ICS: 13.030.20 - Tekoči odpadki. Blato

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 114
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11734:1998
angleško: Water quality - Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability of organic compounds in digested sludge - Method by measurement of the biogas production (ISO 11734:1995)
slovensko: Kakovost vode - Vrednotenje "končne" anaerobne biorazgradljivosti organskih spojin v presnovljenem blatu - Metoda z merjenjem nastalega bioplina (ISO 11734:1995)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.030.20 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12880:2000
angleško: Characterization of sludges - Determination of dry residue and water content
slovensko: Karakterizacija blata - Določevanje ostanka po sušenju in količine vode
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13097:2010
angleško: Characterization of sludges - Good practice for sludge utilisation in agriculture
slovensko: Karakterizacija blata - Dobra praksa za uporabo blata v kmetijstvu
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13265:2016
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in liquid waste containment projects
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri obvladovanju tekočih odpadkov
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13342:2000
angleško: Characterization of sludges - Determination of Kjeldahl nitrogen
slovensko: Karakterizacija blata - Določevanje dušika po Kjeldahlu
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 13714:2013
angleško: Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal
slovensko: Karakterizacija blata - Ravnanje z blatom pri uporabi ali odlaganju
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13983:2003
angleško: Characterizataion of sludges - Good practice for sludge utilisation in land reclamation
slovensko: Karakterizacija blata – Dobra praksa uporabe blata za pridobivanje zemlje
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.99 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14671:2006
angleško: Characterization of sludges - Pre-treatment for the determination of extractable ammonia using 2 mol/l potassium chloride
slovensko: Karakterizacija blata – Priprava za določevanje amoniaka, dobljenega z ekstrakcijo z 2 mol/l kalijevim kloridom
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14672:2005
angleško: Characterization of sludges - Determination of total phosphorus
slovensko: Karakterizacija blata – Določevanje celotnega fosforja
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14742:2015
angleško: Characterization of sludges - Laboratory chemical conditioning procedure
slovensko: Karakterizacija blata - Laboratorijski postopek kemijskega kondicioniranja
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15126:2005
angleško: Characterization of sludges - Good practice for landfilling of sludges and sludge treatment residues
slovensko: Karakterizacija blata - Dobra praksa za odlaganje blata in ostankov po obdelavi blata
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15170:2008
angleško: Characterization of sludges - Determination of calorific value
slovensko: Karakterizacija blata - Določevanje kalorične vrednosti
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15175:2006
angleško: Characterization of sludges - Protocol for organizing and conducting inter-laboratory tests of methods for chemical and microbiological analysis of sludges
slovensko: Karakterizacija blata – Protokol za organiziranje in vodenje medlaboratorijskih preskušanj metod za kemijske in mikrobiološke analize blata
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15216:2007
angleško: Characterization of waste - Determination of total dissolved solids (TDS) in water and eluates
slovensko: Karakterizacija odpadkov - Določevanje celotnih raztopljenih snovi (TDS) v vodi in izlužkih
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15252:2006
angleško: Characterization of sludges - Protocol for validating methods for physical properties of sludges
slovensko: Karakterizacija blata - Protokol za metode validacije fizikalnih lastnosti blata
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15463:2007
angleško: Characterization of sludges - Physical consistency - Thixotropic behaviour and piling behaviour
slovensko: Karakterizacija blata - Fizikalna konzistenca - Tiksotropija (časovna spremenljivost viskoznosti) in luščenje
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15473:2007
angleško: Characterization of sludges - Good practice for sludges drying
slovensko: Karakterizacija blata - Dobra praksa pri sušenju blata
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15809:2008
angleško: Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments
slovensko: Karakterizacija blata - Higienski vidiki - Priprava
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15933:2012
angleško: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of pH
slovensko: Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje pH
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15934:2012
angleško: Sludge, treated biowaste, soil and waste - Calculation of dry matter fraction after determination of dry residue or water content
slovensko: Blato, obdelani biološki odpadki, tla in odpadki - Izračun suhe snovi z določevanjem suhega ostanka ali vsebnosti vode
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15935:2012
angleško: Sludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of loss on ignition
slovensko: Blato, obdelani biološki odpadki, tla in odpadki - Določevanje žarilne izgube
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15936:2012
angleško: Sludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of total organic carbon (TOC) by dry combustion
slovensko: Blato, obdelani biološki odpadki, tla in odpadki - Določevanje celotnega organskega ogljika (TOC) s suhim sežigom
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15937:2013
angleško: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of specific electrical conductivity
slovensko: Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje specifične električne prevodnosti
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.20 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16166:2012
angleško: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)
slovensko: Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje organsko vezanih halogenov, sposobnih adsorpcije (AOX)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16168:2012
angleško: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of total nitrogen using dry combustion method
slovensko: Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje celotnega dušika z metodo suhega sežiga
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.10 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi