ICS: 11.100.01 - Laboratorijska medicina na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 14 od 14


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12738:1999
angleško: Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Guidance for containment of animals inoculated with microorganisms in experiments
slovensko: Biotehnologija - Raziskovalni, razvojni in analitski laboratoriji - Navodilo za vzdrževanje poskusnih živali, cepljenih z mikroorganizmi
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 11.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 12739:1998
angleško: Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Report on the selection of equipment needed for biotechnology laboratories according to the degree of hazard
slovensko: Biotehnologija - Raziskovalni, razvojni in analitski laboratoriji - Poročilo o izbiri opreme za biotehnološke laboratorije glede na stopnjo nevarnosti
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 11.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12741:1999
angleško: Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Guidance for biotechnology laboratory operations
slovensko: Biotehnologija - Raziskovalni, razvojni in analitiski laboratoriji - Navodilo za delovanje biotehnoloških laboratorijev
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 11.100.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15189:2012
angleško: Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012)
slovensko: Medicinski laboratoriji - Zahteve za kakovost in kompetentnost (ISO 15189:2012)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.01 03.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15195:2019
angleško: Laboratory medicine - Requirements for the competence of calibration laboratories using reference measurement procedures (ISO 15195:2018)
slovensko: Laboratorijska medicina - Zahteve za usposobljenost kalibracijskih laboratorijev z uporabo referenčnih merilnih postopkov (ISO 15195:2018)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 20658:2017
angleško: Medical laboratories - Requirements for collection, transport, receipt, and handling of samples
slovensko: Medicinski laboratoriji - Zahteve za odvzem, transport, prejem in ravnanje z vzorci
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 22367:2010
angleško: Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009)
slovensko: Medicinski laboratoriji - Zmanjšanje števila napak z obvladovanjem tveganja in stalnim izboljševanjem (ISO/TS 22367:2008, vključno s popravkom Cor 1:2009)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 03.100.01 11.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22367:2020
angleško: Medical laboratories - Application of risk management to medical laboratories (ISO 22367:2020)
slovensko: Medicinski laboratoriji - Uporaba obvladovanja tveganja v medicinskih laboratorijih (ISO 22367:2020)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 03.100.01 11.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22870:2016
angleško: Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and competence (ISO 22870:2016)
slovensko: Testiranje ob pacientu (POCT) - Zahteve za kakovost in kompetentnost (ISO 22870:2016)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.01 03.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
slovenski in angleški jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012)
slovensko: Medicinski laboratoriji - Zahteve za kakovost in kompetentnost (ISO 15189:2012) - Popravek AC101
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.01 03.120.10
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
slovenski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15189:2003
angleško: Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence (ISO 15189:2003)
slovensko: Medicinski laboratoriji – Posebne zahteve za kakovost in usposobljenost (ISO 15189:2003)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.01 03.120.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2003
Razveljavitev: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15189:2007
angleško: Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence (ISO 15189:2007)
slovensko: Medicinski laboratoriji – Posebne zahteve za kakovost in usposobljenost (ISO 15189:2007)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.01 03.120.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2007
Razveljavitev: 01-mar-2013
slovenski in angleški jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15195:2003
angleško: Laboratory medicine - Requirements for reference measurement laboratories (ISO 15195:2003)
slovensko: Laboratorijska medicina – Zahteve za referenčne merilne laboratorije (ISO 15195:2003)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22870:2006
angleško: Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and competence (ISO 22870:2006)
slovensko: Preskušanje ob preiskovancu (POCT) – Zahteve za kakovost in usposobljenost (ISO 22870:2006)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.01 03.120.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2006
Razveljavitev: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi