ICS: 13.030.40 - Naprave in oprema za odstranjevanje in obdelavo odpadkov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 108
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-1:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 1. del: Zabojniki na dveh kolesih s prostornino do 400 l za iztresalnike z glavnikom - Mere in oblika
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-2:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 2. del: Zabojniki na štirih kolesih s prostornino do 1300 l in ravnim(-i) pokrovom(-i) za iztresalnike z rokama in/ali glavnikom - Mere in oblika
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-3:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 3. del: Zabojniki na štirih kolesih s prostornino do 1300 l in izbočenim(-i) pokrovom(-i) za iztresalnike z rokama in/ali glavnikom - Mere in oblika
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-4:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 4. del: Zabojniki na štirih kolesih s prostornino do 1700 l in ravnim(-i) pokrovom(-i) za široke iztresalnike z rokama ali BG in/ali glavnikom - Mere in oblika
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-5:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 5. del: Zahtevane lastnosti in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-6:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health requirements
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 6. del: Varnostne in zdravstvene zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13492:2018
angleško: Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment
slovensko: Geosintetične zapore - Zahtevane lastnosti za uporabo pri konstrukciji odlagališč za tekoče odpadke, prenosnih postaj in drugih zabojnikov
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13493:2018
angleško: Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites
slovensko: Geosintetične ovire - Zahtevane lastnosti pri gradnji začasnih shramb za trdne odpadke in odlagališč
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13592:2017
angleško: Plastics sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods
slovensko: Plastične vreče za zbiranje odpadkov iz gospodinjstev - Vrste, zahteve in preskusne metode
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.080 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13593:2003
angleško: Packaging - Paper sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods
slovensko: Embalaža – Papirnate vreče za zbiranje gospodinjskih odpadkov – Vrste, zahteve in preskusne metode
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.080 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13656:2020
angleško: Soil, treated biowaste, sludge and waste - Digestion with a hydrochloric (HCl), nitric (HNO3) and tetrafluoroboric (HBF4) or hydrofluoric (HF) acid mixture for subsequent determination of elements
slovensko: Tla, obdelani biološki odpadki, blato in odpadki - Razklop z zmesjo klorovodikove kisline (HCl), dušikove(V) kisline (HNO3) in tetrafluoroborove kisline (HBF4) ali fluorovodikove kisline (HF) za določevanje elementov
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13657:2002
angleško: Characterization of waste - Digestion for subsequent determination of aqua regia soluble portion of elements
slovensko: Karakterizacija odpadkov - Razklop z zlatotopko za določanje elementov
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14414:2004
angleško: Geosynthetics - Screening test method for determining chemical resistance for landfill applications
slovensko: Geosintetika - Presejalna preskusna metoda za ugotavljanje kemične odpornosti zemljišč za potrebe deponij
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 13.030.40 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14582:2016
angleško: Characterization of waste - Halogen and sulfur content - Oxygen combustion in closed systems and determination methods
slovensko: Karakterizacija odpadkov - Vsebnost halogena in žvepla - Sežig s kisikom v zaprtem sistemu in metode za določevanje
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1501-1:2021
angleško: Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles
slovensko: Vozila za zbiranje odpadkov - Splošne in varnostne zahteve - 1. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem zadaj
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1501-2:2021
angleško: Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse collection vehicles
slovensko: Vozila za zbiranje odpadkov - Splošne in varnostne zahteve - 2. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem s strani
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1501-3:2021
angleško: Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles
slovensko: Vozila za zbiranje odpadlov - Splošne in varnostne zahteve - 3. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem spredaj
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1501-4:2007
angleško: Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles
slovensko: Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 4. del: Navodilo za merjenje hrupa vozil za zbiranje odpadkov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 17.140.30 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1501-5:2021
angleško: Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles
slovensko: Vozila za zbiranje odpadkov - Splošne in varnostne zahteve - 5. del: Iztresalniki za vozila za zbiranje odpadkov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15132:2006
angleško: Container shells for mobile waste containers with a capacity up to 1 700 l - Performance requirements and test methods
slovensko: Ohišja premičnih zabojnikov za odpadke s prostornino do 1700 l – Izvedbene zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15366:2009
angleško: Winter and road service area maintenance equipment - Solid absorbents intended for road usage
slovensko: Oprema za vzdrževalna dela zimske službe in službe za vzdrževanje cest - Sredstva za absorpcijo ogljikovodikov, mineralnih olj in drugih tekočin za uporabo na cestah
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15584:2007
angleško: Characterisation of sludges - Guide to risk assessment especially in relation to use and disposal of sludges
slovensko: Karakterizacija blata - Vodilo za oceno tveganja s poudarkom na uporabi in odlaganju blata
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15906:2011
angleško: Winter maintenance equipment - Snow removal machines with rotating tools - Specification and clearing capacity
slovensko: Oprema za zimska vzdrževalna dela - Stroji za odstranjevanje snega z vrtljivimi orodji - Specifikacija in zmogljivost čiščenja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16252:2012
angleško: Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Horizontal baling presses - Safety requirements
slovensko: Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov - Vodoravno delujoče stiskalnice za bale - Varnostne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.120.10 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16500:2014
angleško: Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Vertical baling presses - Safety requirements
slovensko: Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov - Stiskalnice za bale - Varnostne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.120.10 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi