ICS: 11.080.20 - Dezinfektanti in antiseptiki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 55
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1040:2005
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje osnovnega baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov - Preskusna metoda in zahteve (faza 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20 71.100.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1275:2005
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of basic fungicidal or basic yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje osnovnega fungicidnega delovanja ali osnovnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke - Preskusna metoda in zahteve (faza 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20 71.100.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1499:2013
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test method and requirements (phase 2/step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko umivanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20 71.100.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1500:2013
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub - Test method and requirements (phase 2/step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko razkuževanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20 71.100.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1656:2019
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20 11.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1657:2016
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje fungicidnega delovanja ali delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.220 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13624:2013
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje fungicidnega delovanja ali delovanja na kvasovke v medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14160:2011
angleško: Sterilization of health care products - Liquid chemical sterilizing agents for single-use medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Requirements for characterization, development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 14160:2011)
slovensko: Sterilizacija medicinskih pripomočkov - Tekoča kemijska sredstva za sterilizacijo medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo, ki uporabljajo živalska tkiva in njihove derivate - Zahteve za določitev lastnosti, razvoj, validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 14160:2011)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14204:2012
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje mikobaktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.220 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14348:2005
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants - Test methods and requirements (phase 2, step 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za ocenjevanje mikobaktericidnega delovanja kemičnih razkužil, ki se uporabljajo v humani medicini, vključno razkužil za instrumente - Preskusne metode in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14349:2012
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area on non-porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah brez mehanskega delovanja za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.220 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14561:2006
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus s steklenim nosilcem za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov za instrumente, ki se uporabljajo v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14562:2006
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus s steklenim nosilcem za vrednotenje fungicidnega delovanja ali delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke za instrumente, ki se uporabljajo v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14563:2008
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of mycobactericidal or tuberculocidal activity of chemical disinfectants used for instruments in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus s steklenim nosilcem za vrednotenje mikobaktericidnega ali tuberkulocidnega delovanja kemičnih razkužil za instrumente, ki se uporabljajo v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14675:2015
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje virucidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20 11.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14885:2018
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Uporaba evropskih standardov za kemična razkužila in antiseptike
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.35 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16615:2015
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative test method for the evaluation of bactericidal and yeasticidal activity on non-porous surfaces with mechanical action employing wipes in the medical area (4- field test) - Test method and requirements (phase 2, step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativna preskusna metoda za vrednotenje baktericidnega delovanja ali delovanja na kvasovke na neporoznih površinah z odvzemom brisa v medicini (4-področni preskus) - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16616:2015
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Chemical-thermal textile disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Termokemično razkuževanje tekstila - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.35 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16777:2018
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area - Test method and requirements (phase 2/step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah brez mehanskega delovanja za vrednotenje virucidnega delovanja kemičnih razkužil v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17111:2018
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of virucidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus s steklenim nosilcem za vrednotenje virucidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov za instrumente, ki se uporabljajo v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17122:2019
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah za vrednotenje virucidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.220 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17126:2018
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje sporocidnega delovanja kemičnih razkužil v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.35 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17272:2020
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Methods of airborne room disinfection by automated process - Determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal, fungicidal, yeasticidal, virucidal and phagocidal activities
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Metode za dezinfekcijo površin v prostorih z delci v zraku z avtomatiziranim postopkom - Določevanje baktericidne, mikobaktericidne, sporocidne, fungicidne, virucidne, tuberkulocidne in fagocidne aktivnosti ter aktivnosti kvasovk
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.35 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12791:2016+A1:2017
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Surgical hand disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Razkužila za roke v kirurgiji - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2) (vključuje dopolnilo A1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13727:2012+A2:2015
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi