ICS: 13.040.30 - Kakovost zraka na delovnem mestu

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 130
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 481:1993
angleško: Workplace atmospheres - Size fraction definitions for measurement of airborne particles
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Definicije velikostnih razredov za merjenje lebdečih delcev
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 482:2021
angleško: Workplace exposure - Procedures for the determination of the concentration of chemical agents - Basic performance requirements
slovensko: Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 838:2010
angleško: Workplace exposure - Procedures for measuring gases and vapours using diffusive samplers - Requirements and test methods
slovensko: Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za merjenje plinov in par z difuzijskimi vzorčevalniki - Zahteve in preskusne metode
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1540:2011
angleško: Workplace exposure - Terminology
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Terminologija
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8518:2001
angleško: Workplace air -- Determination of particulate lead and lead compounds -- Flame or electrothermal atomic absorption spectrometric method
slovensko: Zrak na delovnem mestu – Določevanje svinca in svinčevih spojin v delcih – Plamenska ali elektrotermijska atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8672:2014
angleško: Air quality - Determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by phase contrast optical microscopy - Membrane filter method
slovensko: Kakovost zraka - Ugotavljanje številčne koncentracije lebdečih anorganskih vlaken z metodo fazno kontrastne optične mikroskopije - Metoda z membranskim filtrom
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8760:1990
angleško: Work-place air - Determination of mass concentration of carbon monoxide - Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Določevanje masne koncentracije ogljikovega monoksida - Metoda uporabe detekcijskih cevk z neposrednim odčitavanjem ob kratkotrajnem vzorčenju
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8761:1989
angleško: Work-place air - Determination of mass concentration of nitrogen dioxide - Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Določevanje masne koncentracije dušikovega dioksida - Metoda uporabe detekcijskih cevk z neposrednim odčitavanjem ob kratkotrajnem vzorčenju
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9486:1991
angleško: Workplace air - Determination of vaporous chlorinated hydrocarbons - Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Določevanje par kloriranih ogljikovodikov - Cevke z aktivnim ogljem/desorpcija s topilom/metoda plinske kromatografije
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9487:1991
angleško: Workplace air - Determination of vaporous aromatic hydrocarbons - Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Določevanje par aromatskih ogljikovodikov - Cevke z aktivnim ogljem/desorpcija s topilom/metoda plinske kromatografije
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11041:1996
angleško: Workplace air -- Determination of particulate arsenic and arsenic compounds and arsenic trioxide vapour -- Method by hydride generation and atomic absorption spectrometry
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Ugotavljanje arzenovega prahu, arzenovih spojin in plinastega arzenovega trioksida z metodo generiranja hidrida in atomsko absorpcijsko spektrometrijo
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11174:1996
angleško: Workplace air -- Determination of particulate cadmium and cadmium compounds -- Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric method
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Ugotavljanje kadmijevega prahu in kadmijevih spojin - Plamenska in elektrotermična atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13098:2019
angleško: Workplace exposure - Measurement of airborne microorganisms and microbial compounds - General requirements
slovensko: Izpostavljenost na delovnem mestu - Ugotavljanje prisotnosti mikroorganizmov v zraku in merjenje njihovih metabolitov - Splošne zahteve
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30 07.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13137:2013
angleško: Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical and biological agents - Requirements and test methods (ISO 13137:2013)
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Črpalke za osebno vzorčenje kemičnih in bioloških agensov - Zahteve in preskusne metode (ISO 13137:2013)
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 23.080 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13936:2014
angleško: Workplace exposure - Procedures for measuring a chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour - Requirements and test methods
slovensko: Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki merjenja kemičnih agensov, prisotnih kot zmesi lebdečih delcev in par - Zahteve in preskusne metode
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14031:2021
angleško: Workplace exposure - Quantitative measurement of airborne endotoxins
slovensko: Izpostavljenost na delovnem mestu - Kvantitativno določevanje lebdečih endotoksinov
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 14382:2012
angleško: Workplace atmospheres - Determination of toluene diisocyanate vapours using 1-(2-pyridyl)piperazine-coated glass fibre filters and analysis by high performance liquid chromatography with ultraviolet and fluorescence detectors
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Določevanje hlapov toluen diizocianata z uporabo filtrov s steklenimi vlakni, prevlečenimi z 1-(2-piridil)piperazinom, in analizo s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z ultravijoličnimi in fluorescenčnimi detektorji
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14530:2004
angleško: Workplace atmospheres - Determination of diesel particulate matter - General requirements
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Določevanje delcev iz dizelskih motorjev - Splošne zahteve
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14583:2004
angleško: Workplace atmospheres - Volumetric bioaerosol sampling devices - Requirements and test methods
slovensko: Zrak na delovnem mestu – Naprave za volumetrično vzorčenje bioaerosolov - Zahteve in preskusne metode
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15230:2005
angleško: Workplace atmospheres - Guidance for sampling of inhalable, thoracic and respirable aerosol fractions
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Navodilo za vzorčenje inhalabilnih, torakalnih in respirabilnih frakcij aerosolov
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15547:2007
angleško: Workplace atmospheres - Calculation of the health-related aerosol fraction concentration from the concentration measured by a sampler with known performance characteristics
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Izračunavanje koncentracije z zdravjem povezanih frakcij aerosolov iz koncentracije, izmerjene z vzorčevalnikom znanih delovnih karakteristik
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15767:2009
angleško: Workplace atmospheres - Controlling and characterizing uncertainty in weighing collected aerosols
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Pregled in opis napak pri tehtanju zbranih aerosolov
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 16107:2007
angleško: Workplace atmospheres - Protocol for evaluating the performance of diffusive samplers
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Protokol za vrednotenje lastnosti difuzijskih vzorčevalnikov
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16639:2019
angleško: Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities (ISO 16639:2017)
slovensko: Nadzorovanje koncentracije aktivnosti radioaktivnih snovi v zraku na delovnem mestu v jedrskih postrojih (ISO 16639:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.20 13.280 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 16702:2007
angleško: Workplace air quality - Determination of total organic isocyanate groups in air using 1-(2-methoxyphenyl)piperazine and liquid chromatography
slovensko: Kakovost zraka na delovnem mestu - Določevanje celotnih organskih izocianatnih skupin v zraku z uporabo 1-(2-metoksifenil)piperazina in tekočinske kromatografije
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi