ICS: 13.030.30 - Posebni odpadki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 8 od 8


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19017:2017
angleško: Guidance for gamma spectrometry measurement of radioactive waste (ISO 19017:2015)
slovensko: Navodilo za merjenje aktivnosti radioaktivnih odpadkov z gama spektrometrijo (ISO 19017:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.30 27.120.30 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50574-2:2014
angleško: Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons - Part 2: specification for de-pollution
slovensko: Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo izrabljenih gospodinjskih aparatov, ki vsebujejo hlapne fluoroogljike ali hlapne ogljikovodike - 2. del: Specifikacija za preprečevanje onesnaženja
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 97.030 13.030.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50625-2-3:2017
angleško: Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-3: Treatment requirements for temperature exchange equipment and other WEEE containing VFC and/or VHC
slovensko: Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 2-3. del: Zahteve za opremo za toplotno izmenjavo in drugo odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE), ki vsebuje VFC in/ali VHC
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 97.030 13.030.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50574-1:2012
angleško: Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons
slovensko: Zahteve za zbiranje, prevoz in ravnanje z gospodinjskimi napravami s pretečeno uporabnostjo, ki vsebujejo hlapne fluorokarbone ali hlapne ogljikovodike
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 97.030 13.030.30
Stopnja: 8000 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2012
Razveljavitev: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50574:2012/AC:2012
angleško: Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons
slovensko: Zahteve za zbiranje, prevoz in ravnanje z gospodinjskimi napravami s pretečeno uporabnostjo, ki vsebujejo hlapne fluorokarbone ali hlapne ogljikovodike
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 97.030 13.030.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2013
Razveljavitev: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50574-1:2012/AC:2014
angleško: Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons
slovensko: Zahteve za zbiranje, prevoz in ravnanje z gospodinjskimi napravami s pretečeno uporabnostjo, ki vsebujejo hlapne fluorokarbone ali hlapne ogljikovodike - Popravek AC
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 97.030 13.030.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Razveljavitev: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 50419:2021
angleško: Marking of electrical and electronic equipment (EEE) in respect to separate collection of waste EEE (WEEE)
slovensko: Označevanje električne in elektronske opreme glede na ločeno zbiranje odpadkov EEE (WEEE)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 01.080.20 31.020 29.020 13.030.30
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO/ASTM 52931
angleško: Additive manufacturing of metals - Environment, health and safety - General principles for use of metallic materials (ISO/ASTM DIS 52931:2021)
slovensko: Aditivna proizvodnja kovin - Okolje, zdravje in varnost - Splošna načela za uporabo kovinskih materialov (ISO/ASTM DIS 52931:2021)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.030 13.100 13.030.30 13.020.01
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi