ICS: 13.020.40 - Onesnaževanje, nadzor nad onesnaževanjem in ohranjanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 51
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14065:2021
angleško : General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information (ISO 14065:2020)
slovensko : Splošna načela in zahteve za organe na področju vrednotenja in preverjanja okoljskih informacij (ISO 14065:2020)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 03.120.20 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14067:2018
angleško : Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification (ISO 14067:2018)
slovensko : Toplogredni plini - Ogljični odtis izdelkov - Zahteve in smernice za merjenje (ISO 14067:2018)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.60 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14090:2019
angleško : Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines (ISO 14090:2019)
slovensko : Prilagoditev podnebnim spremembam - Načela, zahteve in smernice (ISO 14090:2019)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14091:2021
angleško : Adaptation to climate change - Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment (ISO 14091:2021)
slovensko : Prilagoditev podnebnim spremembam - Smernice za oceno ranljivosti, vpliva in tveganja (ISO 14091:2021)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.40 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16258:2012
angleško : Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services (freight and passengers)
slovensko : Metode za izračun in objavo rabe energije in izpustov toplogrednih plinov pri transportnih storitvah (transport blaga in oseb)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.40 13.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18557:2020
angleško : Characterisation principles for soils, buildings and infrastructures contaminated by radionuclides for remediation purposes (ISO 18557:2017)
slovensko : Načela za opisovanje lastnosti zemljin, zgradb in infrastruktur, kontaminiranih z radionuklidi, za potrebe sanacije (ISO 18557:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22403:2021
angleško : Plastics - Assessment of the intrinsic biodegradability of materials exposed to marine inocula under mesophilic aerobic laboratory conditions - Test methods and requirements (ISO 22403:2020)
slovensko : Polimerni materiali - Ocenjevanje lastne biorazgradljivosti materialov, izpostavljenih morskemu inokulumu (kužilom) v mezofilnih aerobnih laboratorijskih pogojih - Preskusne metode in zahteve (ISO 22403:2020)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22404:2021
angleško : Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of non-floating materials exposed to marine sediment - Method by analysis of evolved carbon dioxide (ISO 22404:2019)
slovensko : Polimerni materiali - Določanje aerobne biorazgradljivosti neplavajočih materialov, izpostavljenih morskim sedimentom - Metoda z analizo sproščenega ogljikovega dioksida (ISO 22404:2019)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 13.020.40 83.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22766:2021
angleško : Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials in marine habitats under real field conditions (ISO 22766:2020)
slovensko : Polimerni materiali - Ugotavljanje stopnje razpada polimernih materialov v morskih habitatih v realnih terenskih pogojih (ISO 22766:2020)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 13.020.40 83.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 27914:2017
angleško : Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Geological storage
slovensko : Zajetje, transport in geološko shranjevanje ogljikovega dioksida - Geološko shranjevanje
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 13695-1:2000
angleško : Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging and their release into the environment - Part 1: Requirements for measuring and verifying the four heavy metals present in packaging
slovensko : Embalaža - Zahteve za merjenje in overjanje štirih težkih kovin in drugih nevarnih snovi v embalaži ter njihov izpust v okolje - 1. del: Zahteve za merjenje in overjanje štirih težkih kovin in drugih nevarnih snovi v embalaži
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 13.020.40 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14064-1:2019
angleško : Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO 14064-1:2018)
slovensko : Toplogredni plini - 1. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje in poročanje o emisijah in odstranjevanju toplogrednih plinov na ravni organizacije (ISO 14064-1:2018)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14064-2:2019
angleško : Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2019)
slovensko : Toplogredni plini - 2. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje, spremljanje in poročanje o povečanem zmanjševanju ali odstranjevanju emisij toplogrednih plinov na ravni projekta (ISO 14064-2:2019)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14064-3:2019
angleško : Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements (ISO 14064-3:2019
slovensko : Toplogredni plini - 3. del: Specifikacija z navodilom za preverjanje in vrednotenje trditev o emisijah toplogrednih plinov (ISO 14064-3:2019)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14385-1:2014
angleško : Stationary source emissions - Greenhouse gases - Part 1: Calibration of automated measuring systems
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Toplogredni plini - 1. del: Kalibracija avtomatskih merilnih sistemov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.020.40 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14385-2:2014
angleško : Stationary source emissions - Greenhouse gases - Part 2: Ongoing quality control of automated measuring systems
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Toplogredni plini - 2. del: Zagotavljanje kakovosti avtomatskih merilnih sistemov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.020.40 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15522-1:2006
angleško : Oil spill identification - Waterborne petroleum and petroleum products - Part 1: Sampling
slovensko : Prepoznavanje razlitij olj - Nafta in naftni proizvodi v vodi - 1. del: Vzorčenje
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 13.060.99 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15522-2:2012
angleško : Oil spill identification - Waterborne petroleum and petroleum products - Part 2: Analytical methodology and interpretation of results based on GC-FID and GC-MS low resolution analyses
slovensko : Prepoznavanje razlitij olj - Nafta in naftni proizvodi v vodi - 2. del: Analizne metode in podajanje rezultatov, izhajajočih iz GC-FID in GC-MS nizke ločljivosti
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 13.060.99 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 19694-1:2016
angleško : Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 1: General aspects
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v energetsko intenzivnih industrijah - 1. del: Splošni vidiki
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.020.40 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 19694-2:2016
angleško : Stationary source emissions - Greenhouse Gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 2: Iron and steel industry
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v energetsko intenzivnih industrijah - 2. del: Proizvodnja železa in jekla
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 77.020 13.020.40 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 19694-3:2016
angleško : Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 3: Cement industry
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v energetsko intenzivnih industrijah - 3. del: Proizvodnja cementa
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 91.100.10 13.020.40 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 19694-4:2016
angleško : Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 4: Aluminium industry
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v energetsko intenzivnih industrijah - 4. del: Proizvodnja aluminija
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 77.120.10 13.020.40 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 19694-5:2016
angleško : Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 5: Lime industry
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v energetsko intenzivnih industrijah - 5. del: Proizvodnja apna
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 91.100.10 13.020.40 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 19694-6:2016
angleško : Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 6: Ferroalloy industry
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v energetsko intenzivnih industrijah - 6. del: Proizvodnja ferozlitin
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 77.100 13.020.40 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22526-1:2021
angleško : Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 1: General principles (ISO 22526-1:2020)
slovensko : Polimerni materiali - Ogljični in okoljski odtis polimernih materialov na biološki osnovi - 1. del: Splošna načela (ISO 22526-1:2020)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi