ICS: 13.020.60 - Življenjski ciklusi izdelkov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 50
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC GUIDE 113
angleško: Materials declaration questionnaires - Basic guidelines
slovensko: Vprašalniki za deklaracijo materialov – Osnovne smernice
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 13.020.30 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 12340:1996
angleško: Packaging - Recommendations for conducting life-cycle inventory analysis of packaging systems
slovensko: Embalaža - Priporočila za vodenje bilance analize življenjskega kroga sistemov pakiranja
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.020.60 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13910:2010
angleško: Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging
slovensko: Embalaža - Poročilo o merilih in metodologijah za analizo življenjskega cikla embalaže
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14040:2006
angleško: Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Načela in okviri (ISO 14040:2006)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.60 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14044:2006
angleško: Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla – Zahteve in smernice (ISO 14044:2006)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.60 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 14047:2003
angleško: Environmental management - Life cycle impact assessment - Examples of application of ISO 14042
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje vpliva življenjskega cikla - Primeri uporabe ISO 14042
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.60 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 14048:2002
angleško: Environmental management - Life cycle assessment - Data documentation format
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Oblika dokumentiranja podatkov za ocenjevanje življenjskega cikla
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 14049:2000
angleško: Environmental management - Life cycle assessment - Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Primeri uporabe ISO 14041 za opredelitev cilja in namena ter inventarizacijo
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.60 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14067:2018
angleško: Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification (ISO 14067:2018)
slovensko: Toplogredni plini - Ogljični odtis izdelkov - Zahteve in smernice za merjenje (ISO 14067:2018)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.60 13.020.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 14071:2016
angleško: Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Kritični pregled procesov in kompetence recenzenta: Dodatne zahteve in smernice za ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15663:2021
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Life cycle costing (ISO 15663:2021)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Stroški življenjskega cikla (ISO 15663:2021)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.60 75.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 16204:2012
angleško: Durability - Service life design of concrete structures
slovensko: Trajnost - Življenjska doba projektiranja betonskih konstrukcij
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 13.020.60 91.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16760:2015
angleško: Bio-based products - Life Cycle Assessment
slovensko: Bioizdelki - Ocenjevanje življenjskega cikla
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16816:2015
angleško: End use performance of wood products - Utilisation and improvement of existing methods to estimate service life
slovensko: Obnašanje izdelkov iz lesa med uporabo - Uporaba in izboljšava obstoječih metod za oceno življenjske dobe
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.020 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16887:2017
angleško: Leather - Environmental footprint - Product Category Rules (PCR) - Carbon footprints
slovensko: Usnje - Okoljski odtis - Pravila za kategorije proizvodov (PCR) - Ogljikove stopinje
TC: IUSN - Usnje ICS: 13.020.60 59.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16957:2016
angleško: Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life phase
slovensko: Bioizdelki - Smernice za popis življenjskega cikla (LCI) za fazo po izteku življenjske dobe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.60 13.020.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17276:2018
angleško: Nanotechnologies - Guidelines for Life Cycle Assessment - Application of EN ISO 14044:2006 to Manufactured Nanomaterials
slovensko: Nanotehnologija - Smernice za ocenjevanje življenjskega cikla - Uporaba EN ISO 14044:2006 za izdelane nanomateriale
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.60 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 20294:2018
angleško: Graphic technology - Quantification and communication for calculating the carbon footprint of e-media
slovensko: Grafična tehnologija - Kvantifikacija in komunikacija pri vrednotenju ogljičnega odtisa e-medijev
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.01 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23387:2020
angleško: Building Information Modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Concepts and principles (ISO 23387:2020)
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Podatkovne predloge za gradnike, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu gradbenega objekta - Pojmi in načela (ISO 23387:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 13.020.60 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50693:2019
angleško: Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems
slovensko: Pravila za kategorije proizvodov za ocenjevanje življenjskega cikla elektronskih in električnih proizvodov in sistemov
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62304:2006
angleško: Medical device software - Software life-cycle processes
slovensko: Programska oprema za medicinske aparate – Procesi v življenjskem ciklu programske opreme (IEC 62304:2006)
TC: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS: 35.240.80 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62890:2020
angleško: Industrial-process measurement, control and automation - Life-cycle-management for systems and components (IEC 62890:2020)
slovensko: Meritev, nadzor in avtomatizacija merilnega procesa - Upravljanje življenjskega ciklusa za sisteme in sestavne dele (IEC 62890:2020)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 13.020.60 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62960:2020
angleško: Dependability reviews during the life cycle (IEC 62960:2020)
slovensko: Pregledi zanesljivosti v življenjskem ciklu (IEC 62960:2020)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15686-2:2012
angleško: Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part 2: Service life prediction procedures
slovensko: Vgrajene konstrukcijske lastnosti - Načrtovanje življenjske dobe - 2. del: Postopki napovedovanja življenjske dobe
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 13.020.60 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16530-1:2017
angleško: Petroleum and natural gas industries - Well integrity - Part 1: Life cycle governance (ISO 16530-1:2017)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Celovitost vrtine - 1. del: Upravljanje življenjskega cikla (ISO 16530-1:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.60 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi