ICS: 11.100.10 - Diagnostični preskusni sistemi in vitro

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 104
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1659:1996
angleško : In vitro diagnostic systems - Culture media for microbiology - Terms and definitions
slovensko : Diagnostični sistemi in vitro – Gojišča za mikrobiologijo – Izrazi in definicije
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10 07.100.10 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4307:2021
angleško : Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for saliva - Isolated human DNA (ISO 4307:2021)
slovensko : Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za slino - Izolirana človeška DNK (ISO 4307:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6717:2021
angleško : In vitro diagnostic medical devices - Single-use containers for the collection of specimens from humans other than blood (ISO 6717:2021)
slovensko : Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Posode za zbiranje vzorcev človeškega tkiva in drugih vzorcev, razen krvi, za enkratno uporabo (ISO 6717:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12322:1999
angleško : In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology - Performance criteria for culture media
slovensko : Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Gojišča za mikrobiologijo – Merila za kakovost gojišč
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10 07.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13532:2002
angleško : General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing
slovensko : Splošne zahteve za diagnostične pripomočke in vitro za samopreskušanje
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13612:2002
angleško : Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices
slovensko : Ovrednotenje diagnostičnih medicinskih pripomočkov lastnosti in vitro
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13641:2002
angleško : Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro diagnostic reagents
slovensko : Izločitev ali zmanjšanje tveganja okužbe v povezavi z diagnostičnimi reagenti in vitro
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13975:2003
angleško : Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic medical devices - Statistical aspects
slovensko : Postopki vzorčenja, ki se uporabljajo pri preskusih sprejema in vitro diagnostičnih pripomočkov – Statistični vidiki
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14136:2004
angleško : Use of external quality assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures
slovensko : Uporaba shem zunanje ocene kakovosti za oceno delovanja postopkov diagnostičnih preiskav in vitro
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15193:2009
angleško : In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for content and presentation of reference measurement procedures (ISO 15193:2009)
slovensko : Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora - Zahteve za vsebino in predstavitev referenčnih merilnih postopkov (ISO 15193:2009)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15194:2009
angleško : In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation (ISO 15194:2009)
slovensko : Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora - Zahteve za certificirane referenčne materiale in vsebino podporne dokumentacije (ISO 15194:2009)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15197:2015
angleško : In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197:2013)
slovensko : Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Zahteve za sisteme nadzora glukoze v krvi za samopreskušanje pri obravnavi sladkorne bolezni (ISO 15197:2013)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.30 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16256:2021
angleško : Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - Broth micro-dilution reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against yeast fungi involved in infectious diseases (ISO 16256:2021)
slovensko : Klinično laboratorijsko preskušanje ter diagnostični preskusni sistemi in vitro - Referenčna metoda za preskušanje aktivnosti in vitro antimikrobnih snovi proti glivam kvasovkam, ki povzročajo infekcijske bolezni (ISO 16256:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17511:2021
angleško : In vitro diagnostic medical devices - Requirements for establishing metrological traceability of values assigned to calibrators, trueness control materials and human samples (ISO 17511:2020)
slovensko : In vitro diagnostični medicinski pripomočki - Zahteve za vzpostavitev meroslovne sledljivosti vrednosti, dodeljenih kalibratorjem, kontrolnim materialom in vzorcem človeškega izvora (ISO 17511:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 17.020 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17626:2021
angleško : Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for human specimen - Isolated microbiome DNA
slovensko : Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za vzorce človeškega tkiva - Izolirana mikrobiom DNA
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17742:2022
angleško : Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Isolated circulating cell free RNA from plasma
slovensko : Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za vensko polno kri - Iz plazme izolirana cirkulirajoča brezcelična RNK
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17747:2022
angleško : Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for exosomes and other extracellular vesicles in venous whole blood - DNA, RNA and proteins
slovensko : Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za eksosome in druge zunajcelične vezikle v vensko polni krvi - DNK, RNK in proteini
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17811:2022
angleško : Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for urine and other body fluids - Isolated cell free DNA
slovensko : Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese pregleda urina in drugih telesnih tekočin - Izolirana brezcelična DNK
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18153:2003
angleško : In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability of values for catalytic concentration of enzymes assigned to calibrators and control materials (ISO 18153:2003)
slovensko : Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora – Meroslovna sleddljivost vrednosti za katalitične koncentracije encimov, dodeljenih kalibratorjem in kontrolnim materialom (ISO 18153:2003)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19001:2013
angleško : In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology (ISO 19001:2013)
slovensko : Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Informacije, ki jih priskrbi proizvajalec diagnostičnih reagentov za barvanje in vitro v biologiji (ISO 19001:2013)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23118:2021
angleško : Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes in metabolomics in urine, venous blood serum and plasma (ISO 23118:2021)
slovensko : Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese metabolomike v urinu, serumu in plazmi venske krvi (ISO 23118:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23640:2015
angleško : In vitro diagnostic medical devices - Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents (ISO 23640:2011)
slovensko : Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Ocena stabilnosti diagnostičnih reagentov in vitro (ISO 23640:2011)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29701:2010
angleško : Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test (ISO 29701:2010)
slovensko : Nanotehnologija - Endotoksinski preskus vzorcev iz nanomaterialov za sisteme in vitro - Preskus Limulus amebocyte lysate (LAL) (ISO 29701:2010)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17390-1:2020
angleško : Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for circulating tumor cells (CTCs) in venous whole blood - Part 1: Isolated RNA
slovensko : Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za cirkulirajoče tumorske celice (CTC) v venski polni krvi - 1. del: Izolirana RNK
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17390-2:2020
angleško : Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for circulating tumor cells (CTCs) in venous whole blood - Part 2: Isolated DNA
slovensko : Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za cirkulirajoče tumorske celice (CTC) v venski polni krvi - 2. del: Izolirana DNK
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi