ICS: 11.100.10 - Diagnostični preskusni sistemi in vitro

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 82
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1659:1996
angleško: In vitro diagnostic systems - Culture media for microbiology - Terms and definitions
slovensko: Diagnostični sistemi in vitro – Gojišča za mikrobiologijo – Izrazi in definicije
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10 07.100.10 01.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12322:1999
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology - Performance criteria for culture media
slovensko: Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Gojišča za mikrobiologijo – Merila za kakovost gojišč
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10 07.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13532:2002
angleško: General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing
slovensko: Splošne zahteve za diagnostične pripomočke in vitro za samopreskušanje
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13612:2002
angleško: Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices
slovensko: Ovrednotenje diagnostičnih medicinskih pripomočkov lastnosti in vitro
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13641:2002
angleško: Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro diagnostic reagents
slovensko: Izločitev ali zmanjšanje tveganja okužbe v povezavi z diagnostičnimi reagenti in vitro
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13975:2003
angleško: Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic medical devices - Statistical aspects
slovensko: Postopki vzorčenja, ki se uporabljajo pri preskusih sprejema in vitro diagnostičnih pripomočkov – Statistični vidiki
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14136:2004
angleško: Use of external quality assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures
slovensko: Uporaba shem zunanje ocene kakovosti za oceno delovanja postopkov diagnostičnih preiskav in vitro
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14254:2004
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Single-use receptacles for the collection of specimens, other than blood, from humans
slovensko: Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Posode za zbiranje vzorcev človeškega tkiva in drugih vzorcev, razen krvi, za enkratno uporabo
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15193:2009
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for content and presentation of reference measurement procedures (ISO 15193:2009)
slovensko: Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora - Zahteve za vsebino in predstavitev referenčnih merilnih postopkov (ISO 15193:2009)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15194:2009
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation (ISO 15194:2009)
slovensko: Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora - Zahteve za certificirane referenčne materiale in vsebino podporne dokumentacije (ISO 15194:2009)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15197:2015
angleško: In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197:2013)
slovensko: Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Zahteve za sisteme nadzora glukoze v krvi za samopreskušanje pri obravnavi sladkorne bolezni (ISO 15197:2013)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.30 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16256:2012
angleško: Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - Reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against yeast of fungi involved in infectious diseases (ISO 16256:2012)
slovensko: Klinično laboratorijsko preskušanje ter dignostični preskusni sistemi in vitro - Referenčna metoda za preskušanje aktivnosti in vitro antimikrobnih snovi proti gobam kvasovkam, ki povzročajo infekcijske bolezni (ISO 16256:2012)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16945:2016
angleško: Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for metabolomics in urine, venous blood serum and plasma
slovensko: Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese metabolomike v urinu, serumu in plazmi venske krvi
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17305:2019
angleško: Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for saliva - Isolated human DNA
slovensko: Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za slino - Izolirana človeška DNK
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17511:2003
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials (ISO 17511:2003)
slovensko: Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora – Meroslovna sledljivost vrednosti, dodeljenih kalibratorjem in kontrolnim materialom (ISO 17511:2003)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18153:2003
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability of values for catalytic concentration of enzymes assigned to calibrators and control materials (ISO 18153:2003)
slovensko: Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora – Meroslovna sleddljivost vrednosti za katalitične koncentracije encimov, dodeljenih kalibratorjem in kontrolnim materialom (ISO 18153:2003)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19001:2013
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology (ISO 19001:2013)
slovensko: Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Informacije, ki jih priskrbi proizvajalec diagnostičnih reagentov za barvanje in vitro v biologiji (ISO 19001:2013)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23640:2015
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents (ISO 23640:2011)
slovensko: Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Ocena stabilnosti diagnostičnih reagentov in vitro (ISO 23640:2011)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 29701:2010
angleško: Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test (ISO 29701:2010)
slovensko: Nanotehnologija - Endotoksinski preskus vzorcev iz nanomaterialov za sisteme in vitro - Preskus Limulus amebocyte lysate (LAL) (ISO 29701:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 07.120 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16826-3:2018
angleško: Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for snap frozen tissue - Part 3: Isolated DNA
slovensko: Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za hitro zamrznjena tkiva - 3. del: Izolirani DNA
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16835-3:2015
angleško: Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 3: Isolated circulating cell free DNA from plasma
slovensko: Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za vensko polno kri - 3. del: Iz plazme izolirani cirkulirajoči brezcelični DNA
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10 11.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18113-1:2011
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general requirements (ISO 18113-1:2009)
slovensko: Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Informacije proizvajalca (označevanje) - 1. del: Izrazi, definicije in splošne zahteve (ISO 18113-1:2009)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18113-2:2011
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 2: In vitro diagnostic reagents for professional use (ISO 18113-2:2009)
slovensko: Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Informacije proizvajalca (označevanje) - 2. del: Diagnostični reagenti in vitro za poklicno uporabo (ISO 18113-2:2009)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18113-3:2011
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for professional use (ISO 18113-3:2009)
slovensko: Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Informacije proizvajalca (označevanje) - 3. del: Diagnostični instrumenti in vitro za poklicno uporabo (ISO 18113-3:2009)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18113-4:2011
angleško: In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-testing (ISO 18113-4:2009)
slovensko: Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Informacije proizvajalca (označevanje) - 4. del: Diagnostični reagenti in vitro za samopreskušanje (ISO 18113-4:2009)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi