ICS: 13.020.60 - Življenjski ciklusi izdelkov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 51
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC GUIDE 113
angleško : Materials declaration questionnaires - Basic guidelines
slovensko : Vprašalniki za deklaracijo materialov – Osnovne smernice
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 13.020.30 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 12340:1996
angleško : Packaging - Recommendations for conducting life-cycle inventory analysis of packaging systems
slovensko : Embalaža - Priporočila za vodenje bilance analize življenjskega kroga sistemov pakiranja
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 13.020.60 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 13910:2010
angleško : Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging
slovensko : Embalaža - Poročilo o merilih in metodologijah za analizo življenjskega cikla embalaže
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14040:2006
angleško : Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Načela in okviri (ISO 14040:2006)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.60 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14044:2006
angleško : Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla – Zahteve in smernice (ISO 14044:2006)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.60 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 14047:2003
angleško : Environmental management - Life cycle impact assessment - Examples of application of ISO 14042
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje vpliva življenjskega cikla - Primeri uporabe ISO 14042
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.60 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 14048:2002
angleško : Environmental management - Life cycle assessment - Data documentation format
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Oblika dokumentiranja podatkov za ocenjevanje življenjskega cikla
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 14049:2000
angleško : Environmental management - Life cycle assessment - Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Primeri uporabe ISO 14041 za opredelitev cilja in namena ter inventarizacijo
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.60 13.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14067:2018
angleško : Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification (ISO 14067:2018)
slovensko : Toplogredni plini - Ogljični odtis izdelkov - Zahteve in smernice za merjenje (ISO 14067:2018)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.60 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 14071:2016
angleško : Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Kritični pregled procesov in kompetence recenzenta: Dodatne zahteve in smernice za ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15663:2021
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Life cycle costing (ISO 15663:2021)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Stroški življenjskega cikla (ISO 15663:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.60 75.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16204:2012
angleško : Durability - Service life design of concrete structures
slovensko : Trajnost - Življenjska doba projektiranja betonskih konstrukcij
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 13.020.60 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16760:2015
angleško : Bio-based products - Life Cycle Assessment
slovensko : Bioizdelki - Ocenjevanje življenjskega cikla
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.55 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16816:2015
angleško : End use performance of wood products - Utilisation and improvement of existing methods to estimate service life
slovensko : Obnašanje izdelkov iz lesa med uporabo - Uporaba in izboljšava obstoječih metod za oceno življenjske dobe
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.020 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16887:2017
angleško : Leather - Environmental footprint - Product Category Rules (PCR) - Carbon footprints
slovensko : Usnje - Okoljski odtis - Pravila za kategorije proizvodov (PCR) - Ogljikove stopinje
TC : IUSN - Usnje ICS : 13.020.60 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16957:2016
angleško : Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life phase
slovensko : Bioizdelki - Smernice za popis življenjskega cikla (LCI) za fazo po izteku življenjske dobe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.60 13.020.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17276:2018
angleško : Nanotechnologies - Guidelines for Life Cycle Assessment - Application of EN ISO 14044:2006 to Manufactured Nanomaterials
slovensko : Nanotehnologija - Smernice za ocenjevanje življenjskega cikla - Uporaba EN ISO 14044:2006 za izdelane nanomateriale
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.60 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20294:2018
angleško : Graphic technology - Quantification and communication for calculating the carbon footprint of e-media
slovensko : Grafična tehnologija - Kvantifikacija in komunikacija pri vrednotenju ogljičnega odtisa e-medijev
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.100.01 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23387:2020
angleško : Building Information Modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Concepts and principles (ISO 23387:2020)
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Podatkovne predloge za gradnike, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu gradbenega objekta - Pojmi in načela (ISO 23387:2020)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 13.020.60 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50693:2019
angleško : Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems
slovensko : Pravila za kategorije proizvodov za ocenjevanje življenjskega cikla elektronskih in električnih proizvodov in sistemov
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62304:2006
angleško : Medical device software - Software life-cycle processes
slovensko : Programska oprema za medicinske aparate – Procesi v življenjskem ciklu programske opreme (IEC 62304:2006)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 35.240.80 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62890:2020
angleško : Industrial-process measurement, control and automation - Life-cycle-management for systems and components (IEC 62890:2020)
slovensko : Meritev, nadzor in avtomatizacija merilnega procesa - Upravljanje življenjskega ciklusa za sisteme in sestavne dele (IEC 62890:2020)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 13.020.60 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62960:2020
angleško : Dependability reviews during the life cycle (IEC 62960:2020)
slovensko : Pregledi zanesljivosti v življenjskem ciklu (IEC 62960:2020)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15686-2:2012
angleško : Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part 2: Service life prediction procedures
slovensko : Vgrajene konstrukcijske lastnosti - Načrtovanje življenjske dobe - 2. del: Postopki napovedovanja življenjske dobe
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 13.020.60 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16530-1:2017
angleško : Petroleum and natural gas industries - Well integrity - Part 1: Life cycle governance (ISO 16530-1:2017)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Celovitost vrtine - 1. del: Upravljanje življenjskega cikla (ISO 16530-1:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.60 75.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi