ICS: 13.040.01 - Kakovost zraka na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 31
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4225:1994
angleško: Air quality -- General aspects -- Vocabulary
slovensko: Kakovost zraka - Splošni vidiki - Slovar
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški in francoski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4226:2007
angleško: Air quality - General aspects - Units of measurement
slovensko: Kakovost zraka - Splošni vidiki - Merske enote
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7708:1995
angleško: Air quality - Particle size fraction definitions for health-related sampling
slovensko: Kakovost zraka - Definicije velikostnih razredov delcev pri vzorčenju v zvezi z zdravjem
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8756:1994
angleško: Air quality -- Handling of temperature, pressure and humidity data
slovensko: Kakovost zraka - Obravnavanje podatkov o temperaturi, tlaku in vlažnosti
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 9000 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9169:2006
angleško: Air quality - Definition and determination of performance characteristics of an automatic measuring system (ISO 9169:2006)
slovensko: Kakovost zraka – Definicije in določanje delovnih karakteristik avtomatskih merilnih sistemov (ISO 9169:2006)
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11222:2002
angleško: Air quality -- Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements
slovensko: Kakovost zraka – Določanje negotovosti časovnih povprečij pri meritvah kakovosti zraka
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11771:2010
angleško: Air quality - Determination of time-averaged mass emissions and emission factors - General approach (ISO 11771:2010)
slovensko: Kakovost zraka - Določevanje časovno povprečenih masnih emisij in emisijskih faktorjev - Splošni pristop (ISO 11771:2010)
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13725:2003
angleško: Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry
slovensko: Kakovost zraka – Ugotavljanje koncentracije vonja z dinamično olfaktometrijo
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13752:1998
angleško: Air quality -- Assessment of uncertainty of a measurement method under field conditions using a second method as reference
slovensko: Kakovost zraka - Ocenjevanje merilne negotovosti metode v terenskih razmerah z uporabo referenčne metode
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14065:2013
angleško: Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition (ISO 14065:2013)
slovensko: Toplogredni plini - Zahteve za organe na področju vrednotenja in preverjanja toplogrednih plinov za uporabo pri akreditaciji ali drugih oblikah priznavanja (ISO 14065:2013)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.040.01 07.060 13.020.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14956:2002
angleško: Air quality - Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty (ISO 14956:2002)
slovensko: Kakovost zraka - Vrednotenje primernosti merilnega postopka s primerjavo z zahtevano merilno negotovostjo (ISO 14956:2002)
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15859:2010
angleško: Air Quality - Certification of automated dust arrestment plant monitors for use on stationary sources - Performance criteria and test procedures
slovensko: Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov za nadzor naprav za zmanjševanje emisije prahu iz nepremičnih virov - Zahteve za delovanje in postopki preskušanja
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15980:2011
angleško: Air quality - Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene
slovensko: Kakovost zraka - Določevanje usedanja benzo[a]antracena, benzo[b]fluorantena, benzo[j]fluorantena, benzo[k]fluorantena, benzo[a]pirena, dibenzo[a,h]antracena in indeno[1,2,3-cd]pirena
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20988:2007
angleško: Air quality - Guidelines for estimating measurement uncertainty (ISO 20988:2007)
slovensko: Kakovost zraka - Smernice za ocenjevanje merilne negotovosti (ISO 20988:2007)
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7168-1:1999
angleško: Air quality -- Exchange of data -- Part 1: General data format
slovensko: Kakovost zraka - Izmenjava podatkov - 1. del: Splošna oblika podatkov
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 35.240.70 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7168-2:1999
angleško: Air quality -- Exchange of data -- Part 2: Condensed data format
slovensko: Kakovost zraka - Izmenjava podatkov - 2. del: Zgoščena oblika podatkov
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 35.240.70 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11665-6:2020
angleško: Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-6:2020)
slovensko: Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon Rn-222 - 6. del: Točkovna metoda za merjenje koncentracije aktivnosti (ISO 11665-6:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.240 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15267-1:2009
angleško: Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 1: General principles
slovensko: Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov (AMS) - 1. del: Splošna načela
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15267-2:2009
angleško: Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 2: Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process
slovensko: Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov (AMS) - 2. del: Začetno ocenjevanje proizvajalčevih sistemov kakovosti za AMS in nadzor nad proizvajalčevimi procesi proizvodnje po certificiranju
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15267-3:2007
angleško: Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 3: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources
slovensko: Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov - 3. del: Zahteve za delovanje in postopki preskušanja avtomatskih merilnih sistemov za spremljanje in nadzor emisij nepremičnih virov
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16017-1:2000
angleško: Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography - Part 1: Pumped sampling (ISO 16017-1:2000)
slovensko: Notranji in zunanji zrak ter zrak na delovnem mestu - Vzorčenje in analiza hlapnih organskih spojin z absorpcijskimi cevkami in kapilarno plinsko kromatografijo s toplotno desorpcijo - 1. del: Vzorčenje s črpanjem (ISO 16017–1.2000)
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16017-2:2003
angleško: Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography - Part 2: Diffusive sampling (ISO 16017-2:2003)
slovensko: Notranji in zunanji zrak ter zrak na delovnem mestu – Vzorčenje in analiza hlapnih organskih spojin z absorpcijskimi cevkami in kapilarno plinsko kromatografijo s toplotno desorpcijo – 2. del: Difuzijsko vzorčenje (ISO 16017-2:2003)
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13725:2003/AC:2006
angleško: Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry
slovensko: Kakovost zraka – Določevanje koncentracije vonja z dinamično olfaktometrijo – Popravek AC
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4226:1993
angleško: Air quality -- General aspects -- Units of measurement
slovensko: Kakovost zraka - Splošni vidiki - Merske enote
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01 01.060
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1995
Razveljavitev: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4618:2009
angleško: Aerospace series - Aircraft internal air quality standards, criteria and determination methods
slovensko: Aeronavtika - Standardi kakovosti za zrak v kabinah, merila in metode določanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.040.01 49.095
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2009
Razveljavitev: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi