ICS: 11.080.30 - Sterilizirana embalaža

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 39
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-2:2017
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 2. del: Sterilizacijski embalažni materiali za zavijanje - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 55.040 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-3:2017
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 3. del: Papir za izdelavo papirnatih vrečk (specifikacija EN 868-4) in papir za izdelavo vrečk in zvitkov (specifikacija EN 868-5) - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 55.080 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-4:2017
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 4: Paper bags - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 4. del: Papirnate vrečke - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 55.080 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-5:2018
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 5. del: Vrečke in zvitki papirja z možnostjo tesnjenja (samolepilni) iz poroznega materiala in s plastičnimi folijami - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-6:2017
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 6: Paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 6. del: Papir za sterilizacijske procese z nizko temperaturo - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 55.040 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-7:2017
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 7: Adhesive coated paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 7. del: Papir, oplemeniten z lepilom, za sterilizacijske procese z nizko temperaturo - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 55.040 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-8:2018
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN 285 - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 8. del: Ponovno uporabljivi vsebniki za parne sterilizatorje po EN 285 - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-9:2018
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 9. del: Površinsko neobdelani netkani materiali iz poliolefinov - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 16775:2014
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Guidance on the application of ISO 11607-1 and ISO 11607-2 (ISO/TS 16775:2014)
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - Smernice za uporabo ISO 11607-1 in ISO 11607-2 (ISO/TS 16775:2014)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-10:2018
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 10. del: Netkani materiali iz poliolefinov, oplemeniteni z lepilom - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11607-1:2020
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2019)
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 1. del: Zahteve za materiale, sterilne pregradne sisteme in sisteme embalaže (ISO 11607-1:2019)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11607-2:2020
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 11607-2:2019)
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 2. del: Zahteve za validacijo pri procesih oblikovanja, označevanja in sestavljanja (ISO 11607-2:2019)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-1:1997
angleško: Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Part 1: General requirements and test methods
slovensko: Embalažni materiali in sistemi za medicinske pripomočke, ki jih je treba sterilizirati - 1. del: Splošne zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2000
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-2:1999
angleško: Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods
slovensko: Embalažni materiali in sistemi za medicinske pripomočke, ki jih je treba sterilizirati - 2. del. Sterilizacijski embalažni materiali za zavijanje - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2000
Razveljavitev: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-2:2009
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 2. del. Sterilizacijski embalažni materiali za zavijanje - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2009
Razveljavitev: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-3:1999
angleško: Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) - Requirements and test methods
slovensko: Embalažni materiali in sistemi za medicinske pripomočke, ki jih je treba sterilizirati - 3. del: Papir za izdelavo papirnatih vrečk (specifikacija EN 868-4) in papir za izdelavo vrečk in neskončnih zvitkov (specifikacija EN 868-5) - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2000
Razveljavitev: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-3:2009
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 3. del: Papir za izdelavo papirnatih vrečk (specifikacija EN 868-4) in papir za izdelavo vrečk in neskončnih zvitkov (specifikacija EN 868-5) - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2009
Razveljavitev: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-4:1999
angleško: Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Part 4: Paper bags - Requirements and test methods
slovensko: Embalažni materiali in sistemi za medicinske pripomočke, ki jih je treba sterilizirati - 4. del: Papirnate vrečke - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2000
Razveljavitev: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-4:2009
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 4: Paper bags - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 4. del: Papirnate vrečke - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2009
Razveljavitev: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-5:1999
angleško: Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Part 5: Heat and self-sealable pouches and reels of paper and plastic film construction - Requirements and test methods
slovensko: Embalažni materiali in sistemi za medicinske pripomočke, ki jih je treba sterilizirati - 5. del: Papirnate vrečke in neskončni zvitki papirja v kombinaciji s prosojnimi polimernimi folijami, izdelani s toplotnim varjenjem - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2000
Razveljavitev: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-5:2009
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 5. del: Vrečke in zvitki papirja z možnostjo tesnjenja (samolepilni) iz poroznega materiala in s plastičnimi folijami - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2009
Razveljavitev: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-6:1999
angleško: Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Part 6: Paper for the manufacture of packs for medical use for sterilization by ethylene oxide or irradiation - Requirements and test methods
slovensko: Embalažni materiali in sistemi za medicinske pripomočke, ki jih je treba sterilizirati - 6. del: Papir za izdelavo zavitkov za uporabo v medicini pri sterilizaciji z etilenoksidom ali obsevanjem - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2000
Razveljavitev: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-6:2009
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 6: Paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 6. del: Papir za sterilizacijske procese z nizko temperaturo - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2009
Razveljavitev: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-7:1999
angleško: Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Part 7: Adhesive coated paper for the manufacture of heat sealable packs for medical use for sterilization by ethylene oxide or irradiation - Requirements and test methods
slovensko: Embalažni materiali in sistemi za medicinske pripomočke, ki jih je treba sterilizirati - 7. del. Papir, oplemeniten z lepilom, za izdelavo embalažnih enot pri toplotnem lepljenju za uporabo v medicini pri sterilizaciji z etilenoksidom ali obsevanjem - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2000
Razveljavitev: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-7:2009
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 7: Adhesive coated paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 7. del: Papir, oplemeniten z lepilom, za izdelavo embalažnih enot pri toplotnem lepljenju za uporabo v medicini pri sterilizaciji z etilenoksidom ali obsevanjem - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2009
Razveljavitev: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi