ICS: 11.040.01 - Medicinska oprema na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 132
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14971:2019
angleško: Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2019)
slovensko: Medicinski pripomočki - Uporaba obvladovanja tveganja pri medicinskih pripomočkih (ISO 14971:2019)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11197:2019
angleško: Medical supply units (ISO 11197:2019)
slovensko: Enote za oskrbo v medicini (ISO 11197:2019)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC/TR 14060:2014
angleško: Medical device traceability enabled by unique device identification (UDI)
slovensko: Sledljivost medicinskih pripomočkov, omogočena z enotno identifikacijo pripomočka (UDI)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14155:2020
angleško: Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2020)
slovensko: Klinične raziskave medicinskih pripomočkov za ljudi - Dobre klinične prakse (ISO 14155:2020)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15133:2005
angleško: Nomenclature - Collective terms and codes for groups of medical devices
slovensko: Poimenovanje – Zbrani izrazi in kode za skupine medicinskih pripomočkov
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01 01.040.11
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15378:2017
angleško: Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (ISO 15378:2017)
slovensko: Primarni embalažni materiali za zdravila - Posebne zahteve za uporabo ISO 9001:2015 v povezavi z dobro proizvodno prakso (DPP) (ISO 15378:2017)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 55.040 11.040.01 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15986:2011
angleško: Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates
slovensko: Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov - Zahteve za označevanje medicinskih pripomočkov, ki vsebujejo ftalate
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17664:2017
angleško: Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices (ISO 17664:2017)
slovensko: Procesiranje izdelkov za zdravstveno nego - Informacija, ki jo zagotovi proizvajalec medicinskih pripomočkov za postopek obdelave medicinskih pripomočkov (ISO 17664:2017)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01 11.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 20416:2020
angleško: Medical devices - Post-market surveillance for manufacturers (ISO/TR 20416:2020)
slovensko: Medicinski pripomočki - Nadzor proizvajalcev po dajanju v promet (ISO/TR 20416:2020)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20417:2021
angleško: Medical devices - Information to be supplied by the manufacturer (ISO 20417:2021)
slovensko: Medicinski pripomočki - Informacije, ki jih zagotovi proizvajalec (ISO 20417:2021)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 01.110 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 24971:2020
angleško: Medical devices - Guidance on the application of ISO 14971 (ISO/TR 24971:2020)
slovensko: Medicinski pripomočki - Navodilo za uporabo ISO 14971 (ISO/TR 24971:2020)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61847:1998
angleško: Ultrasonics - Surgical systems - Measurement and declaration of the basic output characteristics
slovensko: Ultrasonics - Surgical systems - Measurement and declaration of the basic output characteristics (IEC 61847:1998)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 17.140.50 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62353:2014
angleško: Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment
slovensko: Medicinska električna oprema - Ponavljalni preskus in preskus po popravilu medicinske električne opreme (IEC 62353:2014)
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15223-1:2016
angleško: Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016)
slovensko: Medicinski pripomočki - Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov, označevanje in podatki, ki jih mora podati dobavitelj - 1. del: Splošne zahteve (ISO 15223-1:2016)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60601-1:2006
angleško: Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
slovensko: Medicinska električna oprema - 1. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene zmogljivosti (IEC 60601-1:2005)
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62127-1:2007
angleško: Ultrasonics - Hydrophones -- Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz
slovensko: Ultrazvok - Hidrofoni - 1. del: Meritve in karakterizacija medicinskih ultrazvočnih polj do 40 MHz (IEC 62127-1:2007)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 11.040.01 17.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
Razveljavitev: 01-jul-2023
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62127-2:2007
angleško: Ultrasonics - Hydrophones -- Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz
slovensko: Ultrazvok - Hidrofoni - 2. del: Kalibracija za ultrazvočna polja do 40 MHz (IEC 62127-2:2007)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 11.040.01 17.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62127-3:2007
angleško: Ultrasonics - Hydrophones -- Part 3: Properties of hydrophones for ultrasonic fields up to 40 MHz
slovensko: Ultrazvok - Hidrofoni - 3. del: Lastnosti hidrofonov za ultrazvočna polja do 40 MHz (IEC 62127-3:2007)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 11.040.01 17.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62366-1:2015
angleško: Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
slovensko: Medicinske naprave - 1. del: Izvedba tehnik uporabe pri medicinskih napravah
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62467-1:2015
angleško: Medical electrical equipment - Dosimetric instruments as used in brachytherapy - Part 1: Instruments based on well-type ionization chambers
slovensko: Medicinska električna oprema - Dozimetrični instrumenti, ki se uporabljajo pri brahiterapiji - 1. del: Instrumenti na osnovi jaškastih ionizacijskih komor
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 80001-1:2011
angleško: Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Roles, responsibilities and activities (IEC 80001-1:2010)
slovensko: Uporaba upravljanja tveganja za omrežja IT, ki vključujejo medicinske naprave - 1. del: Vloge, odgovornosti in dejavnosti (IEC 80001-1:2010)
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 35.240.80 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
Razveljavitev: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60601-1-2:2015
angleško: Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests
slovensko: Medicinska električna oprema - 1-2. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti - Spremljevalni standard: Elektromagnetne motnje - Zahteve in preskušanje
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 33.100.01 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60601-1-6:2010
angleško: Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability (IEC 60601-1-6:2010)
slovensko: Medicinska električna oprema - 1-6. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti - Spremljevalni standard: Uporabnost (IEC 60601-1-6:2010)
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60601-1-8:2007
angleško: Medical electrical equipment -- Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
slovensko: Medicinska električna oprema - 1-8. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti - Spremljevalni standard: Splošne zahteve, preskušanje in napotki za alarmne sisteme v medicinski električni opremi in medicinskih električnih sistemih (IEC 60601-1-8:2006)
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60601-1-9:2008
angleško: Medical electrical equipment -- Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design
slovensko: Medicinska električna oprema - 1-9. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za okoljsko osveščeno snovanje (IEC 60601-1-9:2007)
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 13.020.01 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi