ICS: 13.040.20 - Kakovost okoljskega zraka

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 165
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4219:1979
angleško : Air quality - Determination of gaseous sulphur compounds in ambient air - Sampling equipment
slovensko : Kakovost zraka - Določevanje plinastih žveplovih spojin v zunanjem zraku - Oprema za vzorčenje
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4220:1983
angleško : Ambient air - Determination of a gaseous acid air pollution index - Titrimetric method with indicator or potentiometric end-point detection
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje indeksa onesnaženosti zraka s kislimi plini - Titrimetrijska metoda z indikatorsko ali potenciometrijsko detekcijo končne točke
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4221:1980
angleško : Air quality -- Determination of mass concentration of sulphur dioxide in ambient air -- Thorin spectrophotometric method
slovensko : Kakovost zraka - Določanje masne koncentracije žveplovega dioksida v okoljskem zraku - Spektrofotometrična metoda s Thorinom
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4224:2000
angleško : Ambient air - Determination of carbon monoxide - Non-dispersive infrared spectrometric method
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje ogljikovega monoksida - Nedisperzijska infrardeča spektrofotometrijska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6767:1990
angleško : Ambient air - Determination of the mass concentration of sulfur dioxide - Tetrachloromercurate (TCM)/pararosaniline method
slovensko : Zunanji zrak - Določanje masne koncentracije žveplovega dioksida - (TCM)Tetrakloromerkuratna/pararosanilinska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6768:1998
angleško : Ambient air -- Determination of mass concentration of nitrogen dioxide -- Modified Griess-Saltzman method
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje masne koncentracije dušikovega dioksida - Prilagojena Griess-Saltzmanova metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7996:1985
angleško : Ambient air -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -- Chemiluminescence method
slovensko : Zunanji zrak - Ugotavljanje masne koncentracije dušikovih oksidov - Kemoluminiscenčna metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8186:1989
angleško : Ambient air - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Gas chromatographic method
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje masne koncentracije ogljikovega monoksida - Metoda plinske kromatografije
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9359:1989
angleško : Air quality - Stratified sampling method for assessment of ambient air quality
slovensko : Kakovost zraka - Stratificirana metoda vzorčenja pri ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9835:1993
angleško : Ambient air - Determination of a black smoke index
slovensko : Zunanji zrak - Določanje indeksa črnine dima
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9855:1993
angleško : Ambient air - Determination of the particulate lead content of aerosols collected on filters - Atomic absorption spectrometric method
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje svinca v aerosolih, zbranih na filtrih - Atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10312:2019
angleško : Ambient air - Determination of asbestos fibres - Direct transfer transmission electron microscopy method
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje azbestnih vlaken - Metoda transmisijske elektronske mikroskopije z neposrednim prenosom
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10313:1993
angleško : Ambient air -- Determination of the mass concentration of ozone -- Chemiluminescence method
slovensko : Okoljski zrak - Ugotavljanje masne koncentracije ozona - Kemiluminiscenčna metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10473:2000
angleško : Ambient air - Measurement of the mass of particulate matter on a filter medium - Beta-ray absorption method
slovensko : Zunanji zrak - Merjenje mase delcev na filterskem mediju - Metoda absorpcije beta žarkov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10498:2004
angleško : Ambient air -- Determination of sulfur dioxide -- Ultraviolet fluorescence method
slovensko : Zunanji zrak – Določevanje žveplovega dioksida – Metoda ultravijolične fluorescence
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12341:2014
angleško : Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter
slovensko : Zunanji zrak - Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM10 ali PM2,5
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12884:2000
angleško : Ambient air -- Determination of total (gas and particle-phase) polycyclic aromatic hydrocarbons -- Collection on sorbent-backed filters with gas chromatographic/mass spectrometric analyses
slovensko : Zunanji zrak – Določevanje celotnih (plinska in trdna faza) policikličnih aromatskih ogljikovodikov – Zbiranje na filtrih z absorbentom s plinsko kromatografsko/masno spektometrijsko analizo
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13138:2012
angleško : Air quality - Sampling conventions for airborne particle deposition in the human respiratory system (ISO 13138:2012)
slovensko : Kakovost zraka - Dogovorjeno vzorčenje lebdečih delcev, ki se nalagajo v človeškem respiratornem traktu (ISO 13138:2011)
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13794:2019
angleško : Ambient air - Determination of asbestos fibres - Indirect-transfer transmission electron microscopy method
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje azbestnih vlaken - Metoda transmisijske elektronske mikroskopije s posrednim prenosom
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13964:1998
angleško : Air quality -- Determination of ozone in ambient air -- Ultraviolet photometric method
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje ozona - Ultravijolična fotometrijska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14211:2012
angleško : Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence
slovensko : Zunanji zrak - Standardna metoda za določevanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemiluminiscenco
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14212:2012
angleško : Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence
slovensko : Zunanji zrak - Standardna metoda za določevanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 14377:2002
angleško : Air quality - Approach to uncertainty estimation for ambient air reference measurement methods
slovensko : Kakovost zraka - Pristop k ocenjevanju merilne negotovosti referenčnih merilnih metod za zunanji zrak
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14412:2004
angleško : Indoor air quality - Diffusive samplers for the determination of concentrations of gases and vapours - Guide for selection, use and maintenance
slovensko : Kakovost notranjega zraka - Difuzijski vzorčevalniki za določevanje koncentracije plinov in par – Vodilo za izbiro, uporabo in vzdrževanje
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14625:2012
angleško : Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry
slovensko : Zunanji zrak - Standardna metoda za določevanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi