ICS: 11.040.55 - Diagnostična oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 117
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60336:2005
angleško : Medical electrical equipment - X-ray tube assemblies for medical diagnosis - Characteristics of focal spots
slovensko : Medicinska električna oprema – Rentgenske naprave za medicinsko diagnostiko – Značilnosti žariščnih točk (IEC 60336:2005)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.55 11.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
Razveljavitev : 01-Feb-2024
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60336:2021
angleško : Medical electrical equipment - X-ray tube assemblies for medical diagnosis - Focal spot dimensions and related characteristics (IEC 60336:2020)
slovensko : Medicinska električna oprema - Rentgenske naprave za medicinsko diagnostiko - Mere žariščnih točk in s tem povezane značilnosti (IEC 60336:2020)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.55 11.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61157:2007
angleško : Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment
slovensko : Standardni načini poročanja o akustičnem izhodu medicinske ultrazvočne diagnostične opreme (IEC 61157:2007)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50 11.040.55 11.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61266:1995
angleško : Ultrasonics - Hand-held probe Doppler foetal heartbeat detectors - Performance requirements and methods of measurement and reporting
slovensko : Ultrasonics - Hand-held probe Doppler foetal heartbeat detectors - Performance requirements and methods of measurement and reporting (IEC 61266:1994)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.040.55 17.140.50 11.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61828:2001
angleško : Ultrasonics - Focusing transducers - Definitions and measurement methods for the transmitted fields
slovensko : Ultrasonics - Focusing transducers - Definitions and measurement methods for the transmitted fields (IEC 61828:2001)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.55 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Feb-2024
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61828:2021
angleško : Ultrasonics - Transducers - Definitions and measurement methods regarding focusing for the transmitted fields (IEC 61828:2020)
slovensko : Ultrazvok - Pretvorniki - Definicije in merilne metode glede fokusiranja oddanih polj (IEC 61828:2020)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.55 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62359:2011
angleško : Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields (IEC 62359:2010)
slovensko : Ultrazvok - Karakterizacija polj - Preskusne metode za ugotavljanje termičnih in mehanskih znakov glede medicinskih diagnostičnih ultrazvočnih polj (IEC 62359:2010)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62570:2015
angleško : Magnetic resonance equipment for medical imaging - Instructions for marking items within the controlled access area
slovensko : Oprema z magnetno resonanco za medicinsko slikanje - Navodila za označevanje predmetov znotraj nadzorovanega območja
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.50 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63077:2019
angleško : Good refurbishment practices for medical imaging equipment (IEC 63077:2019)
slovensko : Dobre prakse za obnovo medicinske opreme za slikanje (IEC 63077:2019)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61391-1:2006
angleško : Ultrasonics - Pulse-echo scanners -- Part 1: Techniques for calibrating spatial measurement systems and measurement of system point-spread function response
slovensko : Ultrazvok - Impulzno-odmevni skenerji - 1. del: Tehnike za kalibriranje prostorskih merilnih sistemov in meritve karakteristike funkcije razpršitve točk sistema (IEC 61391-1:2006)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61391-2:2010
angleško : Ultrasonics - Pulse-echo scanners - Part 2: Measurement of maximum depth of penetration and local dynamic range (IEC 61391-2:2010)
slovensko : Ultrazvok - Impulzno-odmevni skenerji - 2. del: Meritev največje globine prodiranja in lokalno dinamično območje (IEC 61391-2:2010)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62563-1:2010
angleško : Medical electrical equipment - Medical image display systems - Part 1: Evaluation methods (IEC 62563-1:2009)
slovensko : Medicinska električna oprema - Sistemi za prikazovanje medicinskih slik - 1. del: Metode vrednotenja (IEC 62563-1:2009)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62563-2:2021
angleško : Medical electrical equipment - Medical image display systems - Part 2: Acceptance and constancy tests for medical image displays (IEC 62563-2:2021)
slovensko : Medicinska električna oprema - Sistemi za prikazovanje medicinskih slik - 2. del: Preskusi sprejemljivosti in konstantnosti za prikazovanje medicinskih slik (IEC 62563-2:2021)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 81060-1:2012
angleško : Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: Requirements and test methods for non-automated measurement type (ISO 81060-1:2007)
slovensko : Neinvazivni sfigmomanometri - 1. del: Zahteve in preskusne metode za neavtomatizirane vrste merjenja (ISO 81060-1:2007)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 81060-2:2019
angleško : Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type (ISO 81060-2:2018)
slovensko : Neinvazivni sfigmomanometri - 2. del: Klinične raziskave avtomatiziranih vrst merjenja s prekinitvami (ISO 81060-2:2018)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-22:2013
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, therapeutic and diagnostic laser equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-22. del: Posebne varnostne zahteve ter bistvene lastnosti kirurške, terapevtske in diagnostične laserske opreme
TC : IEVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 11.040.60 11.040.55 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60601-2-22:2020
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-22. del: Posebne varnostne zahteve ter bistvene lastnosti kirurške, kozmetične, terapevtske in diagnostične laserske opreme
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 11.040.60 11.040.55 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-23:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-23: Particular requirements for basic safety and essential performance of transcutaneous partial pressure monitoring equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-23. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za skozikožno nadzorovanje delnega (parcialnega) krvnega tlaka
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-25:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-25: Particular requirements for basic safety and essential performance of electrocardiographs
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-25. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti elektrokardiografov
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-26:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for basic safety and essential performance of electroencephalographs
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-26. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti elektroencefalografov
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-27:2014
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-27: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographic monitoring equipment (IEC 60601-2-27:2011)
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-27. del: Posebne varnostne zahteve, vključno z bistvenimi lastnostmi za elektrokardiografsko nadzorno opremo (IEC 60601-2-27:2011)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.55 11.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60601-2-28:2019
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-28: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray tube assemblies for medical diagnosis (IEC 60601-2-28:2017)
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-28. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti rentgenskih sestavov za medicinsko diagnostiko (IEC 60601-2-28:2017)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.50 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-33:2010
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis (IEC 60601-2-33:2010)
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-33. del: Posebne zahteve za varnost opreme za magnetno resonanco za medicinsko diagnostiko (IEC 60601-2-33:2010)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
Razveljavitev : 01-Jul-2023
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-34:2014
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular requirements for the basic safety and essential performance of invasive blood pressure monitoring equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-34. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za invazivno nadzorovanje krvnega tlaka (IEC 60601-2-34:2011)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-37:2008
angleško : Medical electrical equipment -- Part 2-37: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-37.del: Posebne varnostne zahteve za ultrazvočno medicinsko diagnostično in nadzorovalno opremo (IEC 60601-2-37:2007)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 17.140.50 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi