ICS: 13.020.30 - Ocenjevanje vpliva na okolje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 16 od 16


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC GUIDE 113
angleško : Materials declaration questionnaires - Basic guidelines
slovensko : Vprašalniki za deklaracijo materialov – Osnovne smernice
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 13.020.30 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14091:2021
angleško : Adaptation to climate change - Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment (ISO 14091:2021)
slovensko : Prilagoditev podnebnim spremembam - Smernice za oceno ranljivosti, vpliva in tveganja (ISO 14091:2021)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.40 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14310:2002
angleško : Freight transportation services - Declaration and reporting of environmental performance in freight transport chains
slovensko : Transport - Tovorni transport - Napoved in poročanje o okoljevarstvenih vplivih pri sistemih za transport tovora
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.30 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16663:2016
angleško : Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Wooden commodities exposed in Use Class 3 (Not covered, not in contact with the ground) - Semi-field method
slovensko : Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Določanje emisij iz zaščitenega lesa v okolje - Lesni izdelki, izpostavljeni 3. razredu uporabe (niso pokriti, niso v stiku s tlemi) - Delno terenska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45558:2019
angleško : General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products
slovensko : Splošna metoda za navajanje uporabe kritičnih surovin v izdelkih, povezanih z energijo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45559:2019
angleško : Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products
slovensko : Metoda za zagotavljanje informacij o vidikih učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62430:2009
angleško : Environmentally conscious design for electrical and electronic products
slovensko : Načrtovanje električnih in elektronskih proizvodov glede na okoljske vidike (IEC 62430:2009)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62430:2019
angleško : Environmentally Conscious Design (ECD) - Principles, requirements and guidance
slovensko : Okoljsko osveščeno snovanje (ECD) - Načela, zahteve in napotki
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 13695-2:2019
angleško : Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging, and their release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packaging, and their release into the environment
slovensko : Embalaža - Zahteve za merjenje in overjanje štirih težkih kovin in drugih nevarnih snovi v embalaži ter njihovo sproščanje v okolje - 2. del: Zahteve za merjenje in overjanje nevarnih snovi v embalaži ter njihovo sproščanje v okolje
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15119-1:2018
angleško : Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact with the ground) - Laboratory method
slovensko : Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Določanje emisij iz zaščitenega lesa v okolje - 1. del: Sveže zaščiten les v skladiščih in leseni izdelki, izpostavljeni 3. razredu uporabe (nepokrito, ni v stiku z zemljo) - Laboratorijska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 71.100.50 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15119-2:2012
angleško : Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method
slovensko : Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Določanje emisij iz zaščitenega lesa v okolje - 2. del: Lesni izdelki, izpostavljeni  4. ali 5. razredu uporabe (v stiku z zemljo, sladko ali morsko vodo) - Laboratorijska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15119:2005
angleško : Durability of wood and wood-based products - Estimation of emissions from preservative treated wood to the environment - Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact with the ground), and wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method
slovensko : Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Ugotavljanje emisij iz zaščitenega lesa v okolje - Sveže zaščiten les na skladiščih in leseni izdelki v 3. razredu izpostavitve (nepokrito, ni v stiku z zemljo) in leseni izdelki v 4 in 5 razredu izpostavitve (les v stiku z zemljo, sladko ali morsko vodo) - Laboratorijska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50 13.020.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
Razveljavitev : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16524:2013
angleško : Mechanical products - Methodology for optimising environmental impacts in product design and development
slovensko : Proizvodi strojne in kovinskopredelovalne industrije - Metodologija optimiziranja vplivov na okolje pri načrtovanju in razvoju proizvodov
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.020.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
Razveljavitev : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16663:2014
angleško : Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Wooden commodities exposed in Use Class 3 (Not covered, not in contact with the ground) - Semi-field method
slovensko : Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Določanje emisij iz zaščitenega lesa v okolje - Lesni izdelki, izpostavljeni  3. razredu uporabe (niso pokriti, niso v stiku s tlemi) - Delno terenska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 13.020.30 79.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
Razveljavitev : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15119-1:2008
angleško : Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact with the ground) - Laboratory method
slovensko : Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Določanje emisij iz zaščitenega lesa v okolje - 1. del: Sveže zaščiten les na skladiščih in leseni izdelki, izpostavljeni 3. razredu uporabe (nepokrito, ni v stiku z zemljo) - Laboratorijska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50 13.020.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
Razveljavitev : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15119-2:2008
angleško : Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground , fresh water or sea water) - Laboratory method
slovensko : Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Določanje emisij iz zaščitenega lesa v okolje - 2. del: Lesni izdelki, izpostavljeni  4. ali 5. razredu uporabe (v stiku z zemljo, sladko ali morsko vodo) - Laboratorijska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50 13.020.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
Razveljavitev : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi