ICS: 13.020.01 - Okolje in varstvo okolja na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 33
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO Guide 64:2008
angleško : Guide for addressing environmental issues in product standards
slovensko : Vodilo za reševanje okoljske problematike v standardih za proizvode
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC GUIDE 109
angleško : Environmental aspects - Inclusion in electrotechnical product standards
slovensko : Okoljski vidiki – Vključitev v elektrotehniške standarde za proizvode
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 13.020.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC GUIDE 114
angleško : Environmentally conscious design - Integrating environmental aspects into design and development of electrotechnical products
slovensko : Zasnova z upoštevanjem okolja – Vključitev okoljskih vidikov v zasnovo in razvoj elektrotehničnih proizvodov
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 29.020 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13193:2000
angleško : Packaging - Packaging and the environment - Terminology
slovensko : Embalaža - Embalaža in okolje - Slovar
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 13.020.01 55.020 01.040.55 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14717:2005
angleško : Welding and allied processes - Environmental check list
slovensko : Varjenje in sorodni postopki - Kontrolni vprašalnik v zvezi z okoljem
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.01 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15530:2008
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Environmental aspects of aluminium products - General guidelines for their inclusion in standards
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine – Okoljski vidiki aluminijevih proizvodov – Splošne smernice za njihovo vključitev v standarde
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 01.120 77.120.10 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16470:2013
angleško : Environmental aspects of ductile iron pipe systems for water and sewerage aspects applications
slovensko : Okoljski vidiki cevnih sistemov iz duktilne litine za vodo in odpadno vodo
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 91.140.60 23.040.10 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16765:2015
angleško : LPG equipment and accessories - Environmental considerations for CEN/TC 286 standards
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Upoštevanje varstva okolja pri standardih CEN/TC 286
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16928:2016
angleško : Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering
slovensko : Navodilo za uvedbo okoljskih vidikov v standarde za proizvode in sistemske standarde na področju projektiranja kanalizacijskih sistemov
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.020.01 13.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17422:2019
angleško : Plastics - Environmental aspects - General guidelines for their inclusion in standards (ISO 17422:2018)
slovensko : Polimerni materiali - Okoljski vidiki - Splošne smernice za njihovo vključitev v standarde (ISO 17422:2018)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17615:2022
angleško : Plastics - Environmental Aspects - Vocabulary
slovensko : Polimerni materiali - Okoljski vidiki - Slovar
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 13.020.01 01.040.83
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 21960:2020
angleško : Plastics - Environmental aspects - State of knowledge and methodologies (ISO/TR 21960:2020)
slovensko : Polimerni materiali - Okoljski vidiki - Stanje znanja in metodologije (ISO/TR 21960:2020)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62542:2013
angleško : Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Standardization of environmental aspects - Glossary of terms
slovensko : Okoljska standardizacija električnih in elektronskih proizvodov in sistemov - Standardizacija okoljskih vidikov - Slovar izrazov (IEC 62542:2013)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16119-1:2013
angleško : Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 1: General (ISO 16119-1:2013)
slovensko : Kmetijski in gozdarski stroji - Okoljevarstvene zahteve za škropilnice - 1. del: Splošno (ISO 16119-1:2013)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 13.020.01 65.060.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16119-2:2013
angleško : Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 2: Horizontal boom sprayers (ISO 16119-2:2013, Corrected version 2017-03)
slovensko : Kmetijski in gozdarski stroji - Okoljevarstvene zahteve za škropilnice - 2. del: Škropilnice za poljščine (ISO 16119-2:2013, popravljena različica 2017-03)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 13.020.01 65.060.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16119-3:2013
angleško : Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 3: Sprayers for bush and tree crops (ISO 16119-3:2013)
slovensko : Kmetijski in gozdarski stroji - Okoljevarstvene zahteve za škropilnice - 3. del: Škropilnice za grmovnice in drevesa (ISO 16119-3:2013)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 13.020.01 65.060.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62040-4:2013
angleško : Uninterruptible power systems (UPS) - Part 4: Environmental aspects - Requirements and reporting
slovensko : Sistemi z neprekinjenim napajanjem (UPS) - 4. del: Okoljski vidiki - Zahteve in poročanje (IEC 62040-4:2013)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 13.020.01 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62341-5:2009
angleško : Organic Light Emitting Diode (OLED) displays - Part 5: Environmental testing methods (IEC 62341-5:2009)
slovensko : Prikazovalniki z organskimi svetlečimi diodami - 5. del: Metode za okoljska preskušanja (IEC 62341-5:2009)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 13.020.01 31.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-1-9:2008
angleško : Medical electrical equipment -- Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design
slovensko : Medicinska električna oprema - 1-9. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za okoljsko osveščeno snovanje (IEC 60601-1-9:2007)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 13.020.01 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-904:2014
angleško : International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 904: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - 904. del: Okoljska standardizacija električnih in elektronskih proizvodov in sistemov
TC : TRM - Terminologija ICS : 27.015 13.020.01 01.040.29
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški in francoski jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-1-9:2008/A1:2013
angleško : Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design
slovensko : Medicinska električna oprema - 1-9. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za okoljsko osveščeno snovanje
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 13.020.01 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60601-1-9:2008/A2:2020
angleško : Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design (IEC 60601-1-9:2007/A2:2020)
slovensko : Medicinska električna oprema - 1-9. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za okoljsko osveščeno snovanje - Dopolnilo A2 (IEC 60601-1-9:2007/A2:2020)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 13.020.01 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-904:2014/AMD1:2015
angleško : Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 904: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - 904. del: Okoljska standardizacija električnih in elektronskih proizvodov in sistemov - Dopolnilo A1
TC : TRM - Terminologija ICS : 27.015 13.020.01 01.040.29
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-904:2014/AMD2:2016
angleško : Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 904: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - 904. del: Okoljska standardizacija električnih in elektronskih proizvodov in sistemov - Dopolnilo A2
TC : TRM - Terminologija ICS : 27.015 13.020.01 01.040.29
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-904:2014/AMD3:2019
angleško : Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 904: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - 904. del: Okoljska standardizacija električnih in elektronskih proizvodov in sistemov - Dopolnilo A3
TC : TRM - Terminologija ICS : 27.015 13.020.01 01.040.29
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi