ICS: 11.180.01 - Pripomočki za onesposobljene in hendikepirane osebe na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 33
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9999:2016
angleško: Assistive products for persons with disability - Classification and terminology (ISO 9999:2016)
slovensko: Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev in terminologija (ISO 9999:2016)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 01.040.11 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12182:2012
angleško: Assistive products for persons with disability - General requirements and test methods
slovensko: Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Splošne zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15894:2009
angleško: Building hardware - Door fittings for use by children, elderly and disabled people in domestic and public buildings - A guide for specifiers
slovensko: Stavbno okovje - Vodila vrat, ki jih uporabljajo otroci, starejši, invalidi in drugi funkcionalno ovirani ljudje doma in v javnih stavbah - Vodilo za označevanje
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 11.180.01 91.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15913:2009
angleško: Layout criteria for viewing area for spectators with special needs
slovensko: Merila za načrtovanje vidnega polja gledalcev s posebnimi potrebami
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.200.10 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16201:2006
angleško: Technical aids for disabled persons - Environmental control systems for daily living (ISO 16201:2006)
slovensko: Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Okoliški pregled sistemov za dnevno življenje (ISO 16201:2006)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16587:2017
angleško: Railway Applications - Design for PRM Use - Requirements on Obstacle Free Routes for Infrastructure
slovensko: Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Zahteve za infrastrukturo brez ovir na poti
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 11.180.01 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 21542:2011
angleško: Building construction - Accessibility and usability of the built environment
slovensko: Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 11.180.01 91.060.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SP: 187.55 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21802:2021
angleško: Assistive products - Guidelines on cognitive accessibility - Daily time management (ISO 21802:2019)
slovensko: Tehnični pripomočki - Smernice za kognitivno dostopnost - Dnevno upravljanje časa (ISO 21802:2019)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 22411:2021
angleško: Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/DTR 22411:2020)
slovensko: Ergonomski podatki in smernice za uporabo ISO/IEC Vodila 71 za proizvode in storitve, ki upoštevajo potrebe starejših in invalidnih oseb (ISO/DTR 22411:2020)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.180 11.180.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 63080:2017
angleško: Accessibility terms and definitions (IEC 63080:2017)
slovensko: Izrazi in definicije za dostopnost (IEC 63080:2017)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 01.040.01 01.120 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16584-1:2017
angleško: Railway applications - Design for PRM Use - General requirements - Part 1: Contrast
slovensko: Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Splošne zahteve - 1. del: Kontrast
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 11.180.01 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16584-2:2017
angleško: Railway applications - Design for PRM Use - General Requirements - Part 2: Information
slovensko: Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Splošne zahteve - 2. del: Informacije
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 11.180.01 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16584-3:2017
angleško: Railway Applications - Design for PRM Use - General Requirements - Part 3: Optical and Friction Characteristics
slovensko: Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Splošne zahteve - 3. del: Značilnosti optike in trenja
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 11.180.01 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16585-1:2017
angleško: Railway Applications - Design for PRM Use Equipment and Components onboard Rolling Stock - Part 1: Toilets
slovensko: Železniške naprave - Načrtovanje opreme in sestavnih delov na železniških vozilih za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - 1. del: Stranišča
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.20 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16585-2:2017
angleško: Railway applications - Design for PRM Use - Equipment and Components onboard Rolling Stock - Part 2: Elements for sitting, standing and moving
slovensko: Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Oprema in sestavni deli na železniških vozilih - 2. del: Elementi za sedenje, stanje in premikanje
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.20 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16585-3:2017
angleško: Railway applications - Design for PRM use - Equipment and components onboarding Rolling Stock - Part 3: Passageways and internal doors
slovensko: Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Oprema in sestavni deli na železniških vozilih - 3. del: Prehodi in notranja vrata
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.20 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16586-1:2017
angleško: Railway applications - Design for PRM Use - Accessibility of People with Reduced Mobility to rolling stock - Part 1: Steps for Egress and Access
slovensko: Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Dostop do železniških vozil - 1. del: Stopnice za vstop in izstop
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.20 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16586-2:2017
angleško: Railway applications - Design for PRM Use - Accessibility of People with Reduced Mobility to rolling stock - Part 2: Boarding Aids
slovensko: Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Dostop do železniških vozil - 2. del: Pripomočki pri vstopu in izstopu
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.20 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20342-1:2019
angleško: Assistive products for tissue integrity when lying down - Part 1: General Requirements (ISO 20342-1:2019)
slovensko: Tehnični pripomočki za celovitost tkiv v ležečem položaju - 1. del: Splošne zahteve (ISO 20342-1:2019)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21801-1:2021
angleško: Cognitive accessibility - Part 1: General guidelines (ISO 21801-1:2020)
slovensko: Kognitivna dostopnost - 1. del: Splošne smernice (ISO 21801-1:2020)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Building construction - Accessibility and usability of the built environment
slovensko: Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja - Popravek AC101
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.01 11.180.01
Stopnja: 6300 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
slovenski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 9527:1994
angleško: Building construction -- Needs of disabled people in buildings -- Design guidelines
slovensko: Gradnja objektov - Potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah - Smernice za projektiranje
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 11.180.01 91.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2002
Razveljavitev: 01-nov-2012
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9999:1998
angleško: Technical aids for disabled persons - Classification (ISO 9999:1998)
slovensko: Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev (ISO 9999:1998)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 01.040.11 11.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2000
Razveljavitev: 01-mar-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9999:2002
angleško: Technical aids for persons with disabilities - Classification and terminology (ISO 9999:2002)
slovensko: Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev in terminologija (ISO 9999:2002)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.180.01 01.040.11
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2003
Razveljavitev: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9999:2007
angleško: Assistive products for persons with disability - Classification and terminology (ISO 9999:2007)
slovensko: Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev in terminologija (ISO 9999:2007)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 01.040.11 11.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2007
Razveljavitev: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi