ICS: 13.040.40 - Emisije nepremičnih virov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 164
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 1404:1994
angleško : Determination of emissions from appliances burning gaseous fuels during type-testing
slovensko : Ugotavljanje emisij plinskih aparatov pri tipskem preskušanju
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.20 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1911:2010
angleško : Stationary source emissions - Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije plinastih kloridov, izraženih kot HCl - Standardna referenčna metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7934:1989
angleško : Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Hydrogen peroxide/barium perchlorate/Thorin method
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Ugotavljanje masne koncentracije žveplovega dioksida - Metoda z vodikovim peroksidom/barijevim perkloratom/Thorinom
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7935:1992
angleško : Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Performance characteristics of automated measuring methods
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Ugotavljanje masne koncentracije žveplovega dioksida - Delovne karakteristike avtomatskih merilnih metod
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9096:2017
angleško : Stationary source emissions - Manual determination of mass concentration of particulate matter
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Ročno določevanje masne koncentracije delcev
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10155:1995
angleško : Stationary source emissions - Automated monitoring of mass concentrations of particles - Performance characteristics, test methods and specifications
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Avtomatski monitoring masne koncentracije delcev - Delovne karakteristike, preskusne metode in specifikacije
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10396:2007
angleško : Stationary source emissions - Sampling for the automated determination of gas emission concentrations for permanently-installed monitoring systems
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Vzorčenje za avtomatsko določevanje koncentracij emisij plinov pri trajno vgrajenih/nameščenih sistemih monitoringa
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10397:1993
angleško : Stationary source emissions -- Determination of asbestos plant emissions -- Method by fibre count measurement
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Ugotavljanje emisije iz proizvodnje azbesta - Metoda štetja vlaken
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10780:1994
angleško : Stationary source emissions - Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Meritev hitrosti in volumskega pretoka plinskih tokov v odvodnikih
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10849:1996
angleško : Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -- Performance characteristics of automated measuring systems
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Ugotavljanje masne koncentracije dušikovih oksidov - Delovne karakteristike avtomatskih merilnih sistemov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1093-1:2008
angleško : Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 1: Selection of test methods
slovensko : Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 1. del: Izbor preskusnih metod
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11564:1998
angleško : Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -- Naphthylethylenediamine photometric method
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije dušikovih oksidov - Naftiletilendiamin fotometrijska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11632:1998
angleško : Stationary source emissions -- Determination of mass concentration of sulfur dioxide -- Ion chromatography method
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije žveplovega dioksida - Ionska kromatografska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12039:2019
angleško : Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen in flue gas - Performance characteristics of automated measuring systems
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in kisika v odpadnih plinih - Delovne karakteristike avtomatskih merilnih sistemov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12141:2002
angleško : Stationary source emissions - Determination of mass concentration of particulate matter (dust) at low concentrations - Manual gravimetric method
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje nizkih masnih koncentracij delcev (prahu) - Ročna gravimetrijska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12619:2013
angleško : Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje masnih koncentracij celotnega organskega ogljika v plinasti fazi - Kontinuirana metoda plamenske ionizacijske detekcije
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13199:2012
angleško : Stationary source emissions - Determination of total volatile organic compounds (TVOCs) in waste gases from non-combustion processes - Non-dispersive infrared analyser equipped with catalytic converter (ISO 13199:2012)
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje celotnih hlapnih organskih spojin (TVOC) v odpadnih plinih nezgorevalnih procesov - Nedisperzivni infrardeči analizator, opremljen s katalitskim pretvornikom (ISO 13199:2012)
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13211:2001
angleško : Air quality - Stationary source emissions - Manual method of determination of the concentration of total mercury
slovensko : Kakovost zraka - Emisije nepremičnih virov - Ročna metoda za določevanje koncentracije celotnega živega srebra
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13271:2012
angleško : Stationary source emissions - Determination of PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas - Measurement at higher concentrations by use of virtual impactors
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije PM10/PM2,5 v odpadnih plinih - Meritve pri večjih koncentracijah z uporabo impaktorjev
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 13649:2014
angleško : Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Sorptive sampling method followed by solvent extraction or thermal desorption
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije posameznih organskih spojin v plinasti fazi - Vzorčenje z adsorpcijo in ekstrakcija s topilom ali termična desorpcija
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13833:2013
angleško : Stationary source emissions - Determination of the ratio of biomass (biogenic) and fossil-derived carbon dioxide - Radiocarbon sampling and determination (ISO 13833:2013)
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje razmerja ogljikovega dioksida biomasnega in fosilnega izvora - Vzorčenje in določevanje izotopov ogljika (ISO 13833:2013)
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14164:1999
angleško : Stationary source emissions -- Determination of the volume flowrate of gas streams in ducts -- Automated method
slovensko : Emisije nepremičnih virov – Določevanje volumskega pretoka plinskih tokov v odvodnikih – Avtomatska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14181:2014
angleško : Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Zagotavljanje kakovosti avtomatskih merilnih sistemov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14385:2004
angleško : Stationary source emissions - Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI and V
slovensko : Emisije nepremičnih virov – Določevanje celotne emisije As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI in V
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14789:2017
angleško : Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje volumske koncentracije kisika - Standardna referenčna metoda: paramagnetizem
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi