ICS: 11.080.01 - Sterilizacija in dezinfekcija na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 104
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 556-1:2001
angleško : Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
slovensko : Sterilizacija medicinskih pripomočkov – Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni s "STERILNO" – 1. del: Zahteve za končno sterilizirane medicinske pripomočke
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 556-2:2015
angleško : Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices
slovensko : Sterilizacija medicinskih pripomočkov - Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni s "STERILNO" - 2. del: Zahteve za medicinske pripomočke, izdelane v aseptičnem okolju
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11135:2014
angleško : Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11135:2014)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Etilenoksid - Zahteve za razvoj, validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 11135:2014)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11139:2018
angleško : Sterilization of health care products - Vocabulary of terms used in sterilization and related equipment and process standards (ISO 11139:2018)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Slovar izrazov, ki se uporabljajo pri sterilizaciji in ustrezni opremi ter pri procesnih standardih (ISO 11139:2018)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 13004:2014
angleško : Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Sevanje - Utemeljitev izbrane doze sterilizacije: metoda VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14937:2009
angleško : Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 14937:2009)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Splošne zahteve za opredelitev lastnosti sterilizacijskih sredstev in za razvoj, validacijo ter rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 14937:2009)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15882:2008
angleško : Sterilization of health care products - Chemical indicators - Guidance for selection, use and interpretation of results (ISO 15882:2008)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno oskrbo - Kemijski indikatorji - Navodilo za izbiro, uporabo in predstavitev rezultatov (ISO 15882:2008)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18472:2018
angleško : Sterilization of health care products - Biological and chemical indicators - Test equipment (ISO 18472:2018)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Biološki in kemični indikatorji - Preskusna oprema (ISO 18472:2018)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20857:2013
angleško : Sterilization of health care products - Dry heat - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 20857:2010)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Suha toplota - Zahteve za razvoj, validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 20857:2010)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 25424:2019
angleško : Sterilization of health care products - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 25424:2018)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Para z nizko temperaturo in s formaldehidom - Zahteve za razvoj, validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 25424:2018)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11137-1:2015
angleško : Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11137-1:2006, including Amd 1:2013)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Sevanje - 1. del: Zahteve za razvoj, validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 11137-1:2006, vključno z dopolnilom Amd 1:2013)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11137-2:2015
angleško : Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2013)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Sevanje - 2. del: Določanje odmerka sterilizacije (ISO 11137-2:2013)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11137-3:2017
angleško : Sterilization of health care products - Radiation - Part 3: Guidance on dosimetric aspects of development, validation and routine control (ISO 11137-3:2017)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Sevanje - 3. del: Smernice o dozimetričnih vidikih za razvoj, validacijo in rutinski nadzor (ISO 11137-3:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11138-1:2017
angleško : Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 1: General requirements (ISO 11138-1:2017)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Biološki indikatorji - 1. del: Splošne zahteve (ISO 11138-1:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11138-2:2017
angleško : Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes (ISO 11138-2:2017)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Biološki indikatorji - 2. del: Biološki indikatorji za sterilizacijske postopke z etilenoksidom (ISO 11138-2:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11138-3:2017
angleško : Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes (ISO 11138-3:2017)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Biološki indikatorji - 3. del: Biološki indikatorji za sterilizacijske postopke z vlažno toploto (ISO 11138-3:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11138-4:2017
angleško : Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 4: Biological indicators for dry heat sterilization processes (ISO 11138-4:2017)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Biološki indikatorji - 4. del: Biološki indikatorji za sterilizacijske postopke s suho toploto (ISO 11138-4:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11138-5:2017
angleško : Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 5: Biological indicators for low-temperature steam and formaldehyde sterilization processes (ISO 11138-5:2017)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Biološki indikatorji - 5. del: Biološki indikatorji za sterilizacijske postopke s paro nizke temperature in formaldehidom (ISO 11138-5:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11138-7:2019
angleško : Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 7: Guidance for the selection, use and interpretation of results (ISO 11138-7:2019)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Biološki indikatorji - 7. del: Navodilo za izbiro, uporabo in predstavitev rezultatov (ISO 11138-7:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11138-8:2021
angleško : Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 8: Method for validation of a reduced incubation time for a biological indicator (ISO 11138-8:2021)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno oskrbo - Biološki indikatorji - 8. del: Metoda za validacijo skrajšanega časa inkubacije biološkega indikatorja (ISO 11138-8:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11140-1:2014
angleško : Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements (ISO 11140-1:2014)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Kemijski indikatorji - 1. del: Splošne zahteve (ISO 11140-1:2014)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11140-3:2009
angleško : Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 3: Class 2 indicator systems for use in the Bowie and Dick-type steam penetration test (ISO 11140-3:2007)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Kemijski indikatorji - 3. del: Sistemi indikatorjev razreda 2 za uporabo pri Bowie-Dickovem preskusu prodiranja pare (ISO 11140-3:2007)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11140-4:2007
angleško : Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 4: Class 2 indicators as an alternative to the Bowie and Dick-type test for detection of steam penetration (ISO 11140-4:2007)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego – Kemijski indikatorji – 4. del: Indikatorji razreda 2, ki se uporabljajo namesto Bowie-Dickovega preskusa za ugotavljanje prodiranja pare (ISO 11140-4:2007)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11737-1:2018
angleško : Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2018)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Mikrobiološke metode - 1. del: Določevanje populacije mikroorganizmov na izdelku (ISO 11737-1:2018)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01 07.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11737-2:2020
angleško : Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (ISO 11737-2:2019)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Mikrobiološke metode - 2. del: Preskusi sterilnosti pri definiciji, validaciji in vzdrževanju sterilizacijskih postopkov (ISO 11737-2:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01 07.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi