ICS: 11.100.20 - Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 77
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7405:2018
angleško : Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry (ISO 7405:2018, Corrected version 2018-12)
slovensko : Zobozdravstvo - Ovrednotenje biokompatibilnosti medicinskih pripomočkov v zobozdravstvu (ISO 7405:2018, popravljena verzija 2018-12)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.060.01 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-1:2020
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2018, including corrected version 2018-11)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 1. del: Ocena in preskušanje znotraj procesa obvladovanja tveganja (ISO 10993-1:2018, vključno s popravkom verzije 2018-11)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-2:2006
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal welfare requirements (ISO 10993-2:2006)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov – 2. del: Zahteve za varstvo živali (ISO 10993-2:2006)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-3:2014
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO 10993-3:2014)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 3. del: Preskusi genske toksičnosti, kancerogenosti in toksičnosti za razmnoževanje (ISO 10993-3:2014)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-4:2017
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood (ISO 10993-4:2017)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 4. del: Izbira preskusov za ugotavljanje interakcij s krvjo (ISO 10993-4:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-5:2009
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity (ISO 10993-5:2009)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 5. del: Preskusi za ugotavljanje citotoksičnosti in vitro (ISO 10993-5:2009)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-6:2016
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation (ISO 10993-6:2016)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 6. del: Preskusi, povezani z lokalnimi učinki po implantaciji (ISO 10993-6:2016)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-7:2008
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals (ISO 10993-7:2008)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 7. del: Ostanki po sterilizaciji z etilenoksidom (ISO 10993-7:2008)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-9:2021
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products (ISO 10993-9:2019)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 9. del: Okvirni sistem za prepoznavanje in ugotavljanje količine morebitnih razgradnih produktov (ISO 10993-9:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-10:2013
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization (ISO 10993-10:2010)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 10. del: Preskusi draženja in preobčutljivosti kože (ISO 10993-10:2010)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-11:2018
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity (ISO 10993-11:2017)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 11. del: Preskusi sistemske toksičnosti (ISO 10993-11:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-12:2021
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO 10993-12:2021)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 12. del: Priprava vzorcev in referenčni materiali (ISO 10993-12:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-13:2010
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices (ISO 10993-13:2010)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 13. del: Prepoznavanje in ugotavljanje količine razgradnih produktov polimerov, iz katerih so izdelani medicinski pripomočki (ISO 10993-13:2010)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-14:2009
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics (ISO 10993-14:2001)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 14. del: Prepoznavanje in ugotavljanje količine razgradnih produktov iz keramike (ISO 10993-14:2001)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-15:2009
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys (ISO 10993-15:2000)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 15. del: Identifikacija in ugotavljanje količine razgradnih produktov iz kovin in zlitin (ISO 10993-15:2000)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-16:2017
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables (ISO 10993-16:2017)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 16. del: Načrt toksikokinetičnih raziskav razgradnih produktov in izlužnin (ISO 10993-16:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-17:2009
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances (ISO 10993-17:2002)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 17. del: Postavitev dopustnih mej za izlužene snovi (ISO 10993-17:2002)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-18:2020
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of medical device materials within a risk management process (ISO 10993-18:2020)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 18. del: Kemična opredelitev lastnosti materialov za medicinske pripomočke znotraj procesov obvladovanja tveganja (ISO 10993-18:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-23:2021
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 23: Tests for irritation (ISO 10993-23:2021)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 23. del: Preskusi draženja (ISO 10993-23:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-7:2008/AC:2009
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals - Technical Corrigendum 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 7. del: Ostanki po sterilizaciji z etilenoksidom - Popravek 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-7:2008/A1:2022
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals - Amendment 1: Applicability of allowable limits for neonates and infants (ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 7. del: Ostanki po sterilizaciji z etilenoksidom - Dopolnilo A1: Uporaba dovoljenih mejnih vrednosti za novorojenčke in dojenčke (ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7405:1997
angleško : Dentistry - Preclinical evaluation of biocompatability of medical devices used in dentistry - Test methods for dental materials (ISO 7405:1997)
slovensko : Dentistry - Preclinical evaluation of biocompatability of medical devices used in dentistry - Test methods for dental materials (ISO 7405:1997)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.060.01 11.100.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
Razveljavitev : 01-Mar-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7405:2008
angleško : Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry (ISO 7405:2008)
slovensko : Zobozdravstvo - Ovrednotenje biokompatibilnosti medicinskih pripomočkov v zobozdravstvu (ISO 7405:2008)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.060.01 11.100.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2009
Razveljavitev : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-1:1997
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing (ISO 10993-1:1997)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 1. del: Ocena in preskusi (ISO 10993-1:1997)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
Razveljavitev : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10993-1:2003
angleško : Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing (ISO 10993-1:2003)
slovensko : Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 1. del: Ocena in preskusi (ISO 10993-1:2003)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
Razveljavitev : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi