ICS: 11.040.01 - Medicinska oprema na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 139
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15378:2017
angleško : Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (ISO 15378:2017)
slovensko : Primarni embalažni materiali za zdravila - Posebne zahteve za uporabo ISO 9001:2015 v povezavi z dobro proizvodno prakso (DPP) (ISO 15378:2017)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 55.040 11.040.01 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11197:2019
angleško : Medical supply units (ISO 11197:2019)
slovensko : Enote za oskrbo v medicini (ISO 11197:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC/TR 14060:2014
angleško : Medical device traceability enabled by unique device identification (UDI)
slovensko : Sledljivost medicinskih pripomočkov, omogočena z enotno identifikacijo pripomočka (UDI)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14155:2020
angleško : Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2020)
slovensko : Klinične raziskave medicinskih pripomočkov za ljudi - Dobre klinične prakse (ISO 14155:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14971:2019
angleško : Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2019)
slovensko : Medicinski pripomočki - Uporaba obvladovanja tveganja pri medicinskih pripomočkih (ISO 14971:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15133:2005
angleško : Nomenclature - Collective terms and codes for groups of medical devices
slovensko : Poimenovanje – Zbrani izrazi in kode za skupine medicinskih pripomočkov
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15986:2011
angleško : Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates
slovensko : Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov - Zahteve za označevanje medicinskih pripomočkov, ki vsebujejo ftalate
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 20416:2020
angleško : Medical devices - Post-market surveillance for manufacturers (ISO/TR 20416:2020)
slovensko : Medicinski pripomočki - Nadzor proizvajalcev po dajanju v promet (ISO/TR 20416:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20417:2021
angleško : Medical devices - Information to be supplied by the manufacturer (ISO 20417:2021)
slovensko : Medicinski pripomočki - Informacije, ki jih zagotovi proizvajalec (ISO 20417:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.110 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 24971:2020
angleško : Medical devices - Guidance on the application of ISO 14971 (ISO/TR 24971:2020)
slovensko : Medicinski pripomočki - Navodilo za uporabo ISO 14971 (ISO/TR 24971:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61847:1998
angleško : Ultrasonics - Surgical systems - Measurement and declaration of the basic output characteristics
slovensko : Ultrasonics - Surgical systems - Measurement and declaration of the basic output characteristics (IEC 61847:1998)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 17.140.50 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62353:2014
angleško : Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - Ponavljalni preskus in preskus po popravilu medicinske električne opreme (IEC 62353:2014)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15223-1:2021
angleško : Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2021)
slovensko : Medicinski pripomočki - Simboli za označevanje podatkov, ki jih mora podati dobavitelj - 1. del: Splošne zahteve (ISO 15223-1:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17664-1:2021
angleško : Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices - Part 1: Critical and semi-critical medical devices (ISO 17664-1:2021)
slovensko : Procesiranje izdelkov za zdravstveno nego - Informacija, ki jo zagotovi proizvajalec medicinskih pripomočkov za postopek obdelave medicinskih pripomočkov - 1. del: Kritični in polkritični medicinski pripomočki (ISO 17664-1:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-1:2006
angleško : Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
slovensko : Medicinska električna oprema - 1. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene zmogljivosti (IEC 60601-1:2005)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62127-1:2007
angleško : Ultrasonics - Hydrophones -- Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz
slovensko : Ultrazvok - Hidrofoni - 1. del: Meritve in karakterizacija medicinskih ultrazvočnih polj do 40 MHz (IEC 62127-1:2007)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.01 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
Razveljavitev : 01-May-2025
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62127-1:2022
angleško : Ultrasonics - Hydrophones - Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields (IEC 62127-1:2022)
slovensko : Ultrazvok - Hidrofoni - 1. del: Meritve in karakterizacija medicinskih ultrazvočnih polj (IEC 62127-1:2022)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.01 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62127-2:2007
angleško : Ultrasonics - Hydrophones -- Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz
slovensko : Ultrazvok - Hidrofoni - 2. del: Kalibracija za ultrazvočna polja do 40 MHz (IEC 62127-2:2007)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.01 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62127-3:2007
angleško : Ultrasonics - Hydrophones -- Part 3: Properties of hydrophones for ultrasonic fields up to 40 MHz
slovensko : Ultrazvok - Hidrofoni - 3. del: Lastnosti hidrofonov za ultrazvočna polja do 40 MHz (IEC 62127-3:2007)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.01 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62366-1:2015
angleško : Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
slovensko : Medicinske naprave - 1. del: Izvedba tehnik uporabe pri medicinskih napravah
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62467-1:2015
angleško : Medical electrical equipment - Dosimetric instruments as used in brachytherapy - Part 1: Instruments based on well-type ionization chambers
slovensko : Medicinska električna oprema - Dozimetrični instrumenti, ki se uporabljajo pri brahiterapiji - 1. del: Instrumenti na osnovi jaškastih ionizacijskih komor
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 80001-1:2011
angleško : Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Roles, responsibilities and activities (IEC 80001-1:2010)
slovensko : Uporaba upravljanja tveganja za omrežja IT, ki vključujejo medicinske naprave - 1. del: Vloge, odgovornosti in dejavnosti (IEC 80001-1:2010)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 35.240.80 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
Razveljavitev : 01-Nov-2024
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 80001-1:2021
angleško : Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software (IEC 80001-1:2021)
slovensko : Uporaba upravljanja tveganja za omrežja IT, ki vključujejo medicinske naprave - 1. del: Varnost, učinkovitost in varnost pri izvajanju in uporabi povezanih medicinskih pripomočkov ali povezane zdravstvene programske opreme (IEC 80001-1:2021)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 35.240.80 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-1-2:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests
slovensko : Medicinska električna oprema - 1-2. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti - Spremljevalni standard: Elektromagnetne motnje - Zahteve in preskušanje
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 33.100.01 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-1-6:2010
angleško : Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability (IEC 60601-1-6:2010)
slovensko : Medicinska električna oprema - 1-6. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti - Spremljevalni standard: Uporabnost (IEC 60601-1-6:2010)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi