ICS: 13.030.50 - Recikliranje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 62
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13688:2008
angleško: Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling
slovensko: Embalaža - Snovno recikliranje - Poročilo o zahtevah za snovi in materiale za preprečevanje trajnih ovir za recikliranje
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.040 13.030.50
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50614:2020
angleško: Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment
slovensko: Zahteve za pripravo ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.030.50
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13429:2004
angleško: Packaging - Reuse
slovensko: Embalaža - Večkratna uporaba
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13430:2004
angleško: Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling
slovensko: Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za predelavo s snovnim recikliranjem
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13437:2003
angleško: Packaging and material recycling - Criteria for recycling methods - Description of recycling processes and flow chart
slovensko: Embalaža in snovno recikliranje – Merila za metode recikliranja – Opis procesov recikliranja in diagram poteka
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13439:2003
angleško: Packaging - Rate of energy recovery - Definition and method of calculation
slovensko: Embalaža – Stopnja pridobivanja energije – Definicija in način izračuna
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.030.50 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13440:2003
angleško: Packaging - Rate of recycling - Definition and method of calculation
slovensko: Embalaža – Stopnja recikliranja – Definicija in način izračuna
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 13504:2000
angleško: Packaging - Material recovery - Criteria for a minimum content of recycled material
slovensko: Embalaža - Snovna izraba - Merila za najmanjšo količino recikliranega materiala
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.030.50 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14520:2007
angleško: Packaging - Reuse - Methods for assessing the performance of a reuse system
slovensko: Embalaža - Večkratna uporaba - Metode za ocenjevanje lastnosti delovanja sistema za večkratno uporabo
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15342:2007
angleško: Plastics - Recycled Plastics - Characterization of polystyrene (PS) recyclates
slovensko: Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija recikliranega polistirena (PS)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15343:2007
angleško: Plastics - Recycled Plastics - Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content
slovensko: Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Sledljivost in ugotavljanje skladnosti recikliranih polimernih materialov in recikliranih vsebin
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15344:2021
angleško: Plastics - Recycled plastics - Characterisation of Polyethylene (PE) recyclates
slovensko: Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija recikliranega polietilena (PE)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15345:2007
angleško: Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polypropylene (PP) recyclates
slovensko: Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija recikliranega polipropilena (PP)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15346:2014
angleško: Plastics - Recycled plastics - Characterisation of poly(vinyl chloride) (PVC) recyclates
slovensko: Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija reciklatov polivinilklorida (PVC)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15347:2007
angleško: Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of plastics wastes
slovensko: Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija odpadkov polimernih materialov
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15348:2014
angleško: Plastics - Recycled plastics - Characterisation of poly(ethylene terephthalate) (PET) recyclates
slovensko: Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija reciklatov polietilen-tereftalata (PET)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15353:2007
angleško: Plastics - Recycled plastics - Guidelines for the development of standards for recycled plastics
slovensko: Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Smernice za pripravo standardov za reciklirane polimerne materiale
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16010:2020
angleško: Plastics - Recycled plastics - Sampling procedures for testing plastics waste and recyclates
slovensko: Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Postopki vzorčenja za preskušanje polimernih odpadkov in reciklatov
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16011:2013
angleško: Plastics - Recycled plastics - Sample preparation
slovensko: Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Priprava vzorcev
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16861:2015
angleško: Plastics - Recycled plastics - Determination of selected marker compounds in food grade recycled polyethylene terephthalate (PET)
slovensko: Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Določevanje izbranih označevalcev spojin v hrani razreda recikliranega polietilenskega tereftalata (PET)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16916:2016
angleško: Materials obtained from End of Life Tyres - Determination of specific requirements for sampling and determination of moisture content using the oven-dry method
slovensko: Snovi iz izrabljenih avtomobilskih gum - Določanje specifičnih zahtev za vzorčenje in ugotavljanje deleža vlage z uporabo sušilnika
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.01 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17045:2020
angleško: Materials obtained from end of life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes
slovensko: Materiali, pridobljeni iz izrabljenih avtomobilskih gum - Kriteriji kakovosti za izbiro celih pnevmatik za predelavo in recikliranje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.01 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17188:2018
angleško: Materials obtained from end of life tyres (ELTs) - Sampling method for granulates and powders stored in big-bags
slovensko: Snovi iz izrabljenih avtomobilskih gum (ELT) - Metoda vzorčenja granulatov in praškov, shranjenih v velikih vrečah
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.01 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17410:2021
angleško: Plastics - Controlled loop recycling of PVC-U profiles from windows and doors
slovensko: Polimerni materiali - Nadzorovano krožno recikliranje oken in vrat iz profilov PVC-U
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.01 91.060.50 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1744-6:2006
angleško: Tests for chemical properties of aggregates - Part 6: Determination of the influence of recycled aggregate extract on the initial setting time of cement
slovensko: Preskusi kemičnih lastnosti agregatov - 6. del: Ugotavljanje vpliva izlužka recikliranega agregata na začetni čas vezanja cementa
TC: AGR - Agregati ICS: 13.030.50 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi