ICS: 11.040.99 - Druga medicinska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 18 od 18


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16645:2019
angleško : Radiological protection - Medical electron accelerators - Requirements and recommendations for shielding design and evaluation (ISO 16645:2016)
slovensko : Radiološka zaščita - Medicinski elektronski pospeševalniki - Zahteve in priporočila za snovanje in ocenjevanje zaščitnih zaslonov (ISO 16645:2016)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 11.040.99 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19054:2006
angleško : Rail systems for supporting medical equipment (ISO 19054:2005)
slovensko : Tračni nosilci za pritrditev medicinske opreme (ISO 19054:2005)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22442-1:2020
angleško : Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 1: Application of risk management (ISO 22442-1:2020)
slovensko : Medicinski pripomočki, ki uporabljajo živalska tkiva in njihove derivate - 1. del: Uporaba obvladovanja tveganja (ISO 22442-1:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.120.01 11.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22442-2:2020
angleško : Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 2: Controls on sourcing, collection and handling (ISO 22442-2:2020)
slovensko : Medicinski pripomočki, ki uporabljajo živalska tkiva in njihove derivate - 2. del: Nadzor pri nabavi, zbiranju in ravnanju z njimi (ISO 22442-2:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.99 11.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23907-1:2019
angleško : Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 1: Single-use sharps containers (ISO 23907-1:2019)
slovensko : Zaščita pred poškodbami z ostrimi predmeti - Zahteve in preskusne metode - 1. del: Vsebniki za ostre predmete za enkratno uporabo (ISO 23907-1:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 13.100 11.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-39:2008
angleško : Medical electrical equipment -- Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-39. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za trebušno dializo (IEC 60601-2-39:2007)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
Razveljavitev : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60601-2-39:2019
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment (IEC 60601-2-39:2018)
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-39. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za trebušno dializo (IEC 60601-2-39:2018)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11073-20601:2016
angleško : Health informatics - Personal health device communication - Part 20601: Application profile - Optimized exchange protocol (ISO/IEEE 11073-20601:2016)
slovensko : Zdravstvena informatika - Komunikacija osebnih medicinskih naprav - 20601. del: Profil aplikacije - Optimalni protokol izmenjave podatkov (ISO/IEEE 11073-20601:2016)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 11.040.99 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19054:2006/A1:2016
angleško : Rail systems for supporting medical equipment (ISO 19054:2005/Amd 1:2016)
slovensko : Tračni nosilci za pritrditev medicinske opreme (ISO 19054:2005/Amd 1:2016)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 489-27 V1.1.1 (2004-06)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P)
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 27. del: Posebni pogoji za aktivne medicinske vsadke ultra majhnih moči (ULP-AMI) in pripadajoče periferne naprave (ULP-AMI-P)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 11.040.99 33.100.01 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 489-27 V2.1.1 (2016-12)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU - Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P)
slovensko : Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EU - 27. del: Posebni pogoji za aktivne medicinske vsadke ultra majhnih moči (ULP-AMI) in pripadajoče periferne naprave (ULP-AMI-P)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 11.040.99 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 489-27 V2.2.1 (2019-04)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P) operating in the 402 MHz to 405 MHz bands - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
slovensko : Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 27. del: Posebni pogoji za aktivne medicinske vsadke z ultra majhno močjo (ULP-AMI) in pripadajoče periferne naprave (ULP-AMI-P), ki delujejo v frekvenčnem pasu od 402 MHz do 405 MHz - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EU
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.100.01 33.060.99 11.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-39:2008/A11:2011
angleško : Medical electrical equipment - Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment
slovensko : Medicinska električna oprema - 2-39. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za trebušno dializo
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.99
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12218:1998
angleško : Rail systems for supporting medical equipment
slovensko : Tračni nosilci za pritrditev medicinske opreme
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
Razveljavitev : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23907:2012
angleško : Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 3: Sharps containers (ISO 23907:2012)
slovensko : Zaščita pred poškodbami z ostrimi predmeti - Zahteve in preskusne metode - 3. del: Vsebniki za ostre predmete (ISO 23907:2012)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 13.100 11.040.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2012
Razveljavitev : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-2-39:1999
angleško : Medical electrical equipment -- Part 2-39: Particular requirements for the safety of peritoneal dialysis equipment
slovensko : Medical electrical equipment - Part 2-39: Particular requirements for the safety of peritoneal dialysis equipment
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 11.040.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
Razveljavitev : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12218:1998/A1:2002
angleško : Rail systems for supporting medical equipment
slovensko : Tračni nosilci za pritrditev medicinske opreme
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
Razveljavitev : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/ASTM/TR 52916:2022
angleško : Additive manufacturing for medical - Data - Optimized medical image data (ISO/ASTM TR 52916:2022)
slovensko : Aditivna proizvodnja za medicino - Formati datotek - Optimizirani medicinski slikovni posnetki (ISO/ASTM TR 52916:2022)
TC : VAR - Varjenje ICS : 11.040.99 25.030
Stopnja : 6060 Status : Neobjavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi