ICS: 13.020.20 - Okoljska ekonomija. Trajnostnost

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 53
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14007:2020
angleško : Environmental management - Guidelines for determining environmental costs and benefits (ISO 14007:2019)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Smernice za ugotavljanje okoljskih stroškov in koristi (ISO 14007:2019)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14008:2020
angleško : Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects - Principles, requirements and guidelines (ISO 14008:2019)
slovensko : Denarno vrednotenje vplivov na okolje in povezanih okoljskih vidikov - Načela, zahteve in smernice (ISO 14008:2019)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15643:2021
angleško : Sustainability of construction works - Framework for assessment of buildings and civil engineering works
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Okvir za ocenjevanje trajnostnosti stavb in gradbenih inženirskih objektov
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 13.020.20 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15941:2010
angleško : Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology and data for generic data
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Metodologija in informacije za generične podatke
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 13.020.20 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15942:2021
angleško : Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Komunikacijski format za medpodjetniško poslovanje
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 35.240.67 13.020.20 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15978:2011
angleško : Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem v stavbah - Računska metoda
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 13.020.20 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16231:2012
angleško : Energy efficiency benchmarking methodology
slovensko : Metodologija za primerjalno analizo energijske učinkovitosti
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 27.015 13.020.20 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16627:2015
angleško : Sustainability of construction works - Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje ekonomskih lastnosti stavb - Računska metoda
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 13.020.20 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16751:2016
angleško : Bio-based products - Sustainability criteria
slovensko : Bioizdelki - Merila trajnostnosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.20 13.020.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16757:2017
angleško : Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product Category Rules for concrete and concrete elements
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Pravila za kategorije proizvodov za beton in betonske elemente
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 13.020.20 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16810:2017
angleško : Resilient, textile and laminate floor coverings - Environmental product declarations - Product category rules
slovensko : Netekstilne, tekstilne in laminirane talne obloge - Okoljske deklaracije za proizvode - Pravila za opredelitev vrste izdelka
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 13.020.20 97.150
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16908:2017
angleško : Cement and building lime - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15804
slovensko : Cement in gradbeno apno - Okoljske deklaracije za proizvode - Pravila za kategorije proizvodov, ki dopolnjujejo EN 15804
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 13.020.20 91.100.10
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
Razveljavitev : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16970:2016
angleško : Sustainability of construction works - Guidance for the implementation of EN 15804
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Navodila za uporabo EN 15804
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 13.020.20 91.010.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17005:2016
angleško : Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Dodatne kategorije in kazalniki vplivov na okolje - Temeljne informacije in možnosti - Vrednotenje možnosti dodanih kategorij vplivov na okolje in sorodnih kazalnikov ter računske metode za ocenjevanje učinkov ravnanja z okoljem v stavbah
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 13.020.20 91.010.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 17031:2016
angleško : Sustainable integrated water use & treatment in process industries - a practical guidance (Sustain WATER)
slovensko : Trajnostna integrirana uporaba in obdelava vode v industrijskih procesih - Praktični napotki (uporabna VODA)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.20 13.060.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17074:2019
angleško : Glass in building - Environmental product declaration - Product category rules for flat glass products
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Okoljske deklaracije za proizvode - Pravila za kategorije proizvodov iz ravnega stekla
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 13.020.20 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17213:2020
angleško : Windows and doors - Environmental Product Declarations - Product category rules for windows and pedestrian doorsets
slovensko : Okna in vrata - Okoljske deklaracije za proizvode - Pravila za kategorije proizvodov za okna in vrata za prehod ljudi
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 13.020.20 91.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 17354:2018
angleško : Industrial Symbiosis: Core Elements and Implementation Approaches
slovensko : Industrijska simbioza: Osnovni elementi in izvedbeni pristopi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21416:2019
angleško : Recreational diving services - Requirements and guidance on sustainable practices in recreational diving (ISO 21416:2019)
slovensko : Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve in navodilo v zvezi s trajnostnimi praksami pri rekreacijskem potapljanju (ISO 21416:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.20 03.200.99 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 45550:2020
angleško : Definitions related to material efficiency
slovensko : Definicije, povezane z učinkovitostjo materiala
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 13.020.20 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45552:2020
angleško : General method for the assessment of the durability of energy-related products
slovensko : Splošna metoda za oceno trajnosti izdelkov, povezanih z energijo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 13.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45555:2019
angleško : General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy related products
slovensko : Splošne metode za ocenjevanje možnosti za recikliranje in predelavo proizvodov, povezanih z energijo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 13.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45557:2020
angleško : General method for assessing the proportion of recycled material content in energy related products
slovensko : Splošna metoda za ocenjevanje deleža recikliranega materiala v proizvodih, povezanih z energijo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 13.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50600-99-2:2018
angleško : Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability
slovensko : Informacijska tehnologija - Naprave in infrastruktura podatkovnih centrov - 99-2. del: Priporočene prakse za okoljsko trajnostnost
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 13.020.20 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50600-99-2:2019
angleško : Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability
slovensko : Informacijska tehnologija - Naprave in infrastruktura podatkovnih centrov - 99-2. del: Priporočene prakse za okoljsko trajnostnost
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 13.020.20 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi