ICS: 13.060.30 - Odpadna voda

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 71
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 476:2011
angleško: General requirements for components used in drains and sewers
slovensko: Splošne zahteve za elemente za odvod odpadne vode in kanalizacijo
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30 93.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14987:2006
angleško: Plastics - Evaluation of disposability in waste water treatment plants - Test scheme for final acceptance and specifications
slovensko: Polimerni materiali - Vrednotenje primernosti za odlaganje v čistilnih napravah za odpadno vodo - Preskusna shema za končni prevzem in specifikacije
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15088:2008
angleško: Water quality - Determination of the acute toxicity of waste water to zebrafish eggs (Danio rerio) (ISO 15088:2007)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje akutne toksičnosti odpadnih voda na jajčeca cebric (Danio rerio) (ISO 15088:2007)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.30 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15897:2018
angleško: Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technology
slovensko: Tehnologija potopnega membranskega bioreaktorja (MBR)
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 16240:2005
angleško: Water quality -- Determination of the genotoxicity of water and waste water -- Salmonella/microsome test (Ames test)
slovensko: Kakovost vode - Določanje genotoksičnosti vode in odpadne vode - Preskus s Salmonella (preskus po Amesu)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.30 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16323:2014
angleško: Glossary of wastewater engineering terms
slovensko: Slovar s področja odpadnih voda
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški, francoski in nemški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16928:2016
angleško: Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering
slovensko: Navodilo za uvedbo okoljskih vidikov v standarde za proizvode in sistemske standarde na področju projektiranja kanalizacijskih sistemov
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.020.01 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17179:2018
angleško: Thermoplastics piping and ducting systems - Rainwater infiltration and storage attenuation systems - Practices for underground installation
slovensko: Cevni in kanalski sistemi iz plastomernih materialov - Sistemi za infiltracijo in zadrževanje shranjene deževnice - Postopki za vgradnjo pod zemljo
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.05 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17614:2021
angleško: Standard method for assessing and improving the energy efficiency of waste water treatment plants
slovensko: Standardna metoda za ocenjevanje in izboljšanje energijske učinkovitosti čistilnih naprav za odpadno vodo
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 27.015 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1825-2:2002
angleško: Grease separators - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance
slovensko: Ločevalnik maščob – 2. del: Izbor nazivne velikosti, vgradnja, delovanje in vzdrževanje
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18749:2004
angleško: Water quality - Adsorption of substances on activated sludge - Batch test using specific analytical methods
slovensko: Kakovost vode - Adsorpcija snovi na aktivno blato - Šaržni preskus z uporabo specifičnih analitskih metod
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.30 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 26777:1993
angleško: Water quality - Determination of nitrite - Molecular absorption spectrometric method (ISO 6777:1984)
slovensko: Kakovost vode - Določanje nitrita - Molekularna absorpcijska spektometrijska metoda (ISO 6777:1984)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12255-1:2002
angleško: Wastewater treatment plants - Part 1: General construction principles
slovensko: Čistilne naprave za odpadno vodo – 1. del: Splošna načela gradnje
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12255-3:2000
angleško: Wastewater treatment plants - Part 3: Preliminary treatment
slovensko: Čistilne naprave za odpadno vodo - 3. del: Predhodna obdelava
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12255-4:2002
angleško: Wastewater treatment plants - Part 4: Primary settlement
slovensko: Čistilne naprave za odpadno vodo – 4. del: Primarni usedalnik
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12255-5:1999
angleško: Wastewater treatment plants - Part 5: Lagooning processes
slovensko: Čistilne naprave za odpadno vodo - 5. del: Lagunski postopki
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12255-6:2002
angleško: Wastewater treatment plants - Part 6: Activated sludge process
slovensko: Čistilne naprave za odpadno vodo – 6. del: Postopek z aktivnim blatom
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12255-7:2002
angleško: Wastewater treatment plants - Part 7: Biological fixed-film reactors
slovensko: Čistilne naprave za odpadno vodo – 7. del: Biološki reaktorji s pritrjeno biomaso
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12255-8:2001
angleško: Wastewater treatment plants - Part 8: Sludge treatment and storage
slovensko: Čistilne naprave za odpadno vodo - 8. del: Obdelava blata in hranjenje
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12255-9:2002
angleško: Wastewater treatment plants - Part 9: Odour control and ventilation
slovensko: Čistilne naprave za odpadno vodo – 9. del: Kontrola vonja in prezračevanje
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12566-1:2016
angleško: Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks
slovensko: Male čistilne naprave do 50 PE - 1. del: Predizdelane greznice
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 12566-2:2005
angleško: Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 2: Soil infiltration systems
slovensko: Male čistilne naprave do 50 PE – 2. del: Sistemi za infiltracijo v zemljo
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12566-3:2016
angleško: Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
slovensko: Male čistilne naprave do 50 PE - 3. del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjsko odpadno vodo
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12566-4:2016
angleško: Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits
slovensko: Male čistilne naprave do 50 PE - 4. del: Montažne greznice, sestavljene na mestu vgradnje iz predizdelanih kompletov
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 12566-5:2008
angleško: Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 5: Pre-treated effluent filtration systems
slovensko: Male čistilne naprave do 50 PE - 5. del: Filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi