ICS: 11.040.60 - Terapevtska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 72
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14931:2006
angleško : Pressure vessels for human occupancy (PVHO) - Multi-place pressure chamber systems for hyperbaric therapy - Performance, safety requirements and testing
slovensko : Tlačne posode za humano uporabo (PVHO) – Večprostorski sistemi za hiperbarično terapijo – Lastnosti, varnostne zahteve in preskušanje
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61168:1994
angleško : Radiotherapy simulators - Functional performance characteristics
slovensko : Radiotherapy simulators - Functional performance characteristics (IEC 1168:1993)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1995
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61689:2013
angleško : Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz
slovensko : Ultrazvok - Fizioterapevtski sistemi - Specifikacije polja in merilne metode v frekvenčnem območju od 0,5 MHz do 5 MHz
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
Razveljavitev : 01-May-2025
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61689:2022
angleško : Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz (IEC 61689:2022)
slovensko : Ultrazvok - Fizioterapevtski sistemi - Specifikacije polja in merilne metode v frekvenčnem območju od 0,5 MHz do 5 MHz (IEC 61689:2022)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62083:2009
angleško : Medical electrical equipment - Requirements for the safety of radiotherapy treatment planning systems (IEC 62083:2009)
slovensko : Medicinska električna oprema - Zahteve za varnost sistemov za načrtovanje radioterapevtske obravnave (IEC 62083:2009)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62274:2005
angleško : Medical electrical equipment - Safety of radiotherapy record and verify systems
slovensko : Medicinska električna oprema – Varnost radioterapevtskih zapisovalno-preverjalnih sistemov (IEC 62274:2005)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.50 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62667:2018
angleško : Medical electrical equipment - Medical light ion beam equipment - Performance characteristics (IEC 62667:2017)
slovensko : Medicinska električna oprema - Medicinska oprema s šibkim ionskim žarkom - Tehnične lastnosti (IEC 62667:2017)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63009:2019
angleško : Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods of measurement in the frequency range 20 kHz to 500 kHz (IEC 63009:2019)
slovensko : Ultrazvok - Fizioterapevtski sistemi - Poljske specifikacije in merilne metode v frekvenčnem območju od 20 kHz do 500 kHz (IEC 63009:2019)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63045:2020
angleško : Ultrasonics - Non-focusing short pressure pulse sources including ballistic pressure pulse sources - Characteristics of fields (IEC 63045:2020)
slovensko : Ultrazvok - Viri nefokusiranih kratkih impulzov tlaka, vključno z viri balističnih impulzov tlaka - Karakteristike polj (IEC 63045:2020)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60601-2-1:2021
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electron accelerators in the range 1 MeV to 50 MeV (IEC 60601-2-1:2020)
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-1. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti elektronskih pospeševalnikov v območju od 1 MeV do 50 MeV (IEC 60601-2-1:2020)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-3:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-3: Particular requirements for the basic safety and essential performance of short-wave therapy equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-3. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti za opremo za kratkovalovno terapijo
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-5:2015
angleško : Medical electrical equipment -- Part 2-5: Particular requirements for basic safety and essential performance of ultrasonic physiotherapy equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-5. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti za opremo za ultrazvočno fizioterapijo
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-6:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-6: Particular requirements for the basic safety and essential performance of microwave therapy equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-6. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za mikrovalovno terapijo
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-10:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular requirements for the basic safety and essential performance of nerve and muscle stimulators (IEC 60601-2-10:2012)
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-10. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti živčnih in mišičnih stimulatorjev (IEC 60601-2-10:2012)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-11:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-11: Particular requirements for basic safety and essential performance of gamma beam therapy equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-11. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za gama radioterapijo
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 13.280 11.040.60 11.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-17:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-17: Particular requirements for basic safety and essential performance of automatically-controlled brachytherapy afterloading equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-17. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za brahiterapijo z avtomatičnim krmiljenjem naknadnega polnjenja
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-22:2013
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, therapeutic and diagnostic laser equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-22. del: Posebne varnostne zahteve ter bistvene lastnosti kirurške, terapevtske in diagnostične laserske opreme
TC : IEVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 11.040.60 11.040.55 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60601-2-22:2020
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-22. del: Posebne varnostne zahteve ter bistvene lastnosti kirurške, kozmetične, terapevtske in diagnostične laserske opreme
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 11.040.60 11.040.55 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-29:2008
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-29: Particular requirements for the basic safety and essential performance of radiotherapy simulators (IEC 60601-2-29:2008)
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-29. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti radioterapevtskih simulatorjev (IEC 60601-2-29:2008)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-36:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-36: Particular requirements for the basic safety and essential performance of extracorporeally induced lithotripsy
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-36. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti pri zunajtelesni litotripsiji
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-50:2009
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular requirements for basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment (IEC 60601-2-50:2009)
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-50. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti za otroško fototerapevtsko opremo (IEC 60601-2-50:2009)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
Razveljavitev : 01-Sep-2024
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60601-2-50:2021
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment (IEC 60601-2-50:2020)
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-50. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti za otroško fototerapevtsko opremo (IEC 60601-2-50:2020)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-57:2011
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-57: Particular requirements for the basic safety and essential performance of non-laser light source equipment intended for therapeutic, diagnostic, monitoring and cosmetic/aesthetic use (IEC 60601-2-57:2011)
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-57. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme z nelaserskim svetlobnim virom, namenjene za terapevtsko, diagnostično, nadzorovalno in kozmetično/estetsko uporabo (IEC 60601-2-57:2011)
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 11.040.60 11.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-62:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-62: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high intensity therapeutic ultrasound (HITU) equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-62. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti visokointenzivnih terapevtskih ultrazvočnih (HITU) naprav
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-64:2015
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-64: Particular requirements for the basic safety and essential performance of light ion beam medical equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-64. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti medicinske opreme za lahkoionsko terapijo
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi