ICS: 13.020.99 - Drugi standardi v zvezi z varstvom okolja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 66
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13080:2002
angleško: Agricultural machinery - Manure spreaders - Environmental protection - Requirements and test methods
slovensko: Kmetijski stroji – Trosilnik hlevskega gnoja – Varovanje okolja – Zahteve in preskusne metode
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 13.020.99 65.060.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13406:2002
angleško: Agricultural machinery - Slurry tankers and spreading devices - Environmental protection - Requirements and test methods for the spreading precision
slovensko: Kmetijski stroji – Cisterne za gnojevko in naprave za razdeljevanje gnojevke – Varovanje okolja – Zahteve in preskusne metode pri preskusu natančnosti odmerka
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 13.020.99 65.060.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15855:2009
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to trade
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Ovire pri trgovanju
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15858:2009
angleško: Construction products - Assessment of the release of regulated dangerous substances from construction products based on the WT, WFT/FT procedures
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja reguliranih nevarnih snovi iz gradbenih proizvodov na osnovi postopkov brez preskušanja (WT), brez nadaljnjega preskušanja (WFT) in z nadaljnjim preskušanjem (FT)
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16045:2010
angleško: Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Content of regulated dangerous substances - Selection of analytical methods
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Vsebnost reguliranih nevarnih snovi - Izbira analitskih metod
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16098:2010
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Concept of horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Koncept horizontalnih postopkov preskušanja v podporo zahtevam direktive o gradbenih proizvodih (CPD)
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 91.100.01 13.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16141:2012
angleško: Conservation of cultural heritage - Guidelines for management of environmental conditions - Open storage facilities: definitions and characteristics of collection centres dedicated to the preservation and management of cultural heritage
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Smernice za upravljanje okoljskih razmer - Javne izkopanine: definicije in karakteristike zbirnih centrov, namenjenih hrambi in ohranjanju kulturne dediščine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.99 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16220:2011
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Complement to sampling
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Dopolnilo k vzorčenju
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16410:2012
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to use - Extension to CEN/TR 15855 Barriers to trade
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Ovire pri uporabi - Razširitev CEN/TR 15855 Ovire pri trgovanju
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 91.100.01 13.020.99 91.010.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16485:2014
angleško: Round and sawn timber - Environmental Product Declarations - Product category rules for wood and wood-based products for use in construction
slovensko: Okrogli in žagani les - Okoljske deklaracije za proizvode - Pravila za opredelitev vrste izdelka za les in lesne kompozite za uporabo v gradbeništvu
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 13.020.99 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16496:2013
angleško: Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Use of harmonised horizontal assessment methods
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Uporaba harmoniziranih horizontalnih metod ocenjevanja
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16687:2015
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Terminology
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Terminologija
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.01 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16822:2015
angleško: Textiles and textile products - Self-declared environmental claims - Use of terms
slovensko: Tekstilije in tekstilni izdelki - Okoljsko samodeklariranje - Uporaba izrazov
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.01 13.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17004:2016
angleško: Mechanical products - Conditions to set up environmental communication models by recognizing sectorial particularities
slovensko: Proizvodi strojne in kovinskopredelovalne industrije - Pogoji za določitev okoljskih komunikacijskih modelov ob upoštevanju področnih posebnosti
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 21.020 13.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17087:2019
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Preparation of test portions from the laboratory sample for testing of release and analysis of content
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Priprava preskusnih vzorcev iz laboratorijskega vzorca za preskušanje sproščanja nevarnih snovi in njihovo analizo
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17105:2017
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to construction products
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Navodilo za uporabo ekotoksikoloških preskusov za gradbene proizvode
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17113:2017
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Sevanje gradbenih proizvodov - Ocena odmerka gama sevanja
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.280 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17195:2018
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Analiza anorganskih snovi v izlužkih
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17196:2018
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Digestion by aqua regia for subsequent analysis of inorganic substances
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Razklop z zlatotopko za analizo anorganskih snovi
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17216:2018
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of activity concentrations of radium-226, thorium-232 and potassium-40 in construction products using semiconductor gamma-ray spectrometry
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Določevanje koncentracije aktivnosti radija Ra-226, torija Th-232 in kalija K-40 v gradbenih proizvodih s polprevodniško gama spektrometrijo
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 17.240 91.100.01 13.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17304:2018
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air of ammonia from cellulose insulation at 90 % RH
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Določevanje emisij amoniaka iz celuloznih izolacijskih materialov v notranji zrak pri 90 % relativni vlažnosti
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17331:2019
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Content of organic substances - Methods for extraction and analysis
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Vsebnost organskih snovi - Metode ekstrakcije in analize
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17332:2019
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Analysis of organic substances in eluates
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Analiza organskih snovi v izlužkih
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 91.100.01 13.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21417:2019
angleško: Recreational diving services - Requirements for training on environmental awareness for recreational divers (ISO 21417:2019)
slovensko: Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve za usposabljanje rekreativnih potapljačev o okoljski ozaveščenosti (ISO 21417:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.99 03.200.99 03.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50645:2017
angleško: Ecodesign requirements for small power transformers
slovensko: Zahteve za okoljsko primerno zasnovo majhnih močnostnih transformatorjev
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 13.020.99 29.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi