ICS: 13.040.01 - Kakovost zraka na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 32
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4225:2020
angleško : Air quality - General aspects - Vocabulary
slovensko : Kakovost zraka - Splošni vidiki - Slovar
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4226:2007
angleško : Air quality - General aspects - Units of measurement
slovensko : Kakovost zraka - Splošni vidiki - Merske enote
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7708:1995
angleško : Air quality - Particle size fraction definitions for health-related sampling
slovensko : Kakovost zraka - Definicije velikostnih razredov delcev pri vzorčenju v zvezi z zdravjem
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8756:1994
angleško : Air quality -- Handling of temperature, pressure and humidity data
slovensko : Kakovost zraka - Obravnavanje podatkov o temperaturi, tlaku in vlažnosti
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 9000 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9169:2006
angleško : Air quality - Definition and determination of performance characteristics of an automatic measuring system (ISO 9169:2006)
slovensko : Kakovost zraka – Definicije in določanje delovnih karakteristik avtomatskih merilnih sistemov (ISO 9169:2006)
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11222:2002
angleško : Air quality -- Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements
slovensko : Kakovost zraka – Določanje negotovosti časovnih povprečij pri meritvah kakovosti zraka
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11771:2010
angleško : Air quality - Determination of time-averaged mass emissions and emission factors - General approach (ISO 11771:2010)
slovensko : Kakovost zraka - Določevanje časovno povprečenih masnih emisij in emisijskih faktorjev - Splošni pristop (ISO 11771:2010)
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13725:2003
angleško : Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry
slovensko : Kakovost zraka – Ugotavljanje koncentracije vonja z dinamično olfaktometrijo
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13752:1998
angleško : Air quality -- Assessment of uncertainty of a measurement method under field conditions using a second method as reference
slovensko : Kakovost zraka - Ocenjevanje merilne negotovosti metode v terenskih razmerah z uporabo referenčne metode
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14956:2002
angleško : Air quality - Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty (ISO 14956:2002)
slovensko : Kakovost zraka - Vrednotenje primernosti merilnega postopka s primerjavo z zahtevano merilno negotovostjo (ISO 14956:2002)
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15859:2010
angleško : Air Quality - Certification of automated dust arrestment plant monitors for use on stationary sources - Performance criteria and test procedures
slovensko : Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov za nadzor naprav za zmanjševanje emisije prahu iz nepremičnih virov - Zahteve za delovanje in postopki preskušanja
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15980:2011
angleško : Air quality - Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene
slovensko : Kakovost zraka - Določevanje usedanja benzo[a]antracena, benzo[b]fluorantena, benzo[j]fluorantena, benzo[k]fluorantena, benzo[a]pirena, dibenzo[a,h]antracena in indeno[1,2,3-cd]pirena
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17423:2020
angleško : Energy performance of buildings - Determination and reporting of Primary Energy Factors (PEF) and CO2 emission coefficient - General Principles, Module M1-7
slovensko : Energijske lastnosti stavb - Določanje in poročanje o faktorjih primarne energije (PEF) in emisijskem koeficientu CO2 - Splošna načela - Modul M1-7
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.120.10 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20988:2007
angleško : Air quality - Guidelines for estimating measurement uncertainty (ISO 20988:2007)
slovensko : Kakovost zraka - Smernice za ocenjevanje merilne negotovosti (ISO 20988:2007)
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7168-1:1999
angleško : Air quality -- Exchange of data -- Part 1: General data format
slovensko : Kakovost zraka - Izmenjava podatkov - 1. del: Splošna oblika podatkov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 35.240.70 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7168-2:1999
angleško : Air quality -- Exchange of data -- Part 2: Condensed data format
slovensko : Kakovost zraka - Izmenjava podatkov - 2. del: Zgoščena oblika podatkov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 35.240.70 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-6:2020
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-6:2020)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon Rn-222 - 6. del: Točkovna metoda za merjenje koncentracije aktivnosti (ISO 11665-6:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.240 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15267-1:2009
angleško : Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 1: General principles
slovensko : Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov (AMS) - 1. del: Splošna načela
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 03.120.20 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15267-2:2009
angleško : Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 2: Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process
slovensko : Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov (AMS) - 2. del: Začetno ocenjevanje proizvajalčevih sistemov kakovosti za AMS in nadzor nad proizvajalčevimi procesi proizvodnje po certificiranju
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 03.120.20 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15267-3:2007
angleško : Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 3: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources
slovensko : Kakovost zraka - Certificiranje avtomatskih merilnih sistemov - 3. del: Zahteve za delovanje in postopki preskušanja avtomatskih merilnih sistemov za spremljanje in nadzor emisij nepremičnih virov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 03.120.20 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16017-1:2000
angleško : Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography - Part 1: Pumped sampling (ISO 16017-1:2000)
slovensko : Notranji in zunanji zrak ter zrak na delovnem mestu - Vzorčenje in analiza hlapnih organskih spojin z absorpcijskimi cevkami in kapilarno plinsko kromatografijo s toplotno desorpcijo - 1. del: Vzorčenje s črpanjem (ISO 16017–1.2000)
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16017-2:2003
angleško : Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography - Part 2: Diffusive sampling (ISO 16017-2:2003)
slovensko : Notranji in zunanji zrak ter zrak na delovnem mestu – Vzorčenje in analiza hlapnih organskih spojin z absorpcijskimi cevkami in kapilarno plinsko kromatografijo s toplotno desorpcijo – 2. del: Difuzijsko vzorčenje (ISO 16017-2:2003)
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13725:2003/AC:2006
angleško : Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry
slovensko : Kakovost zraka – Določevanje koncentracije vonja z dinamično olfaktometrijo – Popravek AC
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4225:1994
angleško : Air quality -- General aspects -- Vocabulary
slovensko : Kakovost zraka - Splošni vidiki - Slovar
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01 01.040.13
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
Razveljavitev : 01-May-2021
angleški in francoski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4226:1993
angleško : Air quality -- General aspects -- Units of measurement
slovensko : Kakovost zraka - Splošni vidiki - Merske enote
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01 01.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
Razveljavitev : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi