ICS: 13.040.99 - Drugi standardi v zvezi s kakovostjo zraka

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 27
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16242:2012
angleško : Conservation of cultural property - Procedures and instruments for measuring humidity in the air and moisture exchanges between air and cultural property
slovensko : Ohranjanje kulturne dediščine - Postopki in instrumenti za merjenje vlažnosti v zraku in izmenjave vlage med zrakom in kulturno dediščino
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 97.195
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16641:2016
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air - Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-state nuclear track detectors (ISO 16641:2014)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak - Radon 220: Integrirane merilne metode za ugotavljanje povprečne koncentracije aktivnosti s pasivnimi polprevodniškimi detektorji nuklearnih sledi (ISO 16641:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29464:2019
angleško : Cleaning of air and other gases - Terminology (ISO 29464:2017)
slovensko : Čiščenje zraka in drugih plinov - Terminologija (ISO 29464:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.120 01.040.13 13.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10121-1:2014
angleško : Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation - Part 1: Gas-phase air cleaning media (ISO 10121-1:2014)
slovensko : Preskusne metode za ocenjevanje lastnosti sredstev in naprav za čiščenje zraka v plinski fazi za splošno prezračevanje - 1. del: Sredstva za čiščenje zraka v plinski fazi (ISO 10121-1:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-1:2019
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods (ISO 11665-1:2019)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon Rn-222 - 1. del: Radon in njegovi kratkoživi razpadni produkti: izvori in merilne metode (ISO 11665-1:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-2:2019
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products (ISO 11665-2:2019)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon Rn-222 - 2. del: Integrirana merilna metoda za ugotavljanje povprečne potencialne koncentracije alfa energije njegovih kratkoživih razpadnih produktov (ISO 11665-2:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-3:2020
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products (ISO 11665-3:2020)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon Rn-222 - 3. del: Točkovna metoda za merjenje potencialne koncentracije alfa energije njegovih kratkoživih razpadnih produktov (ISO 11665-3:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-5:2020
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-5:2020)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon Rn-222 - 5. del: Neprekinjeno merjenje koncentracije aktivnosti (ISO 11665-5:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-7:2015
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 7: Accumulation method for estimating surface exhalation rate (ISO 11665-7:2012)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon-222 - 7. del: Akumulacijska metoda za ocenjevanje hitrosti površinskega izhajanja (ISO 11665-7:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29463-2:2018
angleško : High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 2: Aerosol production, measuring equipment and particle-counting statistics (ISO 29463-2:2011)
slovensko : Zelo učinkoviti filtri in filtrirno sredstvo za odstranjevanje delcev iz zraka - 2. del: Proizvodnja aerosola, merilna oprema in statistika štetja delcev (ISO 29463-2:2011)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29463-3:2018
angleško : High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 3: Testing flat sheet filter media (ISO 29463-3:2011)
slovensko : Zelo učinkoviti filtri in filtrirno sredstvo za odstranjevanje delcev iz zraka - 3. del: Preskušanje ravnih filtrskih medijev (ISO 29463-3:2011)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29463-4:2018
angleško : High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 4: Test method for determining leakage of filter elements-Scan method (ISO 29463-4:2011)
slovensko : Zelo učinkoviti filtri in filtrirno sredstvo za odstranjevanje delcev iz zraka - 4. del: Preskusne metode za ugotavljanje prepuščanja delcev skozi filtrske elemente - metoda s skeniranjem (ISO 29463-4:2011)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29463-5:2022
angleško : High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 5: Test method for filter elements (ISO 29463-5:2022)
slovensko : Zelo učinkoviti filtri in filtrirno sredstvo za odstranjevanje delcev iz zraka - 5. del: Metoda preskušanja filtrskih elementov (ISO 29463-5:2022)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-11:2019
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 11: Test method for soil gas with sampling at depth (ISO 11665-11:2016)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon Rn-222 - 11. del: Preskusna metoda za vzorčenje plinov iz tal (ISO 11665-11:2016)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 11665-12:2021
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon 222 - Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method (ISO/TS 11665-12:2018)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon Rn-222 - 12. del: Določanje koeficienta difuzije v nepremočljivih materialih: metoda merjenja koncentracije aktivnosti enostranske membrane (ISO/TS 11665-12:2018)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14799:2007
angleško : Air filters for general air cleaning - Terminology
slovensko : Zračni filtri za splošno čiščenje zraka - Terminologija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.120 01.040.13 13.040.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-1:2015
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods (ISO 11665-1:2012)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon-222 - 1. del: Radon in njegovi kratkoživi razpadni produkti: izvori in merilne metode (ISO 11665-1:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-2:2015
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products (ISO 11665-2:2012)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon-222 - 2. del: Integrativna metoda za ugotavljanje povprečne potencialne koncentracije alfa energije njegovih kratkoživih razpadnih produktov (ISO 11665-2:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
Razveljavitev : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-3:2015
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products (ISO 11665-3:2012)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon-222 - 3. del: Točkovna metoda za merjenje potencialne koncentracije alfa energije njegovih kratkoživih razpadnih produktov (ISO 11665-3:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
Razveljavitev : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-5:2015
angleško : Measurement of radioactivity in the environment -Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement method of the activity concentration (ISO 11665-5:2012)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon-222 - 5. del: Neprekinjeno merjenje koncentracije aktivnosti (ISO 11665-5:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
Razveljavitev : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11665-6:2015
angleško : Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement method of the activity concentration (ISO 11665-6:2012)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon-222 - 6. del: Točkovno merjenje koncentracije aktivnosti (ISO 11665-6:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 17.240
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
Razveljavitev : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 13419-1:1999
angleško : Building products - Determination of the emission of volatile organic compounds - Part 1: Emission test chamber method
slovensko : Gradbeni proizvodi - Določevanje emisije hlapnih organskih snovi - 1. del: Emisija, metoda s preskusno komoro
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
Razveljavitev : 01-May-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 13419-2:1999
angleško : Building products - Determination of the emission of volatile organic compounds - Part 2: Emission test cell method
slovensko : Gradbeni proizvodi - Določevanje emisije hlapnih organskih snovi - 2. del: Emisija, metoda s preskusno celico
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
Razveljavitev : 01-May-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 13419-3:1999
angleško : Building products - Determination of the emission of volatile organic compounds - Part 3: Procedure for sampling, storage of samples and preparation of test specimens
slovensko : Gradbeni proizvodi - Določevanje emisije hlapnih organskih snovi - 3. del: Postopki vzorčenja in hranjenja vzorcev ter priprava preskušancev
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
Razveljavitev : 01-May-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29463-5:2018
angleško : High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 5: Test method for filter elements (ISO 29463-5:2011)
slovensko : Zelo učinkoviti filtri in filtrirno sredstvo za odstranjevanje delcev iz zraka - 5. del: Metoda preskušanja filtrskih elementov (ISO 29463-5:2011)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.99 91.140.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
Razveljavitev : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi