ICS: 13.030.01 - Odpadki na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 49
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12461:1998
angleško : Biotechnology - Large scale process and production - Guidance for the handling, inactivating and testing of waste
slovensko : Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Navodilo za ravnanje z odpadki, njihovo inaktivacijo in preskušanje
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 13.030.01 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12740:1999
angleško : Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Guidance for handling, inactivating and testing of waste
slovensko : Biotehnologija - Raziskovalni, razvojni in analitski laboratoriji - Navodilo za ravnanje z odpadki, njihovo inaktivacijo in preskušanje
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 13.030.01 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12940:2004
angleško : Footwear manufacturing wastes - Waste classification and management
slovensko : Footwear manufacturing wastes - Waste classification and management
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.030.01 61.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14039:2004
angleško : Characterization of waste - Determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Določevanje ogljikovodikov v območju od C10 do C40 s plinsko kromatografijo
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 71.040.50 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14345:2004
angleško : Characterization of waste - Determination of hydrocarbon content by gravimetry
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Določevanje ogljikovodikov z gravimetrijo
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14405:2017
angleško : Characterization of waste - Leaching behaviour test - Up-flow percolation test (under specified conditions)
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Izluževalni preskusi - Preskus v koloni s tokom navzgor (pri določenih pogojih)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14429:2015
angleško : Characterisation of waste - Leaching behaviour test - Influence of pH on leaching with initial acid/base addition
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Izluževalni preskus - Vpliv pH na izluževanje z začetnim dodatkom kisline/baze
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14735:2021
angleško : Characterization of waste - Preparation of waste samples for ecotoxicity tests
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Priprava vzorcev odpadka za ekotoksikološke preskuse
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14803:2020
angleško : Identification and/or determination of the quantity of waste
slovensko : Identifikacija in/ali ugotavljanje količine odpadkov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14899:2005
angleško : Characterization of waste - Sampling of waste materials - Framework for the preparation and application of a Sampling Plan
slovensko : Karakterizacija odpadkov – Vzorčenje odpadkov - Okvirno navodilo za pripravo in uporabo načrta vzorčenja
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14997:2015
angleško : Characterisation of waste - Leaching behaviour test - Influence of pH on leaching with continuous pH control
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Izluževalni preskus - Vpliv pH na izluževanje z uravnavanjem pH
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15002:2015
angleško : Characterization of waste - Preparation of test portions from the laboratory sample
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Priprava preskusnih vzorcev iz laboratorijskega vzorca
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15018:2005
angleško : Characterization of waste - Digestion of waste samples using alkali-fusion techniques
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Alkalni razklop vzorca odpadka
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15364:2006
angleško : Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Acid and base neutralization capacity test
slovensko : Karakterizacija odpadkov – Izluževalni preskusi – Preskus kislinske in alkalne kapacitete
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15527:2008
angleško : Characterization of waste - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in waste using gas chromatography mass spectrometry (GC/MS)
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Določevanje policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v odpadkih z uporabo plinske kromatografije z masno spektrometrijo (GC-MS)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 71.040.50 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16023:2013
angleško : Characterization of waste - Determination of gross calorific value and calculation of net calorific value
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Določevanje sežigne vrednosti in izračun kurilne vrednosti
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16110:2010
angleško : Characterization of waste - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to waste
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Navodilo za uporabo ekotoksikoloških preskusov za odpadke
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16176:2011
angleško : Characterization of waste - Screening methods for elemental composition by X-ray fluorescence spectrometry for on-site verification
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Rešetalne metode za elementno sestavo z rentgensko fluorescenčno spektrometrijo na kraju samem
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16229:2011
angleško : Characterization of waste - Sampling and analysis of weak acid dissociable cyanide discharged into tailings ponds
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Vzorčenje in analiza lahko sprostljivega cianida iz usedalnikov
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16363:2012
angleško : Characterization of waste - Kinetic testing for assessing acid generation potential of sulfidic waste from extractive industries
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Kinetični preskusi za ocenjevanje celotne kislinske kapacitete odpadkov iz industrije bogatenja mineralnih surovin, ki vsebujejo sulfid
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16376:2012
angleško : Characterization of waste - Overall guidance document for characterization of waste from the extractive industries
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Splošno navodilo za karakterizacijo odpadkov iz industrije bogatenja mineralnih surovin
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16424:2014
angleško : Characterization of waste - Screening methods for the element composition by portable X-ray fluorescence intruments
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Rešetalne metode za elementno sestavo s prenosnimi instrumenti za rentgensko fluorescenčno spektrometrijo
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16457:2014
angleško : Characterization of waste - Framework for the preparation and application of a testing programme - Objectives, planning and report
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Okvirno navodilo za pripravo in uporabo programa preskušanja - Cilji, načrtovanje in poročanje
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16660:2015
angleško : Characterisation of waste - Leaching behaviour test - Determination of the reducing character and the reducing capacity
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Izluževalni preskus - Ugotavljanje redukcijske sposobnosti in zmogljivosti
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17275:2018
angleško : Nanotechnologies - Guidelines for the management and disposal of waste from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects
slovensko : Nanotehnologija - Smernice za ravnanje z odpadki in njihovo odstranjevanje pri proizvodnji in predelavi proizvedenih nanopredmetov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.030.01 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi