ICS: 13.020.55 - Biološki izdelki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 26
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16208:2011
angleško: Biobased products - Overview of standards
slovensko: Bioizdelki - Pregled standardov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16575:2014
angleško: Bio-based products - Vocabulary
slovensko: Bioizdelki - Slovar
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16640:2017
angleško: Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method
slovensko: Bioizdelki - Delež bioogljika - Ugotavljanje deleža bioogljika z radioogljično metodo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16721:2014
angleško: Bio-based products - Overview of methods to determine the bio-based content
slovensko: Bioizdelki - Pregled metod za določanje biodeleža v izdelkih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 71.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16751:2016
angleško: Bio-based products - Sustainability criteria
slovensko: Bioizdelki - Merila trajnostnosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.20 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16760:2015
angleško: Bio-based products - Life Cycle Assessment
slovensko: Bioizdelki - Ocenjevanje življenjskega cikla
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16766:2017
angleško: Bio-based solvents - Requirements and test methods
slovensko: Topila biološkega izvora - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 87.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16848:2016
angleško: Bio-based products - Template for B2B reporting and communication of characteristics - Data sheet
slovensko: Bioizdelki - Predloga za poročanje in komunikacijo lastnosti med podjetji (B2B) - Obrazec
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16935:2017
angleško: Bio-based products - B2C reporting and communication - Requirements for claims
slovensko: Bioizdelki - Poročanje in komunikacija med podjetji in potrošniki - Zahteve za trditve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16957:2016
angleško: Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life phase
slovensko: Bioizdelki - Smernice za popis življenjskega cikla (LCI) za fazo po izteku življenjske dobe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.60 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17035:2021
angleško: Surface active agents - Bio-based surfactants - Requirements and test methods
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Površinsko aktivne snovi na biološki osnovi - Zahteve in preskusne metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 13.020.55 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17228:2019
angleško: Plastics - Bio-based polymers, plastics, and plastic products - Terminology, characteristics and communication
slovensko: Polimerni materiali - Polimeri na biološki osnovi, polimerni materiali in izdelki iz polimernih materialov - Terminologija, lastnosti in komunikacija
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 13.020.55 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17341:2019
angleško: Bio-based products - Examples of reporting on sustainability criteria
slovensko: Bioizdelki - Primeri poročanja o merilih trajnostnosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17351:2020
angleško: Bio-based products - Determination of the oxygen content using an elemental analyser
slovensko: Bioizdelki - Določevanje kisika z uporabo elementarnega analizatorja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17399:2020
angleško: Algae and algae products - Terms and definitions
slovensko: Alge in izdelki iz alg - Izrazi in definicije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17477:2021
angleško: Algae and algae products - Identification of the biomass of microalgae, macroalgae, cyanobacteria and Labyrithulomycetes - Detection and identification with morphological and/or molecular methods
slovensko: Alge in izdelki iz alg - Ugotavljanje biomase pri mikroalgah, makroalgah, cianobakterijah in labirintulomicetah - Odkrivanje in prepoznavanje z morfološkimi in/ali molekularnimi metodami
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17480:2021
angleško: Algae and algae products - Methods for the determination of productivity of algae growth sites
slovensko: Alge in izdelki iz alg - Metode za določanje produktivnosti rastišč alg
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17674:2021
angleško: Bio-based products- Use of stable isotope ratios of Carbon, Hydrogen, Oxygen and Nitrogen as tools for verification of the origin of bio-based feedstock and characteristics of production processes - Overview of relevant existing applications
slovensko: Bioizdelki - Uporaba stabilnih razmerij izotopov ogljika, vodika, kisika in dušika kot orodij za preverjanje izvora biosurovin in karakteristik proizvodnih procesov - Pregled ustrezne obstoječe uporabe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16785-1:2015
angleško: Bio-based products - Bio-based content - Part 1: Determination of the bio-based content using the radiocarbon analysis and elemental analysis
slovensko: Bioizdelki - Biodelež - 1. del: Ugotavljanje biodeleža v izdelkih z radioogljično analizo in elementno analizo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16785-2:2018
angleško: Bio-based products - Bio-based content - Part 2: Determination of the bio-based content using the material balance method
slovensko: Bioizdelki - Biodelež - 2. del: Ugotavljanje biodeleža z metodo materialne bilance
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16640:2017/AC:2017
angleško: Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method
slovensko: Bioizdelki - Delež bioogljika - Ugotavljanje deleža bioogljika z radioogljično metodo - Popravek AC
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.40 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16640:2014
angleško: Bio-based products - Determination of the bio based carbon content of products using the radiocarbon method
slovensko: Bioizdelki - Ugotavljanje deleža bioogljika v izdelkih z radioogljično metodo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 71.040.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2014
Razveljavitev: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16766:2015
angleško: Bio-based solvents - Requirements and test methods
slovensko: Topila biološkega izvora - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 87.060.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2015
Razveljavitev: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17035:2017
angleško: Surface Active Agents - Bio-based surfactants - Requirements and test methods
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Površinsko aktivne snovi na biološki osnovi - Zahteve in preskusne metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40 13.020.55
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2018
Razveljavitev: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17605:2021
angleško: Algae and algae products - Methods of sampling and analysis - Sample treatment
slovensko: Alge in izdelki iz alg - Metode vzorčenja in analize - Obdelava vzorca
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55
Stopnja: 5020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi