija - Navodila za metode nano- in mikrotriboloških merjenj (ISO/TR 11811:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 12025:2021
angleško : Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols (ISO/TS 12025:2021)
slovensko : Nanomateriali - Kvantifikacija sproščanja nanoobjektov iz prahu s proizvodnjo aerosola (ISO/TS 12025:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 13830:2013
angleško : Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013)
slovensko : Nanotehnologija - Navodila za prostovoljno označevanje proizvodov, namenjenih potrošnikom, ki vsebujejo nanoobjekte (ISO/TS 13830:2013)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16937:2016
angleško : Nanotechnologies - Guidance for the responsible development of nanotechnologies
slovensko : Nanotehnologija - Navodila za odgovoren razvoj nanotehnologije
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17200:2020
angleško : Nanotechnology - Nanoparticles in powder form - Characteristics and measurements (ISO 17200:2020)
slovensko : Nanotehnologija - Nanodelci v obliki prahu - Karakteristike in mere (ISO 17200:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17222:2019
angleško : Textile products and nanotechnologies - Guidance on tests to simulate nanoparticle release - Skin exposure
slovensko : Tekstilni izdelki in nanotehnologije - Napotki za preskuse simulacije sproščanja nanodelcev - Izpostavljenost kože
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17273:2018
angleško : Nanotechnologies - Guidance on detection and identification of nano-objects in complex matrices
slovensko : Nanotehnologija - Navodilo za odkrivanje in identifikacijo nanopredmetov v kompleksnih matrikah
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17274:2018
angleško : Nanotechnologies - Guidelines for determining protocols for the explosivity and flammability of powders containing nano-objects (for transport, handling and storage)
slovensko : Nanotehnologija - Smernice za določanje protokolov za eksplozivnost in vnetljivost praškov, ki vsebujejo nanomateriale (za transport, ravnanje z njimi in shranjevanje)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.220.40 13.230 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17275:2018
angleško : Nanotechnologies - Guidelines for the management and disposal of waste from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects
slovensko : Nanotehnologija - Smernice za ravnanje z odpadki in njihovo odstranjevanje pri proizvodnji in predelavi proizvedenih nanopredmetov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.030.01 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17276:2018
angleško : Nanotechnologies - Guidelines for Life Cycle Assessment - Application of EN ISO 14044:2006 to Manufactured Nanomaterials
slovensko : Nanotehnologija - Smernice za ocenjevanje življenjskega cikla - Uporaba EN ISO 14044:2006 za izdelane nanomateriale
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.60 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17629:2021
angleško : Nanotechnologies - Nano- and micro- scale scratch testing
slovensko : Nanotehnologije - Nano- in mikropreskus praskanja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 17935:2022
angleško : Sustainable Nanomanufacturing Framework
slovensko : Okvir trajnostne nanoproizvodnje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.20 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 18401:2020
angleško : Nanotechnologies - Plain language explanation of selected terms from the ISO/IEC 80004 series (ISO/TR 18401:2017)
slovensko : Nanotehnologija - Preprosta razlaga izbranih izrazov iz skupine standardov ISO/IEC 80004 (ISO/TR 18401:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 19590:2019
angleško : Nanotechnologies - Size distribution and concentration of inorganic nanoparticles in aqueous media via single particle inductively coupled plasma mass spectrometry (ISO/TS 19590:2017)
slovensko : Nanotehnologije - Granulometrijska sestava in koncentracija anorganskih nanodelcev v vodnih medijih z masno spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ISO/TS 19590:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 21362:2021
angleško : Nanotechnologies - Analysis of nano-objects using asymmetrical-flow and centrifugal field-flow fractionation (ISO/TS 21362:2018)
slovensko : Nanotehnologije - Analiza nanoobjektov s frakcioniranjem asimetričnega in centrifugalnega poljskega pretoka (ISO/TS 21362:2018)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21363:2022
angleško : Nanotechnologies - Measurements of particle size and shape distributions by transmission electron microscopy (ISO 21363:2020)
slovensko : Nanotehnologije - Meritve porazdelitve velikosti in oblike delcev s transmisijsko elektronsko mikroskopijo (ISO 21363:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 23302:2022
angleško : Nanotechnologies - Requirements and recommendations for the identification of measurands that characterise nano-objects and materials that contain them (ISO/TS 23302:2021)
slovensko : Nanotehnologija - Zahteve in priporočila za identifikacijo merjenih veličin, ki označujejo nanopredmete in materiale, ki jih vsebujejo (ISO/TS 23302:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29701:2010
angleško : Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test (ISO 29701:2010)
slovensko : Nanotehnologija - Endotoksinski preskus vzorcev iz nanomaterialov za sisteme in vitro - Preskus Limulus amebocyte lysate (LAL) (ISO 29701:2010)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 19807-1:2022
angleško : Nanotechnologies - Magnetic nanomaterials - Part 1: Specification of characteristics and measurements for magnetic nanosuspensions (ISO/TS 19807-1:2019)
slovensko : Nanotehnologija - Magnetni nanomateriali - 1. del: Specifikacija lastnosti in meritev za magnetne nanosuspenzije (ISO/TS 19807-1:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 21356-1:2022
angleško : Nanotechnologies - Structural characterization of graphene - Part 1: Graphene from powders and dispersions (ISO/TS 21356-1:2021)
slovensko : Nanotehnologije - Strukturne značilnosti grafena - 1. del: Grafen iz prahu in disperzije (ISO/TS 21356-1:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-1:2015
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS 80004-1:2015)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 1. del: Temeljni izrazi (ISO/TS 80004-1:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-2:2017
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 2: Nano-objects (ISO/TS 80004-2:2015)
slovensko : Nanotehnologija - Slovar - 2. del: Nanoobjekti (ISO/TS 80004-2:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-3:2020
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2020)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 3. del: Ogljikovi nanogradniki (ISO/TS 80004-3:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi