ICS: 13.020.01 - Okolje in varstvo okolja na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 28
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO Guide 64:2008
angleško: Guide for addressing environmental issues in product standards
slovensko: Vodilo za reševanje okoljske problematike v standardih za proizvode
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC GUIDE 109
angleško: Environmental aspects - Inclusion in electrotechnical product standards
slovensko: Okoljski vidiki – Vključitev v elektrotehniške standarde za proizvode
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 13.020.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC GUIDE 114
angleško: Environmentally conscious design - Integrating environmental aspects into design and development of electrotechnical products
slovensko: Zasnova z upoštevanjem okolja – Vključitev okoljskih vidikov v zasnovo in razvoj elektrotehničnih proizvodov
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 29.020 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13193:2000
angleško: Packaging - Packaging and the environment - Terminology
slovensko: Embalaža - Embalaža in okolje - Slovar
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.020.01 55.020 01.040.55 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14717:2005
angleško: Welding and allied processes - Environmental check list
slovensko: Varjenje in sorodni postopki - Kontrolni vprašalnik v zvezi z okoljem
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15530:2008
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Environmental aspects of aluminium products - General guidelines for their inclusion in standards
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine – Okoljski vidiki aluminijevih proizvodov – Splošne smernice za njihovo vključitev v standarde
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 01.120 77.120.10 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16470:2013
angleško: Environmental aspects of ductile iron pipe systems for water and sewerage aspects applications
slovensko: Okoljski vidiki cevnih sistemov iz duktilne litine za vodo in odpadno vodo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 91.140.60 23.040.10 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16765:2015
angleško: LPG equipment and accessories - Environmental considerations for CEN/TC 286 standards
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Upoštevanje varstva okolja pri standardih CEN/TC 286
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16928:2016
angleško: Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering
slovensko: Navodilo za uvedbo okoljskih vidikov v standarde za proizvode in sistemske standarde na področju projektiranja kanalizacijskih sistemov
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.020.01 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17422:2019
angleško: Plastics - Environmental aspects - General guidelines for their inclusion in standards (ISO 17422:2018)
slovensko: Polimerni materiali - Okoljski vidiki - Splošne smernice za njihovo vključitev v standarde (ISO 17422:2018)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 21960:2020
angleško: Plastics - Environmental aspects - State of knowledge and methodologies (ISO/TR 21960:2020)
slovensko: Polimerni materiali - Okoljski vidiki - Stanje znanja in metodologije (ISO/TR 21960:2020)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62542:2013
angleško: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Standardization of environmental aspects - Glossary of terms
slovensko: Okoljska standardizacija električnih in elektronskih proizvodov in sistemov - Standardizacija okoljskih vidikov - Slovar izrazov (IEC 62542:2013)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16119-1:2013
angleško: Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 1: General (ISO 16119-1:2013)
slovensko: Kmetijski in gozdarski stroji - Okoljevarstvene zahteve za škropilnice - 1. del: Splošno (ISO 16119-1:2013)
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 13.020.01 65.060.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16119-2:2013
angleško: Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 2: Horizontal boom sprayers (ISO 16119-2:2013, Corrected version 2017-03)
slovensko: Kmetijski in gozdarski stroji - Okoljevarstvene zahteve za škropilnice - 2. del: Škropilnice za poljščine (ISO 16119-2:2013, popravljena različica 2017-03)
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 13.020.01 65.060.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16119-3:2013
angleško: Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 3: Sprayers for bush and tree crops (ISO 16119-3:2013)
slovensko: Kmetijski in gozdarski stroji - Okoljevarstvene zahteve za škropilnice - 3. del: Škropilnice za grmovnice in drevesa (ISO 16119-3:2013)
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 13.020.01 65.060.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62040-4:2013
angleško: Uninterruptible power systems (UPS) - Part 4: Environmental aspects - Requirements and reporting
slovensko: Sistemi z neprekinjenim napajanjem (UPS) - 4. del: Okoljski vidiki - Zahteve in poročanje (IEC 62040-4:2013)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 13.020.01 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62341-5:2009
angleško: Organic Light Emitting Diode (OLED) displays - Part 5: Environmental testing methods (IEC 62341-5:2009)
slovensko: Prikazovalniki z organskimi svetlečimi diodami - 5. del: Metode za okoljska preskušanja (IEC 62341-5:2009)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 13.020.01 31.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60601-1-9:2008
angleško: Medical electrical equipment -- Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design
slovensko: Medicinska električna oprema - 1-9. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za okoljsko osveščeno snovanje (IEC 60601-1-9:2007)
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 13.020.01 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60601-1-9:2008/A1:2013
angleško: Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design
slovensko: Medicinska električna oprema - 1-9. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za okoljsko osveščeno snovanje
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 13.020.01 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60601-1-9:2008/A2:2020
angleško: Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design (IEC 60601-1-9:2007/A2:2020)
slovensko: Medicinska električna oprema - 1-9. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za okoljsko osveščeno snovanje - Dopolnilo A2 (IEC 60601-1-9:2007/A2:2020)
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 13.020.01 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO Guide 64:1997
angleško: Guide for the inclusion of environmental aspects in product standards
slovensko: Vodilo za vključevanje okoljskih vidikov v standarde za proizvode
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.01 01.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 62125:2008
angleško: Environmental statement specific to TC 20 - Electric cables
slovensko: Okoljske izjave, ki so specifične za IEC/TC 20 - Električni kabli (IEC/TR 62125:2007)
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 13.020.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2009
Razveljavitev: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12761-1:2001
angleško: Agricultural and forestry machinery - Sprayers and liquid fertilizer distributors - Environmental protection - Part 1: General
slovensko: Kmetijski in gozdarski stroji - Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil - Varovanje okolja - 1. del: Splošno
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 13.020.01 65.060.25
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2001
Razveljavitev: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12761-2:2001
angleško: Agricultural and forestry machinery - Sprayers and liquid fertilizer distributors - Environmental protection - Part 2: Field crop sprayers
slovensko: Kmetijski in gozdarski stroji - Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil - Varovanje okolja - 2. del: Škropilnice za poljščine
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 13.020.01 65.060.25
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2001
Razveljavitev: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12761-3:2001
angleško: Agricultural and forestry machinery - Sprayers and liquid fertilizer distributors - Environmental protection - Part 3: Air-assisted sprayers for bush and tree crops
slovensko: Kmetijski in gozdarski stroji - Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil - Varovanje okolja - 3. del: Škropilnice z zračno podporo za grmovnice in drevesa
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 13.020.01 65.060.25
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2001
Razveljavitev: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi