ICS: 13.030.99 - Drugi standardi v zvezi z odpadki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 35
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13427:2004
angleško : Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
slovensko : Embalaža - Zahteve za uporabo evropskih standardov na področju embalaže in odpadne embalaže
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13428:2004
angleško : Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
slovensko : Embalaža - Posebne zahteve za proizvodnjo in sestavo - Preventiva z zmanjševanjem pri izvoru
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13431:2004
angleško : Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
slovensko : Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za energetsko predelavo, vključno z določitvijo najnižje spodnje kurilne vrednosti
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13432:2000
angleško : Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging
slovensko : Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za kompostiranje in biorazgradnjo - Preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 13686:2001
angleško : Packaging - Optimization of energy recovery from packaging waste
slovensko : Embalaža - Optimizacija energijske predelave odpadne embalaže
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14045:2003
angleško : Packaging - Evaluation of the disintegration of packaging materials in practical oriented tests under defined composting conditions
slovensko : Embalaža – Vrednotenje razkroja embalažnih materialov v praktičnih preskusih pod določenimi pogoji kompostiranja
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14046:2003
angleško : Packaging - Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials under controlled composting conditions - Method by analysis of released carbon dioxide
slovensko : Embalaža – Vrednotenje končne aerobne biorazgradljivosti in razkroja embalažnih materialov pod nadzorovanimi pogoji kompostiranja – Metoda z analizo sproščenega ogljikovega dioksida
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14995:2006
angleško : Plastics - Evaluation of compostability - Test scheme and specifications
slovensko : Polimerni materiali - Vrednotenje primernosti za kompostiranje - Preskusna shema in specifikacije
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17366:2020
angleško : Waste management - Access control to collection containers - Identification and authorization
slovensko : Ravnanje z odpadki - Nadzor dostopa do zabojnikov za zbiranje odpadkov - Identifikacija in avtorizacija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17417:2020
angleško : Determination of the ultimate biodegradation of plastics materials in an aqueous system under anoxic (denitrifying) conditions - Method by measurement of pressure increase
slovensko : Ugotavljanje dokončne biorazgradnje plastičnih materialov v vodnem sistemu pri anoksičnih (denitrifikacijskih) pogojih - Metoda z meritvijo zviševanja tlaka
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14855-1:2012
angleško : Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 1: General method (ISO 14855-1:2012)
slovensko : Določanje končne aerobne biorazgradljivosti in razkroja polimernih materialov pod nadzorovanimi pogoji kompostiranja - Metoda z analizo sproščenega ogljikovega dioksida - 1. del: Splošna metoda (ISO 14855-1:2012)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 13.030.99 83.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14855-2:2018
angleško : Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory-scale test (ISO 14855-2:2018)
slovensko : Določanje končne aerobne biorazgradljivosti in razkroja polimernih materialov pod nadzorovanimi pogoji kompostiranja - Metoda z analizo sproščenega ogljikovega dioksida - 2. del: Gravimetrične metode za določevanje sproščenega ogljikovega dioksida v laboratorijskem merilu (ISO 14855-2:2018)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 13.030.99 83.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50625-1:2014
angleško : Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 1: General treatment requirements
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 1. del: Splošne zahteve za obdelavo
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50625-4:2017
angleško : Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 4: Specification for the collection and logistics associated with WEEE
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 4. del: Specifikacija za zbiranje in logistiko pripadajoče odpadne električne in elektronske opreme (WEEE)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.220.01 29.100.01 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50625-5:2017
angleško : Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 5: Specification for the final treatment of WEEE fractions - Copper and precious metals
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 5. del: Specifikacija za obdelavo frakcij WEEE - Baker in plemenite kovine
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50625-6:2018
angleško : Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 6: Report on the alignment between Directive 2012/19/EU and EN 50625 series standards and EN 50614
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 6. del: Poročilo o usklajenosti med Direktivo 2012/19/EU, skupino standardov EN 50625 in EN 50614
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.220.01 29.100.01 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16604-10:2019
angleško : Space sustainability - Space debris mitigation requirements (ISO 24113:2011, modified)
slovensko : Vesoljska vzdržljivost - Zahteve za zmanjšanje količine vesoljskih odpadkov (ISO 24113:2011, spremenjen)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.030.99 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50625-2-1:2014
angleško : Collection, logistics and treatment requirements for WEEE - Part 2-1: Treatment requirements for lamps
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 2-1. del: Obravnava zahtev za sijalke
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 29.140.99 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50625-2-2:2015
angleško : Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 2-2: Treatment requirements for WEEE containing CRTs and flat panel displays
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 2-2. del: Zahteve za obdelavo opreme, ki vsebuje CRT in ravne ekrane
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.120 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50625-2-4:2017
angleško : Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-4: Treatment requirements for photovoltaic panels
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 2-4. del: Obravnava zahtev za fotonapetostne plošče
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 27.160 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50625-3-1:2015
angleško : Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-1: Specification for de-pollution - General
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 3-1. del: Specifikacija za preprečevanje onesnaženja - Splošno
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.40 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50625-3-2:2016
angleško : Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 3-2: Technical specification for de-pollution - Lamps
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 3-2. del: Tehnična specifikacija za preprečevanje onesnaženja - Svetilke
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 29.140.99 13.020.40 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50625-3-3:2017
angleško : Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-3: Specification for de-pollution - WEEE containing CRTs and flat panel displays
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 3-3. del: Specifikacija za preprečevanje onesnaženja - WEEE, ki vsebuje CRT in ravne ekrane
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.120 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50625-3-4:2017
angleško : Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-4: Specification for de-pollution - temperature exchange equipment
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 3-4. del: Specifikacija za preprečevanje onesnaženja - Oprema za toplotno izmenjavo
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50625-3-5:2017
angleško : Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 3-5: Technical specification for de-pollution - Photovoltaic panels
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 3-5. del: Tehnična specifikacija za preprečevanje onesnaženja - Fotonapetostne plošče
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 13.020.40 27.160 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi