ICS: 13.030.50 - Recikliranje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 65
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 13688:2008
angleško : Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling
slovensko : Embalaža - Snovno recikliranje - Poročilo o zahtevah za snovi in materiale za preprečevanje trajnih ovir za recikliranje
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040 13.030.50
Stopnja : 9000 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13429:2004
angleško : Packaging - Reuse
slovensko : Embalaža - Večkratna uporaba
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13430:2004
angleško : Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling
slovensko : Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za predelavo s snovnim recikliranjem
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13437:2003
angleško : Packaging and material recycling - Criteria for recycling methods - Description of recycling processes and flow chart
slovensko : Embalaža in snovno recikliranje – Merila za metode recikliranja – Opis procesov recikliranja in diagram poteka
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13439:2003
angleško : Packaging - Rate of energy recovery - Definition and method of calculation
slovensko : Embalaža – Stopnja pridobivanja energije – Definicija in način izračuna
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 13.030.50 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13440:2003
angleško : Packaging - Rate of recycling - Definition and method of calculation
slovensko : Embalaža – Stopnja recikliranja – Definicija in način izračuna
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 13504:2000
angleško : Packaging - Material recovery - Criteria for a minimum content of recycled material
slovensko : Embalaža - Snovna izraba - Merila za najmanjšo količino recikliranega materiala
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 13.030.50 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14520:2007
angleško : Packaging - Reuse - Methods for assessing the performance of a reuse system
slovensko : Embalaža - Večkratna uporaba - Metode za ocenjevanje lastnosti delovanja sistema za večkratno uporabo
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15342:2007
angleško : Plastics - Recycled Plastics - Characterization of polystyrene (PS) recyclates
slovensko : Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija recikliranega polistirena (PS)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15343:2007
angleško : Plastics - Recycled Plastics - Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content
slovensko : Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Sledljivost in ugotavljanje skladnosti recikliranih polimernih materialov in recikliranih vsebin
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15344:2021
angleško : Plastics - Recycled plastics - Characterisation of Polyethylene (PE) recyclates
slovensko : Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija recikliranega polietilena (PE)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15345:2007
angleško : Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polypropylene (PP) recyclates
slovensko : Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija recikliranega polipropilena (PP)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15346:2014
angleško : Plastics - Recycled plastics - Characterisation of poly(vinyl chloride) (PVC) recyclates
slovensko : Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija reciklatov polivinilklorida (PVC)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15347:2007
angleško : Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of plastics wastes
slovensko : Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija odpadkov polimernih materialov
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15348:2014
angleško : Plastics - Recycled plastics - Characterisation of poly(ethylene terephthalate) (PET) recyclates
slovensko : Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija reciklatov polietilen-tereftalata (PET)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15353:2007
angleško : Plastics - Recycled plastics - Guidelines for the development of standards for recycled plastics
slovensko : Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Smernice za pripravo standardov za reciklirane polimerne materiale
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16010:2020
angleško : Plastics - Recycled plastics - Sampling procedures for testing plastics waste and recyclates
slovensko : Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Postopki vzorčenja za preskušanje polimernih odpadkov in reciklatov
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16011:2013
angleško : Plastics - Recycled plastics - Sample preparation
slovensko : Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Priprava vzorcev
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16861:2015
angleško : Plastics - Recycled plastics - Determination of selected marker compounds in food grade recycled polyethylene terephthalate (PET)
slovensko : Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Določevanje izbranih označevalcev spojin v hrani razreda recikliranega polietilenskega tereftalata (PET)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16916:2016
angleško : Materials obtained from End of Life Tyres - Determination of specific requirements for sampling and determination of moisture content using the oven-dry method
slovensko : Snovi iz izrabljenih avtomobilskih gum - Določanje specifičnih zahtev za vzorčenje in ugotavljanje deleža vlage z uporabo sušilnika
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.160.01 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17045:2020
angleško : Materials obtained from end of life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes
slovensko : Materiali, pridobljeni iz izrabljenih avtomobilskih gum - Kriteriji kakovosti za izbiro celih pnevmatik za predelavo in recikliranje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.160.01 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17188:2018
angleško : Materials obtained from end of life tyres (ELTs) - Sampling method for granulates and powders stored in big-bags
slovensko : Snovi iz izrabljenih avtomobilskih gum (ELT) - Metoda vzorčenja granulatov in praškov, shranjenih v velikih vrečah
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.160.01 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17410:2021
angleško : Plastics - Controlled loop recycling of PVC-U profiles from windows and doors
slovensko : Polimerni materiali - Nadzorovano krožno recikliranje oken in vrat iz profilov PVC-U
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.01 91.060.50 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1744-6:2006
angleško : Tests for chemical properties of aggregates - Part 6: Determination of the influence of recycled aggregate extract on the initial setting time of cement
slovensko : Preskusi kemičnih lastnosti agregatov - 6. del: Ugotavljanje vpliva izlužka recikliranega agregata na začetni čas vezanja cementa
TC : AGR - Agregati ICS : 13.030.50 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1744-8:2012
angleško : Tests for chemical properties of aggregates - Part 8: Sorting test to determine metal content of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA) Aggregates
slovensko : Preskusi kemičnih lastnosti agregatov - 8. del: Metoda razvrščanja za določevanje kovin v pepelu po sežigu gospodinjskih odpadkov
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi