ICS: 13.040.20 - Kakovost okoljskega zraka

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 165
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4219:1979
angleško: Air quality - Determination of gaseous sulphur compounds in ambient air - Sampling equipment
slovensko: Kakovost zraka - Določevanje plinastih žveplovih spojin v zunanjem zraku - Oprema za vzorčenje
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4220:1983
angleško: Ambient air - Determination of a gaseous acid air pollution index - Titrimetric method with indicator or potentiometric end-point detection
slovensko: Zunanji zrak - Določevanje indeksa onesnaženosti zraka s kislimi plini - Titrimetrijska metoda z indikatorsko ali potenciometrijsko detekcijo končne točke
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4221:1980
angleško: Air quality -- Determination of mass concentration of sulphur dioxide in ambient air -- Thorin spectrophotometric method
slovensko: Kakovost zraka - Določanje masne koncentracije žveplovega dioksida v okoljskem zraku - Spektrofotometrična metoda s Thorinom
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4224:2000
angleško: Ambient air - Determination of carbon monoxide - Non-dispersive infrared spectrometric method
slovensko: Zunanji zrak - Določevanje ogljikovega monoksida - Nedisperzijska infrardeča spektrofotometrijska metoda
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6767:1990
angleško: Ambient air - Determination of the mass concentration of sulfur dioxide - Tetrachloromercurate (TCM)/pararosaniline method
slovensko: Zunanji zrak - Določanje masne koncentracije žveplovega dioksida - (TCM)Tetrakloromerkuratna/pararosanilinska metoda
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6768:1998
angleško: Ambient air -- Determination of mass concentration of nitrogen dioxide -- Modified Griess-Saltzman method
slovensko: Zunanji zrak - Določevanje masne koncentracije dušikovega dioksida - Prilagojena Griess-Saltzmanova metoda
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7996:1985
angleško: Ambient air -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -- Chemiluminescence method
slovensko: Zunanji zrak - Ugotavljanje masne koncentracije dušikovih oksidov - Kemoluminiscenčna metoda
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8186:1989
angleško: Ambient air - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Gas chromatographic method
slovensko: Zunanji zrak - Določevanje masne koncentracije ogljikovega monoksida - Metoda plinske kromatografije
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9359:1989
angleško: Air quality - Stratified sampling method for assessment of ambient air quality
slovensko: Kakovost zraka - Stratificirana metoda vzorčenja pri ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9835:1993
angleško: Ambient air - Determination of a black smoke index
slovensko: Zunanji zrak - Določanje indeksa črnine dima
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9855:1993
angleško: Ambient air - Determination of the particulate lead content of aerosols collected on filters - Atomic absorption spectrometric method
slovensko: Zunanji zrak - Določevanje svinca v aerosolih, zbranih na filtrih - Atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10312:2019
angleško: Ambient air - Determination of asbestos fibres - Direct transfer transmission electron microscopy method
slovensko: Zunanji zrak - Določevanje azbestnih vlaken - Metoda transmisijske elektronske mikroskopije z neposrednim prenosom
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10313:1993
angleško: Ambient air -- Determination of the mass concentration of ozone -- Chemiluminescence method
slovensko: Okoljski zrak - Ugotavljanje masne koncentracije ozona - Kemiluminiscenčna metoda
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10473:2000
angleško: Ambient air - Measurement of the mass of particulate matter on a filter medium - Beta-ray absorption method
slovensko: Zunanji zrak - Merjenje mase delcev na filterskem mediju - Metoda absorpcije beta žarkov
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10498:2004
angleško: Ambient air -- Determination of sulfur dioxide -- Ultraviolet fluorescence method
slovensko: Zunanji zrak – Določevanje žveplovega dioksida – Metoda ultravijolične fluorescence
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12341:2014
angleško: Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter
slovensko: Zunanji zrak - Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM10 ali PM2,5
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12884:2000
angleško: Ambient air -- Determination of total (gas and particle-phase) polycyclic aromatic hydrocarbons -- Collection on sorbent-backed filters with gas chromatographic/mass spectrometric analyses
slovensko: Zunanji zrak – Določevanje celotnih (plinska in trdna faza) policikličnih aromatskih ogljikovodikov – Zbiranje na filtrih z absorbentom s plinsko kromatografsko/masno spektometrijsko analizo
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13138:2012
angleško: Air quality - Sampling conventions for airborne particle deposition in the human respiratory system (ISO 13138:2012)
slovensko: Kakovost zraka - Dogovorjeno vzorčenje lebdečih delcev, ki se nalagajo v človeškem respiratornem traktu (ISO 13138:2011)
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13794:2019
angleško: Ambient air - Determination of asbestos fibres - Indirect-transfer transmission electron microscopy method
slovensko: Zunanji zrak - Določevanje azbestnih vlaken - Metoda transmisijske elektronske mikroskopije s posrednim prenosom
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13964:1998
angleško: Air quality -- Determination of ozone in ambient air -- Ultraviolet photometric method
slovensko: Zunanji zrak - Določevanje ozona - Ultravijolična fotometrijska metoda
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14211:2012
angleško: Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence
slovensko: Zunanji zrak - Standardna metoda za določevanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemiluminiscenco
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14212:2012
angleško: Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence
slovensko: Zunanji zrak - Standardna metoda za določevanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 14377:2002
angleško: Air quality - Approach to uncertainty estimation for ambient air reference measurement methods
slovensko: Kakovost zraka - Pristop k ocenjevanju merilne negotovosti referenčnih merilnih metod za zunanji zrak
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14412:2004
angleško: Indoor air quality - Diffusive samplers for the determination of concentrations of gases and vapours - Guide for selection, use and maintenance
slovensko: Kakovost notranjega zraka - Difuzijski vzorčevalniki za določevanje koncentracije plinov in par – Vodilo za izbiro, uporabo in vzdrževanje
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14625:2012
angleško: Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry
slovensko: Zunanji zrak - Standardna metoda za določevanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi