ICS: 11.180.15 - Pripomočki za gluhe osebe in osebe z okvaro sluha

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 50
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21388:2021
angleško : Acoustics - Hearing aid fitting management (HAFM) (ISO 21388:2020)
slovensko : Akustika - Vodenje ustreznosti slušnih pripomočkov (ISO 21388:2020)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 24550:2019
angleško : Ergonomics - Accessible design - Indicator lights on consumer products (ISO 24550:2019)
slovensko : Ergonomija - Dostopno načrtovanje - Indikatorji svetil za proizvode (ISO 24550:2019)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 24551:2019
angleško : Ergonomics - Accessible design - Spoken instructions of consumer products (ISO 24551:2019)
slovensko : Ergonomija - Dostopno načrtovanje - Govorjena navodila za potrošniške izdelke (ISO 24551:2019)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 450.3 S1:1984
angleško : Hearing aids - Part 3: Hearing aid equipment not entirely worn on the listener
slovensko : [Not translated]
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.180.15
Stopnja : 6660 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 450.5 S1:1985
angleško : Hearing aids - Part 5: Nipples for insert earphones
slovensko : [Not translated]
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.180.15
Stopnja : 6660 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 450.9 S1:1987
angleško : Hearing aids - Part 9: Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output
slovensko : [Not translated]
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.180.15 17.140.50
Stopnja : 6660 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61669:2016
angleško : Electroacoustics - Measurement of real-ear acoustical performance characteristics of hearing aids
slovensko : Elektroakustika - Meritve akustičnih karakteristik slušnih pripomočkov v človeškem ušesu
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.180.15 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60118-0:2015
angleško : Electroacoustics - Hearing aids - Measurement of the performance characteristics of hearing aids
slovensko : Elektroakustika - Slušni aparati - Meritve tehničnih karakteristik slušnih aparatov
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
Razveljavitev : 01-Jul-2023
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60118-2:1995
angleško : Hearing aids -- Part 2: Hearing aids with automatic gain control circuits
slovensko : Hearing aids - Part 2: Hearing aids with automatic gain control circuits (IEC 60118-2:1983 + A1:1993)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60118-4:2015
angleško : Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements
slovensko : Elektroakustika - Slušni pripomočki - 4. del: Sistemi z indukcijsko zanko za slušne pripomočke - Zahteve sistema
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60118-6:1999
angleško : Hearing aids -- Part 6: Characteristics of electrical input circuits for hearing aids
slovensko : Hearing aids - Part 6: Characteristics of electrical input circuits for hearing aids (IEC 60118-6:1999)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60118-7:2005
angleško : Electroacoustics - Hearing aids -- Part 7: Measurement of the performance characteristics of hearing aids for production, supply and delivery quality assurance purposes
slovensko : Elektroakustika – Slušni pripomočki – 7. del: Merjenje zmogljivostnih karakteristik slušnih pripomočkov za zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, oskrbi in dostavi (IEC 60118-7:2005)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60118-8:2005
angleško : Electroacoustics - Hearing aids -- Part 8: Methods of measurement of performance characteristics of hearing aids under simulated in situ working conditions
slovensko : Elektroakustika – Slušni pripomočki – 8. del: Metode za merjenje zmogljivostnih karakteristik slušnih pripomočkov v pogojih simuliranega delovanja na kraju samem (IEC 60118-8:2005)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60118-9:2019
angleško : Electroacoustics - Hearing aids - Part 9: Methods of measurement of the performance characteristics of bone conduction hearing aids (IEC 60118-9:2019)
slovensko : Elektroakustika - Slušni pripomočki - 9. del: Metode za merjenje tehničnih lastnosti kostno prevodnih slušnih pripomočkov (IEC 60118-9:2019)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62489-1:2010
angleško : Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 1: Methods of measuring and specifying the performance of system components (IEC 62489-1:2010)
slovensko : Elektroakustika - Sistemi z avdiofrekvenčno indukcijsko zanko za slušne pripomočke - 1. del: Metode za merjenje in specificiranje lastnosti sistemskih komponent (IEC 62489-1:2010)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.180.15 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62489-2:2014
angleško : Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 2: Methods of calculating and measuring the low-frequency magnetic field emissions from the loop for assessing conformity with guidelines on limits for human exposure
slovensko : Elektroakustika - Sistemi z avdiofrekvenčno indukcijsko zanko za slušne pripomočke - 2. del: Metode za računanje in merjenje nizkofrekvenčnega sevanja magnetnega polja iz zanke pri ocenjevanju skladnosti s smernicami o omejitvi izpostavljenosti ljudi (IEC 62489-2:2014)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 381 ed.1 (1994-12)
angleško : Telephony for hearing impaired people; Inductive coupling of telephone earphones to hearing aids
slovensko : Telefonija za slušno prizadete ljudi – Telefonske slušalke, induktivno sklopljene s slušnimi pripomočki
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15 33.050.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 488 ed.1 (1996-01)
angleško : Terminal Equipment (TE); Telephony for hearing impaired people; Characteristics of telephone sets that provide additional receiving amplification for the benefit of the hearing impaired
slovensko : Terminalska oprema (TE) – Telefonija za slušno prizadete ljudi – Karakteristike telefonskih aparatov z dodatnim sprejemnim ojačevalnikom za pomoč slušno prizadetim
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15 33.050.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 679 ed.1 (1996-09)
angleško : Terminal Equipment (TE); Telephony for the hearing impaired; Electrical coupling of telephone sets to hearing aids
slovensko : Terminalska oprema (TE) – Telefonija za slušno prizadete – Telefonski aparati, električno spojeni s slušnimi pripomočki
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15 33.050.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60118-12:1996
angleško : Hearing aids -- Part 12: Dimensions of electrical connector systems
slovensko : Hearing aids -Part 12: Dimensions of electrical connector systems (IEC 60118-12:1996)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60118-13:2011
angleško : Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC)
slovensko : Elektroakustika - Slušni pripomočki - 13. del: Elektromagnetna združljivost (EMC)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.100.01 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
Razveljavitev : 01-Mar-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60118-13:2020
angleško : Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Requirements and methods of measurement for electromagnetic immunity to mobile digital wireless devices (IEC 60118-13:2019)
slovensko : Elektroakustika - Slušni pripomočki - 13. del: Zahteve in metode merjenja elektromagnetne odpornosti proti mobilnim digitalnim brezžičnim napravam (IEC 60118-13:2019)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.100.20 17.140.50 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60118-14:1998
angleško : Hearing aids -- Part 14: Specification of a digital interface
slovensko : Hearing aids - Part 14: Specification of digital interface (IEC 60118-14:1998)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60118-15:2012
angleško : Electroacoustics - Hearing aids - Part 15: Methods for characterising signal processing in hearing aids with a speech-like signal
slovensko : Elektroakustika - Slušni pripomočki - 15. del: Metode za ugotavljanje lastnosti obdelave signalov v slušnih pripomočkih s signali, podobnimi govoru
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60118-16:2022
angleško : Electroacoustics - Hearing aids - Part 16: Definition and verification of hearing aid features (IEC 60118-16:2022)
slovensko : Elektroakustika - Slušni pripomočki - 16. del: Opredelitev in preverjanje lastnosti slušnega aparata (IEC 60118-16:2022)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50 11.180.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi