ICS: 11.080.10 - Sterilizacijska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 55
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 285:2015
angleško: Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers
slovensko: Sterilizacija - Parni sterilizatorji - Veliki sterilizatorji
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1422:2014
angleško: Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods
slovensko: Sterilizatorji za uporabo v medicini - Sterilizatorji z etilenoksidom - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 867-5:2001
angleško: Non-biological systems for use in sterilizers - Part 5: Specification for indicator systems and process challenge devices for use in performance testing for small sterilizers Type B and Type S
slovensko: Nebiološki sistemi za uporabo v sterilizatorjih – 5. del: Specifikacija za sisteme indikatorjev in razvoj izločevalnih načrtov za preskušanje delovanja majhnih sterilizatorjev tipov B in S
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12347:1998
angleško: Biotechnology - Performance criteria for steam sterilizers and autoclaves
slovensko: Biotehnologija – Merila za delovanje parnih sterilizatorjev in avtoklavov
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 11.080.10 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14180:2014
angleško: Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing
slovensko: Sterilizatorji za uporabo v medicini - Sterilizatorji s paro z nizko temperaturo in s formaldehidom - Zahteve in preskušanje
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15883-1:2009
angleško: Washer-disinfectors - Part 1: General requirements, terms and definitions and tests (ISO 15883-1:2006)
slovensko: Čistilno-dezinfekcijske naprave - 1. del: Osnovne zahteve, termini, definicije in preskusi (ISO 15883-1:2006)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15883-2:2009
angleško: Washer-disinfectors - Part 2: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for surgical instruments, anaesthetic equipment, bowls, dishes, receivers, utensils, glassware, etc. (ISO 15883-2:2006)
slovensko: Čistilno-dezinfekcijske naprave - 2. del: Zahteve in preskusi za čistilno-dezinfekcijske naprave s toplotno dezinfekcijo za kirurške instrumente, anestezijsko opremo, posode idr. (ISO 15883-2:2006)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15883-3:2009
angleško: Washer-disinfectors - Part 3: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for human waste containers (ISO 15883-3:2006)
slovensko: Čistilno-dezinfekcijske naprave - 3. del: Zahteve in preskusi za čistilno-dezinfekcijske naprave s toplotno dezinfekcijo za zbiralnike človeških izločkov (ISO 15883-3:2006)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15883-4:2018
angleško: Washer-disinfectors - Part 4: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes (ISO 15883-4:2018)
slovensko: Čistilno-dezinfekcijske naprave - 4. del: Zahteve in preskusi za čistilno-dezinfekcijske naprave s kemično dezinfekcijo za termolabilne endoskope (ISO 15883-4:2018)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 15883-5:2005
angleško: Washer-disinfectors - Part 5: Test soils and methods for demonstrating cleaning efficacy (ISO/TS 15883-5:2005)
slovensko: Čistila – 5. del: Preskusne nečistoče in metode za prikaz učinka čiščenja (ISO/TS 15883-5:2005)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15883-6:2015
angleško: Washer-disinfectors - Part 6: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for non-invasive, non-critical medical devices and healthcare equipment (ISO 15883-6:2011)
slovensko: Čistilno-dezinfekcijske naprave - 6. del: Zahteve in preskusi čistilno-dezinfekcijskih naprav s toplotno dezinfekcijo za neinvazivne, nenujne medicinske pripomočke in zdravstveno opremo (ISO 15883-6:2011)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15883-7:2016
angleško: Washer-disinfectors - Part 7: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for non-invasive, non-critical thermolabile medical devices and healthcare equipment (ISO 15883-7:2016)
slovensko: Čistilno-dezinfekcijske naprave - 7. del: Zahteve in preskusne metode za čistilno-dezinfekcijske naprave s kemično dezinfekcijo za neinvazivne, nekritične termolabilne medicinske pripomočke in zdravstveno opremo (ISO 15883-7:2016)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61010-2-040:2015
angleško: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040 Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials (IEC 61010-2-040:2015)
slovensko: Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 2-040. del: Posebne zahteve za sterilizatorje in pralnike-dezinfektorje, ki se uporabljajo za obdelavo medicinskih materialov (IEC 61010-2-040:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 71.040.10 19.080 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13060:2014+A1:2018
angleško: Small steam sterilizers
slovensko: Mali parni sterilizatorji
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15883-1:2009/A1:2014
angleško: Washer-disinfectors - Part 1: General requirements, terms and definitions and tests (ISO 15883-1:2006/Amd 1: 2014)
slovensko: Čistilno-dezinfekcijske naprave - 1. del: Osnovne zahteve, termini, definicije in preskusi (ISO 15883-1:2006/Amd 1: 2014)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 285:1996
angleško: Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers
slovensko: Sterilizacija - Parni sterilizatorji - Veliki sterilizatorji
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2000
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 285:2006
angleško: Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers
slovensko: Sterilizacija - Parni sterilizatorji - Veliki sterilizatorji
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2006
Razveljavitev: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1422:1997
angleško: Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods
slovensko: Sterilizatorji za uporabo v medicini - Sterilizatorji z etilenoksidom - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2000
Razveljavitev: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 866-4:1999
angleško: Biological systems for testing sterilizers and sterilization processes - Part 4: Particular systems for use in irradiation sterilizers
slovensko: Biološki sistemi za preskušanje sterilizatorjev in sterilizacijskih postopkov - 4. del: Posebni sistemi za uporabo sterilizacije z obsevanjem
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2000
Razveljavitev: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 866-5:1999
angleško: Biological systems for testing sterilizers and sterilization processes - Part 5: Particular systems for use in low temperature steam and formaldehyde sterilizers
slovensko: Biološki sistemi za preskušanje sterilizatorjev in sterilizacijskih postopkov - 5. del: Posebni sistemi za uporabo sterilizacije s paro nizke temperature in s formaldehidom
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2000
Razveljavitev: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 866-6:1999
angleško: Biological systems for testing sterilizers and sterilization processes - Part 6: Particular systems for use in dry heat sterilizers
slovensko: Biološki sistemi za preskušanje sterilizatorjev in sterilizacijskih postopkov - 6. del: Posebni sistemi za uporabo sterilizacije s suho toploto
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2000
Razveljavitev: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 866-7:1999
angleško: Biological systems for testing sterilizers and sterilization processes - Part 7: Particular requirements for self-contained biological indicator systems for use in moist heat sterilizers
slovensko: Biološki sistemi za preskušanje sterilizatorjev in sterilizacijskih postopkov - 7. del: Posebne zahteve za sisteme s pripravljenimi biološkimi indikatorji pri uporabi sterilizacije z vlažno toploto
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2000
Razveljavitev: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 866-8:1999
angleško: Biological systems for testing sterilizers and sterilization processes - Part 8: Particular requirements for self-contained biological indicator systems for use in ethylene oxide sterilizers
slovensko: Biološki sistemi za preskušanje sterilizatorjev in sterilizacijskih postopkov - 8. del: Posebne zahteve za sisteme s pripravljenimi biološkimi indikatorji pri uporabi sterilizacije z etilenoksidom
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2000
Razveljavitev: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 867-1:1997
angleško: Non-biological systems for use in sterilizers - Part 1: General requirements
slovensko: Nebiološki sistemi za uporabo v sterilizatorjih - 1. del: Splošne zahteve
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2000
Razveljavitev: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 867-2:1997
angleško: Non-biological systems for use in sterilizers - Part 2: Process indicators (Class A)
slovensko: Nebiološki sistemi za uporabo v sterilizatorjih - 2. del: Indikatorji postopkov (razred A)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2000
Razveljavitev: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi