ICS: 13.020.10 - Ravnanje z okoljem

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 62
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14050:2020
angleško : Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2020)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Slovar (ISO 14050:2020)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10 01.040.13
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14001:2015
angleško : Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)
slovensko : Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2015)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 03.100.70 13.020.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14004:2016
angleško : Environmental management systems - General guidelines on implementation (ISO 14004:2016)
slovensko : Sistemi ravnanja z okoljem - Splošne smernice za uvajanje (ISO 14004:2016)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 03.100.70 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14005:2019
angleško : Environmental management systems - Guidelines for a flexible approach to phased implementation (ISO14005:2019)
slovensko : Sistemi ravnanja z okoljem - Smernice za prilagodljiv pristop faznega uvajanja (ISO 14005:2019)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 03.100.70 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14006:2020
angleško : Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2020)
slovensko : Sistemi ravnanja z okoljem - Smernice za vpeljevanje ekološkega načrtovanja (ISO 14006:2020)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14015:2001
angleško : Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Okoljsko ocenjevanje lokacij in organizacij
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14015:2010
angleško : Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO) (ISO 14015:2001)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Okoljsko ocenjevanje lokacij in organizacij (ISO 14015:2001)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14031:2021
angleško : Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines
slovensko : Ravnanje z okoljem - Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem - Smernice (ISO 14031:2021)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14034:2018
angleško : Environmental management - Environmental technology verification (ETV) (ISO 14034:2016)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Preverjanje okoljske tehnologije (ETV) (ISO 14034:2016)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14040:2006
angleško : Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Načela in okviri (ISO 14040:2006)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.60 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14044:2006
angleško : Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla – Zahteve in smernice (ISO 14044:2006)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.60 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14045:2012
angleško : Environmental management - Eco-efficiency assessment of product systems - Principles, requirements and guidelines (ISO 14045:2012)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocena okoljske učinkovitosti proizvodnih sistemov - Načela, zahteve in smernice (ISO 14045:2012)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14046:2016
angleško : Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines (ISO 14046:2014)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Vodni odtis - Načela, zahteve in smernice (ISO 14046:2014)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10 03.100.70 13.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 14047:2003
angleško : Environmental management - Life cycle impact assessment - Examples of application of ISO 14042
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje vpliva življenjskega cikla - Primeri uporabe ISO 14042
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.60 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 14048:2002
angleško : Environmental management - Life cycle assessment - Data documentation format
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Oblika dokumentiranja podatkov za ocenjevanje življenjskega cikla
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 14049:2000
angleško : Environmental management - Life cycle assessment - Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Primeri uporabe ISO 14041 za opredelitev cilja in namena ter inventarizacijo
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.60 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14051:2011
angleško : Environmental management - Material flow cost accounting - General framework (ISO 14051:2011)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Stroškovno računovodstvo materialnega toka - Splošne smernice (ISO 14051:2011)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14052:2018
angleško : Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for practical implementation in a supply chain (ISO 14052:2017)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Stroškovno računovodstvo materialnega toka - Smernice za praktično uvajanje v dobavno verigo (ISO 14052:2017)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14063:2006
angleško : Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples
slovensko : Ravnanje z okoljem - Okoljsko komuniciranje - Smernice in primeri
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14063:2020
angleško : Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples (ISO 14063:2020)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Okoljsko komuniciranje - Smernice in primeri (ISO 14063:2020)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 14071:2016
angleško : Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Kritični pregled procesov in kompetence recenzenta: Dodatne zahteve in smernice za ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16388:2012
angleško : Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle
slovensko : Okoljski dokument za področje plina - Smernice za pripravo standardov z namenom zmanjšanja vpliva plinske infrastrukture na okolje v celotnem življenjskem obdobju
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 13.020.10 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16524:2020
angleško : Mechanical products - Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development
slovensko : Proizvodi strojne in kovinskopredelovalne industrije - Metodologija za zmanjšanje vplivov na okolje pri načrtovanju in razvoju proizvodov
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 21.020 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19011:2018
angleško : Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)
slovensko : Smernice za presojanje sistemov vodenja (ISO 19011:2018)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 13.020.10 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14002-1:2020
angleško : Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 1: General (ISO 14002-1:2019)
slovensko : Sistemi ravnanja z okoljem - Smernice za uporabo ISO 14001 pri upoštevanju okoljskega vidika in pogojev znotraj ISO 14002-1:2019 - 1. del: Splošno (ISO 14002-1:2019)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi