ICS: 11.180.01 - Pripomočki za onesposobljene in hendikepirane osebe na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 47
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9999:2016
angleško : Assistive products for persons with disability - Classification and terminology (ISO 9999:2016)
slovensko : Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev in terminologija (ISO 9999:2016)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.040.11 11.180.01
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15894:2009
angleško : Building hardware - Door fittings for use by children, elderly and disabled people in domestic and public buildings - A guide for specifiers
slovensko : Stavbno okovje - Vodila vrat, ki jih uporabljajo otroci, starejši, invalidi in drugi funkcionalno ovirani ljudje doma in v javnih stavbah - Vodilo za označevanje
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 11.180.01 91.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15913:2009
angleško : Layout criteria for viewing area for spectators with special needs
slovensko : Merila za načrtovanje vidnega polja gledalcev s posebnimi potrebami
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.200.10 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16201:2006
angleško : Technical aids for disabled persons - Environmental control systems for daily living (ISO 16201:2006)
slovensko : Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Okoliški pregled sistemov za dnevno življenje (ISO 16201:2006)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.180.01
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16587:2017
angleško : Railway Applications - Design for PRM Use - Requirements on Obstacle Free Routes for Infrastructure
slovensko : Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Zahteve za infrastrukturo brez ovir na poti
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 11.180.01 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 21542:2021
angleško : Building construction - Accessibility and usability of the built environment
slovensko : Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 11.180.01 91.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21802:2021
angleško : Assistive products - Guidelines on cognitive accessibility - Daily time management (ISO 21802:2019)
slovensko : Tehnični pripomočki - Smernice za kognitivno dostopnost - Dnevno upravljanje časa (ISO 21802:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 22411:2021
angleško : Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/DTR 22411:2020)
slovensko : Ergonomski podatki in smernice za uporabo ISO/IEC Vodila 71 za proizvode in storitve, ki upoštevajo potrebe starejših in invalidnih oseb (ISO/DTR 22411:2020)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 11.180.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 63080:2017
angleško : Accessibility terms and definitions (IEC 63080:2017)
slovensko : Izrazi in definicije za dostopnost (IEC 63080:2017)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 01.040.01 01.120 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16584-1:2017
angleško : Railway applications - Design for PRM Use - General requirements - Part 1: Contrast
slovensko : Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Splošne zahteve - 1. del: Kontrast
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 11.180.01 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16584-2:2017
angleško : Railway applications - Design for PRM Use - General Requirements - Part 2: Information
slovensko : Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Splošne zahteve - 2. del: Informacije
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 11.180.01 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16584-3:2017
angleško : Railway Applications - Design for PRM Use - General Requirements - Part 3: Optical and Friction Characteristics
slovensko : Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Splošne zahteve - 3. del: Značilnosti optike in trenja
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 11.180.01 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16585-1:2017
angleško : Railway Applications - Design for PRM Use Equipment and Components onboard Rolling Stock - Part 1: Toilets
slovensko : Železniške naprave - Načrtovanje opreme in sestavnih delov na železniških vozilih za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - 1. del: Stranišča
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16585-2:2017
angleško : Railway applications - Design for PRM Use - Equipment and Components onboard Rolling Stock - Part 2: Elements for sitting, standing and moving
slovensko : Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Oprema in sestavni deli na železniških vozilih - 2. del: Elementi za sedenje, stanje in premikanje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16585-3:2017
angleško : Railway applications - Design for PRM use - Equipment and components onboarding Rolling Stock - Part 3: Passageways and internal doors
slovensko : Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Oprema in sestavni deli na železniških vozilih - 3. del: Prehodi in notranja vrata
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16586-1:2017
angleško : Railway applications - Design for PRM Use - Accessibility of People with Reduced Mobility to rolling stock - Part 1: Steps for Egress and Access
slovensko : Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Dostop do železniških vozil - 1. del: Stopnice za vstop in izstop
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16586-2:2017
angleško : Railway applications - Design for PRM Use - Accessibility of People with Reduced Mobility to rolling stock - Part 2: Boarding Aids
slovensko : Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Dostop do železniških vozil - 2. del: Pripomočki pri vstopu in izstopu
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20342-1:2019
angleško : Assistive products for tissue integrity when lying down - Part 1: General Requirements (ISO 20342-1:2019)
slovensko : Tehnični pripomočki za celovitost tkiv v ležečem položaju - 1. del: Splošne zahteve (ISO 20342-1:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 20342-7:2022
angleško : Assistive products for tissue integrity when lying down - Part 7: Foam properties, characteristics and performance (ISO/TR 20342-7:2021)
slovensko : Tehnični pripomočki za celovitost tkiv v ležečem položaju - 7. del: Lastnosti, značilnosti in delovanje pene (ISO/TR 20342-7:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21801-1:2021
angleško : Cognitive accessibility - Part 1: General guidelines (ISO 21801-1:2020)
slovensko : Kognitivna dostopnost - 1. del: Splošne smernice (ISO 21801-1:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 20342-10:2022
angleško : Assistive products for tissue integrity when lying down - Part 10: Guidance to cleaning, disinfecting and care of polyurethane APTI covers (ISO/TS 20342-10:2022)
slovensko : Tehnični pripomočki za celovitost tkiv v ležečem položaju - 10. del: Navodila za čiščenje, razkuževanje in nego poliuretanske prevleke APTI (ISO/TS 20342-10:2022)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 9527:1994
angleško : Building construction -- Needs of disabled people in buildings -- Design guidelines
slovensko : Gradnja objektov - Potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah - Smernice za projektiranje
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 11.180.01 91.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2002
Razveljavitev : 01-Nov-2012
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9999:1998
angleško : Technical aids for disabled persons - Classification (ISO 9999:1998)
slovensko : Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev (ISO 9999:1998)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.040.11 11.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
Razveljavitev : 01-Mar-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9999:2002
angleško : Technical aids for persons with disabilities - Classification and terminology (ISO 9999:2002)
slovensko : Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev in terminologija (ISO 9999:2002)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.180.01 01.040.11
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2003
Razveljavitev : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9999:2007
angleško : Assistive products for persons with disability - Classification and terminology (ISO 9999:2007)
slovensko : Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev in terminologija (ISO 9999:2007)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.040.11 11.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
Razveljavitev : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi