ICS: 13.060.10 - Voda iz naravnih virov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 62
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5667-11:2009
angleško : Water quality - Sampling - Part 11: Guidance on sampling of groundwaters
slovensko : Kakovost vode - Vzorčenje - 11. del: Navodilo za vzorčenje podzemne vode
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.45 13.060.10
Stopnja : 6060 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Označevalne tablice za vodovode
slovensko : Označevalne tablice za vodovode
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.10
Stopnja : 7100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Označevalne tablice za hidrante
slovensko : Označevalne tablice za hidrante
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.10
Stopnja : 7100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10870:2012
angleško : Water quality - Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters (ISO 10870:2012)
slovensko : Kakovost vode - Navodila za izbiro metod in opreme za vzorčenje bentoških nevretenčarjev v celinskih vodah (ISO 10870:2012)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13946:2014
angleško : Water quality - Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za rutinsko vzorčenje in pripravo vzorcev bentoških kremenastih alg rek in jezer
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14184:2014
angleško : Water quality - Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za pregledovanje vodnih makrofitov tekočih voda
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14407:2014
angleško : Water quality - Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za identifikacijo in štetje vzorcev bentoških kremenastih alg rek in jezer
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14614:2020
angleško : Water quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti vodotokov
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14968:2006
angleško : Semantics for groundwater data interchange
slovensko : Pomen in definicija izrazov pri izmenjavi podatkov o podtalnici
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 35.240.70 13.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15110:2006
angleško : Water quality - Guidance standard for the sampling of zooplankton from standing waters
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za vzorčenje zooplanktona v stoječih vodah
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15460:2007
angleško : Water quality - Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za preiskave višjih vodnih rastlin jezer
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15708:2009
angleško : Water quality - Guidance standard for the surveying, sampling and laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water
slovensko : Kakovost vode - Smerni standard za rutinsko pregledovanje, vzorčenje in laboratorijske analize fitobentov v plitvih vodotokih
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15972:2011
angleško : Water quality - Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za kvantitativne in kvalitativne preiskave morskega fitoplanktona
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16039:2011
angleško : Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti jezer
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16150:2012
angleško : Water quality - Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za vzorčenje bentoških nevretenčarjev v sorazmerju z zastopanostjo habitatov v prebrodljivih rekah
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16161:2012
angleško : Water quality - Guidance on the use of in vivo absorption techniques for the estimation of chlorophyll-a concentration in marine and fresh water samples
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za uporabo absorpcijskih tehnik in vivo za oceno koncentracije klorofila a v morskih in celinskih vodah
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16221:2001
angleško : Water quality - Guidance for determination of biodegradability in the marine environment
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za določevanje biorazgradljivosti v morskem okolju
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16260:2012
angleško : Water quality - Visual seabed surveys using remotely operated and towed observation gear for collection of environmental data
slovensko : Kakovost vode - Vizualni pregledi morskega dna z uporabo daljinsko vodene vlečne naprave za zbiranje ekoloških podatkov
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16503:2014
angleško : Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of transitional and coastal waters
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti somornic in obalnih morij
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16665:2013
angleško : Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macrofauna (ISO 16665:2014)
slovensko : Kakovost vode - Smernice za kvantitativno vzorčenje in obdelavo vzorcev morske makrofavne sedimentnega dna (ISO 16665:2014)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70 13.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16698:2015
angleško : Water quality - Guidance on quantitative and qualitative sampling of phytoplankton from inland waters
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za kvantitativno in kvalitativno vzorčenje fitoplanktona v celinskih vodah
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16712:2006
angleško : Water quality - Determination of acute toxicity of marine or estuarine sediment to amphipods (ISO 16712:2005)
slovensko : Kakovost vode - Določanje akutne toksičnosti morskih sedimentov ali sedimentov iz rečnih ustij na rake (Amphipoda) (ISO 16712:2005)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16772:2016
angleško : Water quality - Guidance on methods for sampling invertebrates in the hyporheic zone of rivers
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za metode vzorčenja nevretenčarjev v hiporeični coni rek
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16870:2017
angleško : Water quality - Guidance standard on determining the degree of modification of lake hydromorphology
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za določevanje stopnje spremenjenosti hidromorfoloških značilnosti jezer
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17123:2018
angleško : Water quality - Guidance on determining the degree of modification of the hydromorphological features of transitional and coastal waters
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za določevanje stopnje spremenjenosti hidromorfoloških značilnosti somornic in obalnih morij
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi