ICS: 13.040.50 - Emisije izpušnih plinov v prometu

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 8 od 8


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 789-4:1986
angleško : Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 4: Measurement of exhaust smoke
slovensko : Kmetijski traktorji - Preskusne metode - 4. del: Meritve izpušnih plinov
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.10 13.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16258:2012
angleško : Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services (freight and passengers)
slovensko : Metode za izračun in objavo rabe energije in izpustov toplogrednih plinov pri transportnih storitvah (transport blaga in oseb)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.40 13.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17378:2019
angleško : Intelligent transport systems - Urban ITS - Air quality management in urban areas
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Mestni ITS - Upravljanje kakovosti zraka v mestnih območjih
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 13.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18854:2015
angleško : Small craft - Reciprocating internal combustion engines exhaust emission measurement - Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions (ISO 18854:2015)
slovensko : Mala plovila - Merjenje emisij izpušnih plinov batnih strojev z notranjim zgorevanjem - Merjenje plinastih emisij ter emisij trdnih delcev (ISO 18854:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.50 47.080 47.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50545-1:2011
angleško : Electrical apparatus for the detection and measurement of toxic and combustible gases in car parks and tunnels - Part 1: General performance requirements and test methods for the detection and measurement of carbon monoxide and nitrogen oxides
slovensko : Električne naprave za odkrivanje in merjenje strupenih in gorljivih plinov na avtomobilskih parkiriščih in v predorih - 1. del: Splošne tehnične zahteve in preskusne metode za zaznavanje in merjenje ogljikovega monoksida in dušikovih oksidov
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 13.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50545-1:2011/A1:2016
angleško : Electrical apparatus for the detection and measurement of toxic and combustible gases in car parks and tunnels - Part 1: General performance requirements and test methods for the detection and measurement of carbon monoxide and nitrogen oxides
slovensko : Električne naprave za odkrivanje in merjenje strupenih in gorljivih plinov na avtomobilskih parkiriščih in v predorih - 1. del: Splošne tehnične zahteve in preskusne metode za zaznavanje in merjenje ogljikovega monoksida in dušikovih oksidov - Dopolnilo A1
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 13.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13444-1:2001
angleško : Electrically propelled road vehicles - Measurement of emissions of hybrid vehicles - Part 1: Thermal electric hybrid vehicles
slovensko : Electrically propelled road vehicles - Measurement of emissions of hybrid vehicles - Part 1: Thermal electric hybrid vehicles
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 43.120 13.040.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
Razveljavitev : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN ISO 14083
angleško : Greenhouse gases - Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations (ISO/DIS 14083:2022)
slovensko : Toplogredni plini - Količinsko določanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih prometne verige (ISO/DIS 14083:2022)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.50 13.020.40
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi